keskiviikko 8. toukokuuta 2013

24. Vapaamuurarit. Papit ja piispatkin Luciferin, paholaisen palvojia

Länsimaisen maailman kristillisiin valtakirkkoihin on pesiytynyt itse "belsebub", saatana, ja tämä nähdään nykypäivänä jopa synnin siunaamisena. Arkkipiispamme Kari Mäkinen on vapaamuurari (hän ei ole kieltänyt sitä, vaikenee kuin muuri) ja eräiden arvioiden mukaan n. 30 % miespapeista on vapaamuurareita, eli kumartavat Luciferia  - ei Isä Jumalaa ["Et voi palvella kahta herraa"]. 
********************************************
Ylemmän asteen (33 aste) vapaamuurari Albert Pike sanoo kirjassaan Morals and Dagma: "Vapaamuurarius salaa mysteerinsä kaikilta paitsi mestareilta ja viisailta, ja käyttää vääriä symboleja johtaakseen harhaan kaikki ne, jotka ansaitsevat tulla harhaanjohdetuiksi." ... tämä koksee etenkin alemman asteen vapaamuurareita. Jeesus kielletään ja Lucifer on heidän jumalansa .. .eli Saatana.
...............................................

1. Vapaamuurarius on ”uskonto”-lahko, salaseura,

.... vaikka he itse hanakasti  muuta väittävät. Vasta ylimällä 33:lla mestaruusasteella palajastetaan ketä vapaamuurarit todellisuudessa palvovat, eli, että he palvovat Luciferia, Saatanaa.

Vapaamuurarius tekee eron Ylimmän olennon - heidän todellisen Jumalansa - ja aineellisen maailman luojana toimineen alemman luojajumalan - mm. Raamatun Jumalan - välille. Raamatun Jumala on heille ainoastaan alempi taivaallinen olento, joka aineellisen maailman luodessaan toimi Korkeimman (Ylimmän) olennon, todellisen Jumalan, mandaatilla.

Vapaamuurariudellisen käsityksen mukaan kaiken yläpuolella oleva persoonaton Todellinen Jumala, "Yksi", absoluutti, Ylin olento, on ollut kaikkeuden alkuna, josta kaikki alemmat henkiset olennot mm. Raamatun Jumala ovat syntyneet, emanoitumalla.

"Vapaamuurariuden teistinen jumalakäsitys on erikoislaatuinen ja järjestö tekee kaikkensa säilyttääkseen sen koskemattomana sekä kätkettynä ja tietymättömissä ulkopuolisilta sekä omilta oppilailtaan siksi kunnes nämä antavat riittävät todisteet siitä, että tämä salaisuus voidaan heille uskoa." [John Ankerberg, John Weldon: Vapaamuurarien salaiset opit s 249]

"Miesten on valittava, haluavatko he sellaisen Jumalan kuin israelilaisten Jahve, ihmisten kannattaman heimojumalan, jonka kanssa he voivat puhua ja väitellä ja jolta he voivat tarpeen vaatiessa piiloutua vai haluavatko he rajattoman, ikuisen, universaalisen, mihinkään uskontokuntaan liittymättömän Jumalallisen Hengen, joka on niin suunnattoman kaukana ihmiseksi sanotusta hiukkasesta, että Häntä ei voida tuntea, nimetä eikä lähestyä." [Vapaamuurarien salaiset opit s 109]

Vaapaamuurarit pitävät kaikkien uskontojen opinkappaleita ainoastaan lopullisen totuuden symbolisina likiarvoina ja sellaisina yhtä arvokkaina tai arvottomina. Tästä syystä he ovat suvainneet kaikkia uskonkäsityksiä (Huom! Usko määrittelemättömään Ylimpään olentoon on aina ollut tärkein pääsyvaatimus!!)

Luciferin vastustus eli kapina oli nousu rajallista ja siten erheellistä Jumalaa vastaan. Vapaamuurarit uskovat heille todella olemassaolevaan absoluuttiseen Jumalaan eli sellaiseen, jota tosiasiassa ei voida vastustaa, koska mikään ei jää tuon korkeimman, ylimmän ja syvimmän olemassaolon ja Ylimmän olennon merkityksen ulkopuolelle.

Jumala, jota vastustamaan vapaamuurarit yhdessä nousevat on heidän milestään väärä Jumala, ts. monoteististen uskontojen mielikuva despoottisesta kaikkivaltiaasta. Tätä ihmistekoista, harhaista mielikuvaa ja harhaa vastaan todella tuleekin kapinoida, näin ajattelevat vapaamurarit.

Teosofinen seura tuntee että se itse sekä vapaamuurarit opettavat selkeää jumalallista viisautta. H.P. Blavatsky, Teosofisen Seuran perustaja kertoo meille että Raamatun Jumala on "heimojumala, ei sen enempää" joka on "oikukas/epäluotettava ja epäoikeudenmukainen". [H.P. Blavatsky, "The Key to Theosophy", s. 111]

H.P.B. tunsi että Lucifer on ihmiskunnan vapahtaja ja että Raamatun Jumala oli todellakin ihmisen vihollinen; tämän vuoksi nimi "Saatana" kuvaa Jumalaa paremmin kuin Luciferiä: "Nimi Saatana ja Vihollinen kuuluu aivan oikein tälle ensimmäiselle ja julmimmalle kaikkien muiden Jumalien vastustajalle -- Jahvelle; ei käärmeelle joka puhui ainoastaan sympatian ja viisauden sanoja." [Blavatsky, "The Secret Doctrine", Vol.3, s. 386]
"Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aadamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: 'Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.', voidaan tarkastella ainoastaan vapahtajan valossa... hän edelleen säilyttää Esoteerisessa totuudessa tämän ikuisesti rakastavan viestintuojan... joka soi meille hengellisen kuolemattomuuden fyysisen kuolemattomuuden sijaan." ["The Secret Doctrine", Vol.3, s. 246]

Vapaamuurareille Jumala ei voi olla kaikkivaltias ja hyvä samanaikaisesti. Absoluuttista Jumalaa sitävastoin, Ylintä olentoa, vapaamuurarien Jumalaa, ei voi lopulta vastustaa! Tämä on olennaista!!!!
Absoluuttinen Jumala, Ylin olento, joka on kaikkivoipa ja kaikkitietävä, yksi ja ainoa, mahdollistaa kaiken kehittymisen. Ilman koetusta (Luciferin kapina) ei olisi voittoa, elämä olisi vailla väkevää tietoisuutta, itseyttä, aitoa voimaa. Kehitystä. Näin opetetaan ´edistyneille´ vapamuurareille.

Luciferin energiat ovat siis välttämättömiä vapaamuurarin menestykselle. Lucifer on heille "enkeli joka hallitsee valoa ja totuutta".

Monet vapaamuurarit tunnustavat vapaamuurariuden ohella myös toista uskontoa. Mutta vapaamuurarius kätkee näiltä jäseniltään sen totuuden, että yksin vapaamuurarius on oikea uskonto!!!!!!
"Mutta kristityt vapaamuurarit eivät voi kunnioittaa Jumalaa eivätkä kirkastaa Häntä, koska he antavat tukensa järjestölle, joka vääristää käsityksen Hänen olemuksestaan, kieltää Hänen Poikansa ja hylkää Hänen sanansa." [Vapaamuurarien salaiset opit s. 267]

Kirkkojen ja seurakuntien on seurauksista välittämättä seistävä totuuden, oikeuden ja laillisuuden puolella sekä oltava avoin tässä hyvin olennaisessa kirkkoa koskettelevassa kysymyksessä. Vapaamuurareiden okkultismissa on mukana n. 90 luterilaisen kirkon pappia ja kanttoria, joista pappeja on noin puolet. Kirkolla ja sen johdolla ei ole m i t ä ä n roolia/kantaa asiaan, vaan päinvastoin se vaikenemalla yrittää salata ja piilotella koko asiaa. Arkkipiispa Kari Mäkistä on useasti pyydetty puhdistamaan kirkko vapaamuurareista. Oletko itsekin vapaamuurari, arkkipiispa Kari Mäkinen? Vai miksi kerta toisen jälkeen vaikenet asiassa.
Lopuksi. Ottaessaan osaa magiaan salaisilla merkeillä, salaisilla kädenpuristuksilla, tai voimaa houkuttelevien symbolien käytöllä, salaisilla koodeilla ja muilla rituaalisilla tavoilla, petetty vapaamuurari -vihkiytynyt uskoo että hän auttaa rakentamaan Uutta uljasta maailmaa, "parempaa" maailmaa". Totuus on: Valtaeliitti toivoo luovansa Maailmanhallitustaan vapaamuurarijärjestöjen välityksellä.

Meidän kannattaa havaita ja tiedostaa, että tämä vapaamuurarius ja sen sisältämä kabbalistinen filosofia ei ole ainoastaan sitä, että Lucifer on jumalallinen. Hän on integroitunut sisään ja on yhtä niiden ihmisten mielen kanssa, joista tässä maailmassa valtaa pitävä, eli sen todellinen valtaeliitti, koostuu!!! Eli Lucifer ja nämä miehet ovat "yhtä mieltä". Ilmestyskirjan luvussa 17 meille kerrotaan, että eliitin salaliitto lopun aikana tulee koostumaan maailman johtajista jotka "yksimielisesti antavat kaiken valtansa ja voimansa pedolle." Mm. EU:ssa on kyse tästä Antikristuksenvallasta ja verhojen takana valtaeliitti suunnittelee paraikaa Lord Maitreyansa, tai millä nimellä hän millekin uskontokunnalle sitten esiintyykin, "lanseeraamista", samoin kuin uuden saatanallisen uljaan vapaamuurarillisen maailmanuskontonsa.

Lucifer on luuseri - me ajatteleva ylivoimainen valtaenemmistö sen omassa tietosuudessamme valitsemme ja päätämme, uuden ja paremman sekä tasa-arvoisemman maailman sekä rauhan puolesta!
.................
Aivan silloin alussa, kun arkkipiispa Kari Mäkinen astui virkaansa, Maarit Tastula kysyi TV-ohjelamssa kesken kaiken yllättäen arkkipiispa Kari Mäkiseltä, että: "Oletteko te arkkipiispa vapaamuurari". Ja arkkipiispa vaikeni. Seurasi pitkä ja kiusallinen hiljaisuus. Mäkinen näytti kiusaantuneelta, mutta kasvot olivat kuin kvipatsas... ja hän vaikeni edelleenkin tyystin, vaikka Maarit toisti vielä kysymyksen. Ja taas pitkä ja pinalline hiljaisuus. Sitten Maarit Tastusla luovutti, mutta ne katsojat, jotka tiesivät mistä on kyse, kauhistuivat, koska he tiesivät, että vapaamuurarit ovat ohjeistaneet, evästäneet kirkon papistoa ja piispoja vaikenemaan, jos heiltä tivataan vapaamuurarijäsenyydestä, jotta heidän ei tarvitsisi valehdella ja väittää valheellisesti, etteivät he ole vapaamuurareita.

Vapaamuurariudesta ei erota muuten kuin kuoleman kautta, ja tästä kertoi perin oudolla tavalla edesmennyt entinen vapaamuurari Juhani Julin, joka kuoli vain pari viikkoa sen jälkeen, kun oli TV7:n "Isännänpöydässä"-ohjelmassa kertonut Martti Ojarekselle, mitä vapaamuurarius oikein on ja tarkoittaa, ja mitä "herraa" (luciferia eli saatanaa) he palvovat. Juhani Julin tuli uskoon eli koki Pyhän Hengen kasteen ja uudestisyntyi Kristuksessa, eikä sen jälkeen enää voinut kuulua vapaamuurareihin ja palvoa paholaista. Hän oli ollut 33 asteen vapaamuurari, ja muistaakseni tämä aste on Suomessa kaikkein korkeimman asteen mestari, ja siksi hän tiesi mistä puhui. Ainoastaan korkeimmalla asteella paljastetaan, mitä vapaamuurarit todellisuudessa palvovat valtianaan. Sitä alemmilla asteilla vapaamuurarit olettavat erheellisest, että he ovat jalomielisiä kristittyjä ja että Raamattu on myös kaikkialla maailmassa vapaamuurarien ohjekirja. Kuitenkin muslimimaissa vapaamuurarit vannovat Koraanin nimeen.

Tässä linkki ko. ohjelman nauhoitukseen: Edesmennyt vapaamuurari (entinen) Juhani Julin kertoo totuuden tästä salaseurasta:
http://www.youtube.com/watch?v=IcO058GNcLY&playnex...

Välihuomautus:  Minulla ei tuo linkki enää auennut. Tai aukesi, mutta ohlema oli nauhotettu päälle vapaamurari-hömppä hömpällä ... eli tuhottu.  Aivan selvästi vapaamurarit ovat sabotoineet/sensuroineet videon, mutta menkää TV7-sivulle ja siellä ohjelma-arkistoon ja etsikää tuo ohjelma : Isännän pöytä, Martti Ojares haastattelee Juhani Julinia. Tässä siis toimiva linkki. http://youtu.be/9GplA_HSnfA ja tämä
http://youtu.be/lMYCUWv8exo  Katsokaa molemmat videot  pikaisesti, ennenkuin rapaprit kerkiävät tuohoamaan nekin.

On muuten hyvä avata myös tuo aikaisemmin linkaamani linkki, mikä ennen kylläkin toimi aivan hyvin, niin näette miten "rapparit" sabotoi ja sensuroi pois kaiken  heistä kerrotun kritiikin ja arvostelun.
Jollei seuraavan kerran eduskuntavaliehdokkaista mainita onko hän "rappari" vai ei, niin valitan asiasta kuluttajasuojeluvirastoon, meillä on täysi oikeus tietää ketä äänestämme. Ja, jos ehdokas valehtelee rappari-jäsenyytensä, niin paljastuttuaan hänet täytyy erotettaa kansanedustajatehtävistään, ja velehtelusta tulee seurata sakkorangaistus. Kansalaisilla on myös oikeus tietää onko tuomari rappari,  hoitava lääkäri, työnantaja. piispa, arkkipiispa tai pappi rappari. Nyt emme voi valita keneknä kanssa asioimme, tai kenen palvelukseen hakeudumme työtehtäviin, koska vapaamuuraiusjäsenyys pidetään visusti salassa (salaseura). Vapaamuurrareiksi kelpuutetaan vain akateemisesti koulutettuja tai muuten vain rikastuneita ja äveriäitä tai vaikutusvaltaisia miehiä ... ei naisia lainkaan.

Vapaamuurariutta ei voi nykumaailmassa kieltää lailla, koska suurin osa päättäjistämmekin ovat rappareita. Siksi kieltäminen ei tule koskaan onnnistumaan parlamentarisin keinoin. Paitsi, jos kaikki äänestäisivät naisehdokasta, koska naisia ei huolita vapaamuurareihin (paitsi huhujen mukaan jotkin ruotsinkieliset järjestöt Suomessa ovat perustanet naisille oman salaseuran. Minua ei ole kysytty mukaan). Ainoastaan selvä riski paljatumisesta estää tämän hirvittävän salasuran kasvun ja leviämisen, sillä toivon mukaan  kukaan ei enää jatkossa edes harkitse rappariksi ryhtymistä. Tästä salaseurasta tulee tehdä hävettävä asia, ja touus siitä tulle tuoda julki, ja lopulta se kuolee pois jäsenten vähetessä. Seuraava sukupolvi onkin sitten jo rappparivapaa, näin Suomella on mahdollisuus olla vihdoinkin oikeusvaltio, jossa kaikki ovat tasavertaisia lain edessä.

************************************


................................

****************************
2. Vapaamuurarien käsitys maailmansynnystä ja Jumalasta - pimeys valkeutena
K
31.7.2012 , kirjoitaja Timo Vaittinen  (poimittuja Uusi Suomi verkkolehden blogilta, lue loppussa olevat kommentit myös)

Kirjoitus on tarkoitettu varoitukseksi ja valistukseksi valtaosalle vapaamuurareista, ts. heille 3:n ensimmäisen asteen muurareille, jotka naivisti kuvittelevat vapaamuurariuden olevan jokin kristillinen veljesjärjestö, ja seikkaperäisesti esimerkein tuoda esiin mistä "voimanlähteestä" he VALOA todellisuudessa sisäänsä ammentavat. Vapaamuurareiden korkeamman asteen opetuksissa sanotaan suoraan mm. että Jeesuksen nimi on tuhottava.
Sain tämän aiheen voimakkaana näkynä unessa viime yönä ja muistutuksen sen sysäämiseksi va(roitta/lista)viksi sanoiksi - toivottavasti - antoi eräs Hra anonymous joka kulki vitivalkoisissa hanskoissa ohitseni - vähän sellaisissa mitkä Mikki Hiirellä on, ja täsmälleen sellaisissa kuin vapaamuuriveljillä on tapanaan käyttää muurariveljensä hautajaisissa hyvästellessään hänet "ikuiseen itään", ja jättää hansikas arkun päälle.

Perustietona. Suomessa siniset asteet kattava Sininen Loosi eli Vapaitten ja Oikeutettujen muurarien loosi on nykyisin suurin järjestelmä. Siellä annetaan uudelle jäsenelle kolme ensimmäistä astetta, jonka suoritettuaan vapaamuurari saa mestariasteen vihkimyksen mikä on edellytys edetä 33. asteisessa skotlantilaisessa järjestelmässä, näistä lisäasteista vapaamuurariuden sanotaan oikeastaan vasta alkavan.

Pureudunkin tässä kirjoituksessa hieman tarkemmin näiden ylempien asteiden vapaamurariuteen, missä Skottilaisen Riitin 18. aste on hyvin käänteentekevä. Kaikki siihen astinen on enemmän ja vähemmän sellaista "isoijen poikien hiekkalaatikkoleikkiä". 18. asteeseen etenee pieni kourallinen, oikeastaan hyppysellinen,  vapaamuurareista Suomen looseista suuren valtaosan jäsenistä kuuluessa kolmeen alimpaan asteeseen - usein ymmärtämättä hölkäsen pöläystäkään vapaamuurariuden mm. todellisesta valon lähteestä, hänestä joka valoa tuo, ja josta vapaamuurariasteiden vihkirituaaleissa kokelaille vertauskuvallisesti valoa aina lisää annetaan. Useimmille heistä vapaamuurariuden keskeisin merkitys ja sisältö kun on enemmänkin sosiaalinen herrasmies klubi -tyyppinen.

Ylemmistä asteista 18. asteessa tapahtuu astuminen sinisistä looseista punaisiin. 18. asteen veljeä kutsutaan Ylhäiseksi ja Taiteelliseksi Prinssiksi. 18. asteen punainen ruusu symboloi uhriverta ja ikuista elämää sekä salaisuutta ja jälleensyntymää. Tästä eteenpäin vapaamurariudella on yhä voimistuva Gnostilainen sisältö sen peittäessä hiljalleen kristillisyyden alleen, iskostaen  gnostistista-kabbalismia kaivamaan huomaamatta ja hiljalleen maata pois kristinuskon alta. Tämä on totuus yhdestä varsin keskeisestä vapaamuurariuden salaisuudesta. Tämä näistä yksittäisistä asteista tällä erää.
Toinen salaisuus on se, että em. sosiaalinen herrasmies klubi -porukka johdetetaan, salaisen sisäpiirin toimesta, aivan tietoisesti harhaan. Symbolit tulkitaan eri tavoin eri asteissa, mikä tarkoittaa ja varmistaa sen etteivät alemman asteen muurarit tiedä mitä korkeammissa asteiissa olevat (lisää ns. salaisuuksia kerron kirjoituksen loppupuolella).
Otetaan ihan esimerkkinä vapaamuurareiden tunnuksessakin esiintyvä tuttu G-kirjan (sen yläpuolella harppi ja alla kulmaviivain), minkä merkityksestä alimmassa asteessa puhutaan "vain" Jumalasta (God), toisessa asteessa puhutaan G:n merkityksiä pyhän geometrian tunnusmerkkinä: Maailmankaikkeuden Suuri Arkkitehti (vapaamuurarien Jumala jolle vapaamuurarien alttarit on pyhitetty - ja joka on yhteinen kaikille vapaamuurareille niin kristityille kuin tietysti juutalaisille ja muslimeille ym.) sekä Suuri Geometrikko, Ylin Rakennusmestari, ja  Pyhä Geometria on juuri se mikä aukaisee Universumin mysteerit. Tämä Pyhä Geometria, matematiikan kieli, on se millä kaikille vapaamuurareille yhteinen Jumala loi universumin. Silti vapaamuurariuden kiistetään olevan uskonto... niinpä tietysti: KOSKA VAPAAMUURARIUUDELLINEN TOTUUSHAN ON USKONTOJA KORKEAMPI. Jokainen tietysti ymmärtää ettei vapaamuurariuden Jumala (G) ole sama kuin Raamatun Jumala.

G johdattaa vapaamuurarit valoon ja kuvainnollistaa ikään kuin uudelleensyntynyttä sielua heidän tulkinnoissa, pimeydestä valoon kuten he itse asiansa ilmaisevat. Ruumiiseen kahlitun sisäinen täydellinen valon esiin saaminen ihmisessä   - lyijyn muuttaminen kullaksi. 

Alempien asteiden vapaamuurarit (siis valtaosa vapaamuurareista) julistautuvat usein mielellään kristilliseksi veljesjärjestöksi. Heillä ei ole käsitystäkään mitä pyramidin päällä on, heille "tornin huipulla" on Raamatun Jumala (luonnollisesti) mikä on eri Jumala kuin vapaamuurareille todellisuudessa on  heidän universumin(sa) voimanlähde, ja  ruumiiseensa kahlittu sen sisäinen valo.

Arvostettu vapaamuurari-filosofi Manly P Hall kirjassaan The secret teaching of all ages korostaa Luciferin roolia valonkantajana minkä hän assosioi Kristuksen viisauteen kristustietoisuuteen, seuraavin sanoin: "Salaiset prosessit joilla Luciferilainen järki transmutoidaan Kristuksen järjeksi koostuu yhteen alkemian suurista salaisuuksista, ja niitä symboloi perusmetallien kullaksi muuttamisen tapahtumasarja". 

Luciferin rooli ihmiskunnan kosmiseksi viisautena paljastuu hyvin harvoille ja se paljastetaan vasta aivan vapaamuurariuden ylimmillä asteilla. Tästä kuvaavasti kertoo H.P Blavatsky jonka synkreettinen käsitys jumaluudesta siis jumaltietoudesta, sen olemuksesta, on mielestäni vapaamuurariuden opeista yhteneväisesti ammennettu ja sanalliseen muotoon erittäin hyvin puettu. Blaventsky, joka muuten ajatteli myös tyypillisen vapaamuurariudelliseen tapaan eri uskontojen olevan heijastumia (totuuden siemeniä) ne kaikki yhdeksi uskonnoksi yhdistävästä (perus)uskonnosta.  Raamatun luomiskertomuksesta hän mainitsee: "Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä,  hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aatamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan". Käärme, Lucifer, kuvaillaan näin siis ihmiskunnan todellisena kosmisena viisautena, joka auttoi tietämään hyvän ja pahan.. ja vapautti ihmiskunnan henkisestä köyhyydestä. 

Mainittakoon, että merkittävin koskaan elänyt vapaamuurarivaikuttaja ja -johtaja Albert Pike, jonka maalliset jäännökset on haudattu Washingtonissa sijaitsevan vapaamuurarien neuvoston ylimpään temppeliin, jonka suuri sali on - kas kas kummaa - on koristeltu  käärmeiden kuvilla. Kyseinen ylin neuvosto on muuten mainittu mm. Suomen Suurloosin painamassa vapaamuurarien jäsenluettelossa: "Tunnustettu suurloosi!". Morals and Dogma (s. 321), valontuojasta: "Lucifer, Valontuoja, Lucifer, aamunpoika! ONKO SE HÄN JOKA VALOA TUO? Älä epäile sitä!" 

Alkukappaleissa lupasin kertoa vapaamuurariuden salaisuuksista hieman lisää, yhden näistä Albert Pike em. kirjassaan (s. 817) hyvin tiivistäen toteaakin: "Me tulemme perustamaan maailman tasapainon ja olemaan maailmanjohtajien hallitsijoita."
Vapaamuurarien lopullisena päämäränä ja tavoitteena tässä on yhdistää kansakunnat niin, että kaikki on VAIN yhden hallituksen, hallinnollisen järjestön ja yhden järjestyksen sekä tietysti vain yhden uskonnon alaisuudessa. Mahtavan orgasaationsa täysin kontroloimana. Mm. kansalaisten miksosirutus kuuluu yksittäisenä seikkana tavoitteista keskeisimpiin (Kiinassahan  tämä jokaisen kansalaisen mikrosirutus on jo alkanut, eilen eli 30.7.2012 uutisoitiin).  

"Vapaamuurarius on kuninkaiden käskijä. Sen käsi on muotoillut maailmojen kohtaloita", on Madly P HAll osuvasti hänkin todennut. Sanomattakin lienee selvää, että EU on osa tätä Maailmanhallitushanketta ja globalisaatio tuo tullessaan hallituksen, joka hallitsee koko maapallolla.

Kuvainnollisesti lopullinen uuden maailmanjärjestyksen tavoite on saavutettu kun Salomonin temppeli (vapaamuurariuden tärkein ja keskeisin hahmo on Kuningas Salomo - ja Salomon temppelin kryptan salaisuudet - jonka temppeliä he rakentavat) Jerusalemissa on valmis.

Salomonin temppeli olisi yhteinen niin muslimeille, juutalaisille kuin kristityille, ja esiinnouseva vapaamuurarien Messias on vihkivä  temppelin käyttöön. Tämän viimeisen yrityksen yhdistää maailma lopun, voi lukea Raamatun ilmestyskirjasta. 


(saa vapaasti kopioida ja levittää!)  

.....................
Kommentteja korjoitukseen:

Itsekin tunnen muutaman "rapparin" ja he ovat varsin mukavia herrasmiehiä. Ongelma on juuri siinä, etteivät nämä alemman asteen rapparit tiedä mitään siitä, mitä muurarius todellisuudessa on. Vasta kun päästään riittävän pitkälle, alkaa totuus paljastua pala palalta. Vasta viimein aste eli 33 aste paljastaa, että Lucifer on koko homman takana.
Vapaamurarius ja Jehovan todistajat ovat klassisia esimerkkejä harhaopeista, jotka eivät pelasta ihmistä, vaan vievät ihmisen yhä syvemmälle kadotuksen kuiluun.
Jeesus Kristus on se joka voi vapauttaa ihmisen myös vapaamuurarijärjestön ovelasta harhasta. Eräs tuntemani mies entiseltä asuinpaikkakunnaltani oli jo sangen pitkällä ko. järjestössä, mutta sitten hän tuli uskoon ja erosi järjestöstä.
..........................
Vapaamuurariuden tärkein päämäärä, muinaisista ajoista lähtien, on ollut "päällystää tie" ja rakentaa Salomonin Temppeli loppuun (yhdistää uskonnot), jotta he voisivat tuoda tullessaan "Juutalaisen Messiaansa" hallintovallan ja maailmanhallinnon, Messiaansa jolla on Luciferin henki sisällään.
Kyllä tässä on syytä "pelätä" - ei niinkään Salomonia - vaan Salomonin temppelin mainittua jälleenrakentamisen vapaamuurariudellista päämäärää!
.....................................
Jos haluatte lukea jotain todella "diippiä" liittyen aiheeseen , niin kannataa googlata " syvempää tietoa illuminaateista". Fritz Springmeyer & Cisco Wheeler kirja suomeksi käännettynä. Sisältöön en ota kantaa. Olen muutaman luvun lukenut ja aikamoista tekstiä.
………………….
Allaolvan kirjoituksen kohtaan Yhteys siriukseen -otteeseen viitaten, yhteläisyysviivoja vapaamuurariuteen vahvistaa Albert Pike: Sirius yhä loistaa meidän loosheissamme Liekehtivänä tähtenä. Sirius merkitsee samaa kuin Silmä kolmiossa, äiti-jumalatar Isis, sekä pentagrammi..
........................................

SAUCERS OF THE ILLUMINATI

Kirjoittaja lisäys komenttiosisossa: Luku 9 -- Yhteys Siriukseen

Vapaamuurarit kertovat meille hyvin kummallisen tarinan heidän kiltansa sekä sivilisaation alkuperästä. He uskovat, mytologian mukaan joka juontaa juurensa Sumerilaisten aikaan, maapallon sivilisaatio (mainitsematta salaista okkulttista oppia) luotiin jumalallisten vierailijoiden toimesta Siriukselta, jonka he symbolisesti yhdistävät egyptiläiseen jumalalliseen kolminaisuuteen (Isis, Osiris ja Horus).

Sumerilaisessa mytologiassa he selittävät tarkkaan, että nämä maan ulkopuoliset vierailijat, josta he käyttävät termiä 'Oannes', olivat kalan muotoisia. Isis, egyptiläisistä kuvista voidaan päätellä, piti kalan muotoista koristetta päänsä päällä. Näiden alienien kotiplaneetalla, Siriuksella, oli sellainen merkitys egyptiläisille että he loivat kalenterinsa sekä rakensivat temppelinsä tähden nousuajan mukaan.

Harry Lebelson, tutkielmassaan nimeltään "The Search for Ancient Astronauts" kertoo seuraavaa näistä kalan näköisistä vierailijoista:

"Oannes-olennot kuvailtiin opettajina jotka antoivat ihmisille tietoa kirjaimina (into letters), tieteissä ja taiteissa. Viitaten nuolenpääkirjoituksiin sekä piktografisiin asiakirjoihin jotka oli laadittu useita tuhansia vuosia ennen hänen aikaansa, tutkija Berossus kuvailee kuinka Oannesit opettivat ihmisiä luomaan temppeleitä sekä kirjaamaan lait; he opettivat geometrisen tiedon perusteet sekä kaikkea jotka 'inhimillistivät ihmiskunnan', kuten Berossus kertoo."

Tässä on teema avaruusolennoista vierailemassa maan päällä tuhansia vuosia sitten sekä sivistämässä sitä, informaation kera että nämä vierailijat erityisesti antoivat tietoa rakentamisesta (The Builders) ja geometriasta, asioista jotka ovat keskeisiä vapaamuurarien legendoille ja symboliikalle.

Me tiedämme, että jostakin syystä, tapahtui äkillinen sivilisaation hyppy yhtä aikaa Sumerissa ja Egyptissä. Professori W.B. Emeryn mukaan, muinaisessa Egyptissä:
"Noin vuonna 3400 e.Kr., Egyptissä tapahtui suuri muutos, ja maa nousi nopeasti edistyneestä neoliittisesta kulttuurista kahdeksi hyvin organisoiduksi monarkiaksi, joista toinen käsitti Niilin alasuiston ja toinen Niilin laakson."

"Samaan aikaan nousee esiin kirjoitustaito, monumentaalinen arkkitehtuuri, sekä taiteet ja kuvanveisto tyrmistyttävän kehittyneenä, ja kaikki todisteet viittaavat hyvin organisoidun ja jopa ylellisen sivilisaation olemassaoloon. Kaikki tämä saavutettiin suhteellisen lyhyessä ajassa, sillä näyttää olevan vain vähän tai ei lainkaan taustaa tälle perusteellista laatua olevalle kehitykselle kirjoituksessa ja arkkitehtuurissa."

Ja syy tälle hämmästyttävälle kasvulle inhimillisessä tiedossa, vaikka sitä ei ole myönnetty.

Vaikka totuus ei ole suodattunut uutisiin, ei ole epäilystäkään etteikö ihmiskunta ole joutunut kosketuksiin maan ulkopuolisen kulttuurin kanssa. Me olemme. On olemassa täydellinen vahvistus Oannesin legendaan, joka on saatu 1900-luvulla. Todisteet näistä yhteyksistä majailevat Dogon-heimon kosmologisissa traditioissa Afrikassa.
Dogon-heimon traditiot on siirretty suullisesti eteenpäin vuosisatojen ajan, ja ne saattavat muodostaa kaikkein puhtaimman verson tästä salaisesta traditiosta joka muodostaa eri uskontojen ja salaseurojen uskonnollisen käsityksen -- mukaanlukien Illuminati. Heidän traditionsa selkeyttää tämän planeetan suurten okkulttisten ja uskonnollisten traditioiden salaisen agendan. Ja tämä puhdas suullinen perimätieto josta Dogonit puhuvat, vahvistaa ja todistaa maan ulkopuolisen kontaktin.

Dogonien salainen traditio keskittyy Siriukseen, mutta mikä merkittävämpää, sen pienempään seuralaiseen, Sirius B:hen. Ongelma on siinä että Sirius B on täysin näkymätön paljaille silmille, ja se löydettiin vasta 1900-luvulla voimakkaan teleskoopin avulla.

On saattanut olla vain onnekas arvaus, että Dogonit keksivät kiertävän kumppanin Siriukselle, jos he vain eivät olisi tehneet lisää "onnekkaita arvauksia" jotka osoittivat heidän tietonsa aurinkokunnasta.
He tiesivät että Saturnuksella on renkaat ympärillään, vaikka on mahdotonta havaita tätä faktaa ilman teleskooppia;
He tiesivät että planeetat tässä aurinkokunnassa kiertävät aurinkoa, ja että tämä aurinkokunta kuuluu linnunrataan;
Dogonit sanovat että kuu on "kuiva ja kuollut kuten kuiva kuollut veri";
He olivat tietoisia Jupiterin neljästä kuusta;
He tiesivät että maa kiertää akselinsa ympäri;
He myös tiesivät, mikä kaikkein tärkeintä, että Sirius B:n kiertoaika Sirius A:n ympäri on viisikymmentä vuotta; taas kerran, fakta jota on mahdoton todeta ilman modernia taleskooppia.

Mistä he saivat tämän informaation?

He sanovat että heitä opettivat älykkäät merellä ja maalla viihtyvät (amphibious) olennot nimeltään 'Nommo' -- termiä jota he käyttivät sekä yksikössä että monikossa -- jotka tulivat Siriukselta tuhansia vuosia sitten ympyrän muotoisessa, pyörivässä arkissa. Heidän perimätietonsa korreloi tarkkaan sumerilaista perimätietoa jossa olennoista käytettiin nimeä 'Oannes'.

Dogonit kutsuvat Nommoja 'maailman muovaajiksi' -- huomioi yhtäläisyydet Philip K. Dickin 'rakentajiin'.
Dogoneilla on paljon mielenkiintoisia asioita sanottavanaan Siriuksesta ja Nommoista. Dogon-seremonioiden aikaan Siriuksen aurinkokunta esitetään ruudullisella alustalla, muistuttaen ruudullista mosaiikkilattiaa jota vapaamuurarit suosivat temppeleissään. Onko tämä viittaus Siriukseen?
Bozo-heimo, Dogonien serkut, kutsuvat Siriusta nimellä 'silmä-tähti' (Eye Star), konsepti joka mahdollisesti liittyy silmään kolmion sisällä sekä egyptiläiseen kuvaan Isiksen puolisosta Osiriksesta. On huomiota herättävää, että Bozot sanovat että Sirius A 'istuu'. Isis kuvataan egyptiläisissä hieroglyfeissä tuolin tai valtaistuimen symbolina.
On myös eräs toinen uskonnollinen traditio mitä Dogonien legenda saattaa valaista. Dogonit viittaavat ihmiskuntaan termillä 'Ogo', epätäydellinen tai karkotettu. He sanovat että Ogot olivat kapinallisia sekä viimeistelemättömiä luomuksina. Parantaakseen Ogon kapinallisen -- syntisen luonnonm eräs Nommo, nimeltään 'O Nommo' "Lammen Nommo", uhrattiin puussa sovittaakseen meidän epätäydellisen luontomme, kuoli, ja tulee takaisin arkissa ihmisen esivanhempien kanssa.
Robert K.G. Temple kirjoittaa kirjassaan The Sirius Mystery:

"Nimi 'Nommo' tulee Dogonin kielestä joka pohjautuu juurisanaan 'nomo', 'saada henkilö juomaan'. sanotaan: 'Nommo jakoi ruumiinsa ihmisten kesken ruokkiakseen heidät; tämä on syynä miksi sanotaan myös, että samalla kun universumi 'oli juonut hänen ruumiistaan', Nommo sai ihmiset juomaan. Hän myös antoi kaikki elämänsä prinsiipit ihmisille. Hänet ristiinnaulittiin kilena-puuhun, johon hän myös kuoli ja hän nousi kuolleista."

Siriuksen nousu taivaanrannalle oli tärkeä egyptiläisille -- kuten myös Dogoneille -- uskonnollisissa seremonioissa.
Dogonit myös kuvailevat Siriuksen nousun taivaanrannalle ristinä jossa on kukan kaltainen aurinko keskellä, kuva joka muistuttaa hyvin läheisesti ruusuristiläisten kukallista ristiä, sekä heidän jälkeensä tulleita ryhmiä kuten vapaamuurarit sekä Ordo Templi Orientis.

Voidaan spekuloida että tämä salaseuran kala-symboli jonka Philip K. Dick tunsi että se oli ottanut häneen yhteyttä on johdettu tästä Oannes/Nommo -yhteydestä.
Tämä kala-symboli joka koristi hänen päätään, kuvaa myös Isiksen hedelmällisyys-kulttia, ja on jopa mahdollista että tämä kristillinen kala-symboli on samoin johdettu, sillä voidaan väittää Kristinusko on pohjimmiltaan Osiris-auringonjumalan palvontaa, ja joka on muuttanut muotoaan väitteiden pohjalta että sillä olisi historiallista ainutlaatuisuutta jota sillä ei ole.

Kuten Aleister Crowley kirjoitti kirjassaan The Book of Thoth:
"Tässä kortissa (Kuolema, tarot-kortti), kalan symboli on hallitseva; kala ('il pesce' kuten he kutsuvat sitä Napolissa ja monissa muissa paikoissa) sekä käärme (symboloiden Messiasta) ovat nämä kaksi ensisijaista palvonnan kohdetta kulteissa jotka opettavat ylösnousemuksen ja jälleensyntymisen oppia. Täten meillä on Oannes ja Dagon, kala-jumalat läntisessä Aasiassa; monissa muissa osissa maailmaa on samanlaisia kultteja. Jopa Kristinuskossa, Kristusta edusti kala."

Kreikan sana, IXThUS, "joka tarkoittaa kalaa, ja hyvin sopivasti symboloi Kristusta," kuten Browing muistuttaa, tulee väitteen mukaan sanoista 'Jesus Christ Son of God, Savior'. Ei ole sattumaa että Pietari oli kalastaja. Evankeliumit myös, ovat täynnä ihmeitä jotka liittyvät kaloihin, ja kala on pyhä Merkuriukselle, koska se on kylmäverinen, nopealiikkeinen ja kirkkaan värinen. Siihen liittyy myös seksuaalista symboliikkaa.
Michael A. Hoffman kirjassaan Secret Societies and Psychological Warfare havannoi seuraavaa Siriuksesta:

"Sitä pidetään ylimpänä okkulttisissa piireissä; analogiana 'kosmoksen kätkettyyn jumalaan'... Kaikkinäkevän silmän tunnus viimeistelemättömän pyramidin yllä kuvaa Siriuksen silmää, sen kaikkitietävää tarkkailua."

Tutkimalla vapaamuurareiden uskomuksia (sekä, sattumoisin, myös muiden suurten uskontojen uskomuksia, sekä exoteerisia että esoteerisia), havaitaan että tämä "armelias yhteisöllisyys" (charitable fraternity) on pelkästään päivitetty versio ikivanhasta ja arkkityyppisestä 'Osiris/Isis Sun God/ Mother Goddess' -ohjelmoinnista. Tämä palvontamuoto voidaan jäljittää muistiinmerkityn historian alkuun, sen mytologia kiteytyy tässä egyptiläisen papiston 'Isis/Osiris Sun/Moon' -kultissa.

Osiris, niin tapahtui, oli vielä yksi jumalallinen vierailija jonka väitetään sivistäneen alkukantaiset maan ihmiset opetuksellaan. Egyptistä auringon jumaluudet ovat saattaneet ottaa eri nimiä (mukaanlukien Ra, Odin, Jehovah, and Jesus, with feminine counterparts including Diana, Mary, Ishtar, Rhea, Astarte, Cybele, and Ma), mutta palvonnan muoto ja väestön kontrollointi oli pohjimmiltaan sama.

Tämän 'Sun/Moon' -ohjelmoinnin vihkiytyneet (josta vapaamuurarius on merkittävä jäljelle jäänyt verso) ovat aina kutsuneet itseään termillä "the Illuminati", lauseen alkuperän pettäessä lähteen (the origin of the phrase betraying its source). Illuminati - Illumination - auringonjumalan vihkiytyneet. Kun minä paljastan tämän termin alkuperän on epäilemättä monia jotka ajattelevat että minä vääristän sekä liioittelen tämän uskonnollis-okkulttisen progression merkitystä, mutta minä ei liioittele.
Nopea silmäys Illuminatin päähaaroihin saattaa mennä jotenkin näin, vaikka minä myönnän että toiset saattavat piirtää sukupuun jossain määrin eri tavalla.

On olemassa salaseura, muista, ja se mitä me tiedämme Illuminatista on saatu sattumalta (kun salama iski Baijerin valaistuneiden jäseneen 1700-luvun lopulla, tarjoten meille sisäpiirin dokumenttien varaston), ja sitä on täydennetty yhteensattumilla, päätelmillä, sekä tulkitsemalla heidän 'double-talk' -koodikieltä.

Isiksen ja Osiriksen kunnioituksessa, me voimme nähdä mysteeri-uskontojen rituaalisten jalanjälkien alun, jota me voimme seurata. Yksi syy miksi kreikkalaiset ja roomalaiset mysteeriuskonnot ovat niin arvoituksellisia on, että tiedetään vain vähän mitä heidän riiteissään tapahtuu, joita harjoitetaan ensisijassa öisin sekä luolissa.

Me tiedämme että mysteeriuskonnot olivat monien käytäntöjen lähde joita salaseurat, vapaamuurarit mukaanlukien myöhemmin omaksuivat, ja että he ottivat osaa -- tavat vaihtelivat jossain määrin eri ryhmien välillä -- salaisiin rituaaleihin joissa näyteltiin jumalten elämää, käytettiin psykedeelisiä huumeita kuten sieniä, sukupuoli-orgioita (joissa painotettiin homoseksuaalisuutta), ja ainakin joissain tapauksissa, uhrattiin ihmisiä.

"Valon" symbolismi joka hallitsee mysteeri-uskontoja, vihkiytyneiden julistaessa "että he ovat nähneet valon", tai "että heidän silmänsä olivat avautuneet" on kaikki hyvin soveliasta osanottajille jotka suorittavat riittejään keskiyöllä luolissa. Light = Illumination = Illuminati.

Mysteeriuskonnoista, jotka vaikuttivat Kristinuskon opinkappaleisiin, tuli gnostilaisten filosofioita, josta muodostui lukuisia salamyhkäisiä eurooppalaisia lahkoja, kaikkein kuuluisimman ollessa kenties kaikkein salaisin, kenties jopa fiktionaalisin, Priory of Sion.
Taas kerran, me tiedämme vain vähän millaisia palvontamenoja varhaisilla gnostilaisilla oli, mutta me tiedämme että 'God/Mother Goddess' -orientaatio oli tietyissä tapauksissa ottanut filosofisemman muodon, käsitellen tätä ikuista kosmista sotaa pimeyden ja valon välillä. Taas kerran, aihe termille "illumination" on kuvattuna. Kataarien äskettäin käännetty dokumentti, joka oli gnostilaisista ryhmistä kenties kaikkein kuuluisin, vihjaa että eräs heidän salaisuuksistaan oli, että he olivat Isiksen kultti.

Juutalaisten/gnostilaisten mystinen Kabbalan harjoittaminen, jonka alkuperä juontaa juurensa Jeesuksen aikaan tai vähän sen jälkeen, oli tärkein teos lukuisille salaseurojen haaroille, mukaanlukien ruusuristiläiset ja Temppeliherrat.

Kabablismilla oli myös kaikkein suurin filosofinen vaikutusvalta vapaamuurareihin, joka 1700-luvun puolivälissä kehittyi peittelemättömäksi 'Sun God/ Mother Goddess' -mytologiaksi, mukana palvontamenojen painotus Siriuksen merkitystä kohtaan. Vapaamuurarius, sen sijaan että se on pohjimmiltaan gnostilainen uskonto, on perustamisestaan lähtien saanut suunnatonta vaikutusvaltaa maailman politiikassa sekä tiedustelu-virastoissa, ja saattaa olla Illuminaatin julkisivuista kaikkein aktiivisin ja laajamittaisin nykyaikana.
Vapaamuurarit sekä Rothschildin kansainvälinen pankkiverkosto (Rothschildit olivat alusta alkaen vapaamuurareita) oli timantti-magnaatti Cecil Rhodesin Round Tablen salaseuran sivujoki (influence), joka luotiin 1900-luvun alussa.

Rhodes oli kaikkein voimakkain yksittäinen johtaja (spearhead) maailman poliittiseen kontrolliin. Tänään me voimme havaita Trilateraalisen komission (tunnuksessaan symbolinen '666'), Ulkomaansuhteiden neuvoston, sekä Bilderbergerien olevan kaikkein vaikutusvaltaisempien organisaatioiden joukossa tällä planeetalla. Nämä ovat lähtöisin Pyöreän pöydän ryhmästä.

Vaikka minulla on rajoitetusti tilaa raaputtaessani tätä aihetta sormenkynnellä, on hyvin mahdollista jäljittää tämän illuministisen filosofian käänteet kunnes me saavumme tämän päivän elitististen johtajien vapaamuurari-rituaaleihin, miesten kuten George Bush Skull and Bonesista, joka saksalaisen illuminatin verso, Henry Kissingeriin ja Alexander Haigiin, jotka olivat väitteen mukaan vapaamuurarien P2-ryhmän jäseniä, sekä kaikella todennäköisyydellä tätän Cecil Rhodesin koulukunnan jäseneen, trilateralistiin, ja saksafonin soittajaan Little Rockista, Arkansasin osavaltiosta (Bill Clinton), tämä hyvin symbolinen vapaamuurari-paikkakunta jossa tämä 'arch-Mason' Albert Pike laati suunnitelmansa.

Miksi Illuminati valitsi muinaisessa historiassa auringon ja kuun joita heidän orjiensa ja käskyläistensä tuli palvoa? Arvaukseni on, että se on suhteellisen mielivaltainen valinta joka heijastaa auringon ja kuun vetovoimaa yksinkertaiseen, ymmärrettävään tapaan; erityisesti kun se on saatettu ymmärtää agraari-yhteiskunnassa missä nämä taivaankappaleet ovat kaikkien tärkeimpiä vaikuttajia ihmisten jokapäiväisessä elämässä.
Jos aurinko ei lähetä hyödyllisiä säteitään maapallolle, vilja ei kasva.

Tässä 'God/Mother Goddess' -ohjelmoinnissa on myös toinen yhdistävä seikka joka kuluu isälle ja äidille sekä tuo sisäänpääsyn meidän tutkimattomaan sekä autoritaarisesti asennettuun lapsuus-ohjelmointiin, kaivautuen syvälle haudattuun ohjelmointiin paljolti samaan tapaan kuin TV-ohjelmat (commercials on television), jotka on ladattu seksuaalisilla mielikuvilla, pääsevät vaistojen eri tasoille.

Samalla kun auringon ja hänen puolisoidensa kultti ensiksi kehittyi, Illuminati teki itsensä tunnetuksi että he olivat näiden kuolemattomien jumaluuksien valittuja edustajia -- ja he saivat ihmiset TODELLA haluamaan omaksua vaihtoehdon olla uskomatta mitä nämä kertoivat heille. Massojen oli parempi olla Illuminatia kohtaan todella kilttejä, tai he joutuisivat tekemisiin auringonjumalan ja hänen puolisonsa kanssa, joka toisi heille rangaistuksena sammakko-vitsauksen.

Alussa, aurinkoi-jumalalla ja kuu-jumalattarella oli, heidän toimiessaan arvoituksellisesti ja tavallisesti sadistiseen tapaan jonka ainoastaan heidän valaistuneet lähettiläänsä kykenivät täysin ymmärtämään. Moni uskoi tähän selitykseen, ja heille luultavasti annettiin pieni tina-lappu joka selkeästi erotti heidät harhaoppisista joita he vuorostaan kiduttivat ja murhasivat auttaakseen heitä "näkemään valon".
Aikanaan (kaldealaisten aikaan) Illuminati alkoi itse uskoa jossain määrin omaan ohjelmointiinsa ja he alkoivat tutkia auringon ja kuun, sekä tähtien ja planeettojen liikkeitä. Tämä antoi Illuminatille toisen jalan, astronomian kautta, heidän pystyessä ennustamaan tulevia tapahtumia, kuten pimennyksiä sekä komeettoja. Siihen mennessä kun astrologia syntyi, Illuminatilla oli kaikki siemenet kylvettynä, edustajien välityksellä, kaikkialla maailmassa.

Tiede alkoi samalla lailla kuin astrologia -- gasp!

Mutta ihmiskunnan hallitseville uskomuksille on aina annettu nimiä kuten "tiede", joka yksinkertaisesti tarkoittaa "tietoa". 1500-luvulla kun tämä kuninkaallinen Illuminati popularisoi tämän tuoreimman version "tietämisestä", heillä oli paljon vapaa-aikaa työskennellä astrologian ja alkemian parissa (modernin kemian edeltäjä) ja, saadakseen vaihtelua, osallistuen sukupuoli-orgioihin ryhmissä joilla oli nimiä kuten Hell Fire Club.
Koska auringonjumala (sekä hänen lukuisat sukulaisensa, mukaanlukien lapset ja vaimot) alkoivat, tuhansien vuosien palvonnan jälkeen, menettää uskottavuuttaan, Illuminati loi uuden ja parannetun version heidän mielenhallinta-ohjelmastaan joka ei nojannut aurinkojumalaan tai kuu-jumalattareen lopullisena auktoriteettina.

Samalla kun tämä aurinko/kuu -kultti menetti suosiotaan, "tiedemiehet" nopeasti keksivät jotakin uutta (to take up the slack). Propagandansa mukaan, fyysisen universumin lait olivat kausaalisia (syy/seuraus-suhde) tekijöitä, ja luonnollisesti, ainoastaan tieteellinen (valaistunut) eliitti kykeni käsittämään niitä.

Nyt Illuminati palautti hiipumassa olevan valtansa mainostamalla bunsenlamppujen muinaista viisautta, huumaten mesmerismillä ja sähköllä, eikä heidän enää tarvinnut -- ainakaan siihen aikaan -- ammentaa valtaansa tähtien ja planeettojen mystisistä assosiaatioista.

Heidän maailmankaikkeutta ja yhteiskuntaa koskevasta visiosta, jota British Royal Society ja muut Illuminatin luomat ryhmät vaalivat, tuli hallitsema maailmankatsomus. Heidän uuden uskontonsa tärkein opinkappale. Tiede, ymmärsit sinä sitä tai et, oli aina oikeassa. Ei suurta eroa dogmeihin jotka edelsivät sitä.

Tämä British Royal Society 1600-luvun jälkipuoliskolla oli median manipuloimisen edelläkävijä huomattavassa määrin.

Sen jälkeen kun uudelleen asennus "tieteellisiin" arvoihin oli toteutettu valaistuneiden mestarien toimesta, yhteiskunta (Illuminatin mielestä) täytyi valmentaa vakauteen kapitalistisessa ja ei-uskonnollisessa muodossa. Hammasrattaat täytyi rasvata. Tämä toteutettiin luomalla ei-uskonnollisia, tiedettä kannustavia asenteita samojen median kanavien kautta kuin nykyään: sanomalehtien ja kirjojen; radion, elokuvien ja television tullessa kuvaan myöhemmin.

Ja harhaoppisia joko suhteessa tieteeseen tai uskontoon on aina kohdeltu asianmukaisella tavalla (have always been dealt with in summary fashion) -- joskus mahdollisesti tummansinisissä pakettiautoissa CIA:n teknikkojen toimesta jotka ovat pukeutuneet avaruusolennoiksi.

Nyt me elämme aikakautta -- jota me mielivaltaisesti kutsumme termillä "moderni", mutta jolla ei näytä olevan perusteita tähän apellatiiviin -- jonka uskonto on sekoitus tiedettä ja mystiikkaa: tämä on ufojen ja uuden aikakauden uskonto. Se on uskonto jossa on mukana kaikkien uskontojen funktiot: se herättää jäsenessään kunnioitusta, herkkätunteisuutta, hämmennystä, syyllisyyttä, infantilismin (lapsuuden) uudelleen stimulomista, sekä avaa uskovan pappien väliintulolle.

Eikö ole outoa, että USA:n armeija vain sattui työskentelemään kiekonmuotoisten alusten parissa 1950-luvulla jolloin UFO-aalto käynnistyi?

Eikö ole outoa että mielenhallinta-implantit joita niinsanotusti asennetaan sierainten kautta UFO-abduktoiduille vastaavat juuri niitä implantteja jotka Tri. Jose Delgado, CIA:n mielenhallinta-tutkija kehitti?

Eikö ole outoa että monet kaikkein kuuluisimmista 'UFO-tutkijoista' ovat olleet armeijan tiedustelupalvelun jäseniä, miehet kuten John Lear, joka oli 'aiemmin' CIA:n työntekijä?
Ja eikö ole kaikista oudoin asia että kaikkien maiden tiedustelupalvelut matelevat vapaamuurareiden edessä, ja että CIA vain sattuu olemaan 'Mother Goddess' -kultin väitetty kilta?

Miksi ufoja testataan suhteellisen 'avoimessa maastossa' (out in the open) armeijan tukikohdissa niin että yleisö voi tarkkailla niitä suhteellisen helposti? Kiusaavatko armeijan viranomaiset meitä tällä avoimella testaamisella, muiden paljastusten kanssa tästä salaisesta killasta joka opn piilossa yhteiskuntamme ja median normalisoidun julkisivun takana?

Miksi George Bush puhui toistuvasti uudesta maailmanjärjestyksestä?

Onko todennäköistä että hän olisi yksinkertaisesti unohtanut tuhannet äärioikeistolaiset ja salaliitto-intoilijat jotka vuosien ajan ovat käyttäneet tätä lausetta maailmanlaajuisen fasismin, pahuuden ja mielenhallinnan henkilöitymänä?

Vai oliko jotakin muuta meneillään, jokin toinen prosessi tai ohjattu transformaatio?
Kun CBS loi tunnukseksi silmän kolmion sisällä, olisiko se voinut tapahtua vahingossa?
Eikö tämä kuulosta 'ei ole mahdollista' -kieleltä, mystiseltä 'double-talk' jonka vapaamuurarit ja muut salaseurat ovat ottaneet käyttöön?

Michael Hoffman on puhunut samanlaisista prosesseista joissa on mukana 'metodien vallankumous', tai tarkoituksellinen vapaamuurarien muinaisten salaisuuksien luovuttaminen, jota hän kutsuu nimellä "kryptokratia".

Hän yhdistää tämän alkemistien aktiviteetteihin:
"Tämä on se mikä simplistisiltä tutkijoilta jää huomaamatta: makaaberin ylimielinen funktio jossa meille näytetään pitkää nenää samalla kun me emme tee muuta kuin levitämme legendaa heidän immuniteetistaan ja voittamattomuudestaan. Tämä on pelin suunnitelma joka on käynnissä."

Tavallisen ihmisen uskomusjärjestelmälle se kuulostaa kovin hullulta. Miksi vehkeilijät haluavat että heidän salaisuutensa paljastetaan?

Tähän kysymykseen saadaan kunnollinen vastaus ainoastaan jos ymmärretään ajan henki joka valvoo tässä kryptokratiassa joka on osin valmistettu ja osin ommeltu sattumaan samaan aikaan (tai: yhtäpitävästi) heidän omien operaatioidensa kanssa (which overseers in the cryptocracy have partly manufactured and partly tailored their own operations to coincide with). Kuten olen huomauttanut, menneisyydessä tällaisia salaisuuksia harvoin paljastettiin koska ihmiset eivät olleet vielä läpikäyneet tämä alkemista mielenhallinnan prosessia.

Tällaisen kieroutuman toteuttaminen ei-prosessoidulle, terveelle ja elinvoimaiselle väestölle jolla on jäljellä oma tahto, muisti, takertuminen omiin syvimpiin vaistoihinsa, intensiivinen kiinnostus omaan pelastukseensa, ei olisi ollut hyväksi kryptokratialle. Se olisi ollut heille kohtalokasta.

Mutta tällaisten 'after-the-act' salaisuuksien paljastaminen meidän modernissa ajassamme, ihmisille joilla ei ole muistia, ei tahdonvoimaa eikä mielenkiintoa omaan kohtaloonsa paitsi siinä määrin kuin se palvelee heidän omaa viihtymistään -- se itse asiassa tehostaa tällaisten ihmisten orjuuttamista.

On olemassa okkulttinen/vapaamuurarillinen kerrostuma median ja maailman hallinnan komentoketjussa.

On olemassa pitkäkestoinen okkulttinen agenda geopolitiikassa joka on juuri kypsyttämässä myrkyllisiä hedelmiään.
................................

Vapaamuurarit palvovat Luciferia

Korkeimmissa asteissa 18. asteen jälkeen vapaamuurariudessa gnostillinen-kabbalismi tehokkaasti kaivaa huomaamatta ja hiljalleen maata pois kristinuskon alta. Tämä on totuus yhdestä keskeisestä vapaamuurariuden salaisuudesta.

Vapaamurarius palvoo Luciferia, Albert Piken sainoin: Todellista valontuojaa, jota Raamatussa kuvataan Jumalan kirkkaimmaksi enkeliksi, joka lankeaa syntiin.
Vaapaamuurareille (korkeat asteet) Luciferin rooli on tärkeä tietoisuuden evoluutiossa,
Lucifer on todellinen valontuoja sillä tieto hyvästä ja pahasta joudutti \\YLIMMÄN OLENNON// "Galaktisen Luojan" entiteettejä Eedenin kaltaisista olosuhteista sen köyhyydestä, siis jatkuvasta tyytyväisyydestä, tarjoten sykäyksen kehitykseen "oppia".
Tässä selitys vapaamuurarien usko(nno)lle: YLIMMÄLLE OLENNOLLE (mihin jokaisen tulee uskoa) & Luciferille.

Kuten Blaventsky aliotuksessa asian ilmaisee Raamatun luomiskertomuksesta: "Saatana, Genesiksen Käärme on todellinen luoja ja hyväntekijä, hengellisen ihmiskunnan isä, sillä se oli hän joka avasi Aatamin silmät ja hän joka oli ensimmäinen joka kuiskasi: Sinä päivänä kun te syötte tästä puusta, te tulette kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan". Käärme, Lucifer, kuvaillaan näin siis ihmiskunnan todellisena kosmisena viisautena, joka auttoi tietämään hyvän ja pahan.. ja vapautti ihmiskunnan henkisestä köyhyydestä.
……………………………..
Vapaamuurarien ylimmät asteet ja illuminati (joka rekrytöi "palvelukseensa" ylimpien asteiden muurareita) palvoo Luciferia. Miksi tämä NEGATIIVINEN ELIITTI on olemassa?

Lucifer tarjoaa mahdollisuuden negatiiviseen ja positiiviseen polkuun. Luojan suunnitelma?

Illuminati, tämä negatiivisen polun valinnut ja verhojen takana kyhnöttävä maailmannäyttämöä naruista vetelevä ja halliseva pimeä ja pieni eliitti, joka on tarjonnut vuosituhansien kärsimyksen ihmiskunnalle, he jotka haluavat orjuuttaa kaikki YHDEN maailmanhallinnon ja uskonnon alle, ja kontroloida kaikkia yhteis- ja ihmiskunnan elämänalueita, haluavat tuoda "Juutalaisen Messiaansa", jolla on Luciferin henki sisällään, hallintovallan ja maailmanhallinnon -->NWO, silloin on Salomonin Temppeli rakennettu loppuun (=uskonnot yhdistetty, mikä on vapaamurariudenkin keskeisimpiä tavoitteita). Tämä on illuminatin olemassaolon ikiainen päämäärä.

Mm. nykyinen maailmanlaajuinen talousjärjestelmä on heidän luomuksensa. He sanelevat median (mm. Bilderbergiläinen HS) ja suuryritysten otteellaan ja ohella päätökset kansallisen politiikan tasolla. Politiikkaa tehdään täysin talouden ehdoilla (EU!!). He myös omistavat pankkijärjestelmän ja suuryhtiöt.

Heidän unelmansa on Uusi Maailmanjärjestys, jossa kaikki uskonnot, sosiaaliset, taloudelliset ja poliittiset järjestelmät on siis sulautettu yhdeksi heidän itsensä hallitessa ´jumalina´ kaikkea ja kaikkia pyramidin huipulla. Muut ovat heille palvelijoita ja tyhmiä orjia.

Maailman yhdentyminen, globalisaatio, maailmanhallitus, EU jopa YK ovat osa negatiivisen eliitin keinoja hallita ihmiskuntaa. Sodissa molempien osapuolien rahoitus tulee samasta lähteestä. He päättävät sotien käynnistämisest sunnittelemallisesti oikealla hetkellä. Jokainen muistaa miten EU:ia markkinoitiin ratkaisuna lopettaa kansallisvaltioiden sodat!#

On tajuttava, että illuminati on ihmiskunnan ajatusten harhaanjohtamisen ja taitavan manipuloinnin tuotos. Se saa voimansa hallita "alamaistensa" koko muun ihmiskunnan energian imemisestä pitämällä heidät jatkuvassa pelon ja vihan sekä halun ja hämmennyksen ym. negatiivistebn tunteiden tilassa siinä järjestelmässä missä ihmiset elävät ja mihin heidät on tehty riippuvaisiksi. Pelko ja viha vain lisäävät illuminatin valtaa maailmassa. Viihde-, musiikki- ja elokuvateollisuus on heidän rautaisessa otteessaan ruokkimassa turhaa ja tarkoituksetonta purkkaansa erityisesti nuoriin ihmismieliin.

Suurin huoli illuminatilla ja heidän vapaamurarieliitllään on että ihmismassat heräisivät unesta! Tajuaisivat EU:nkin perimmäiset saatanalliset tarkoitusperät!

Vapaamurariudesta vielä. Se on Suomessa - lääkäritermein ilmaistuna - kansainvälisessä mittakaavassa katsottuna kuitenkin kohtuullisen hyvälaatuista.

Lopuksi. Lutherin käsitys sielunvihollisen asemasta: Perkele on Jumalan Perkele! Mikä siis on Luojan suunnitelma..Luciferisten voimien kukistaminen. Positiivisuuden ja positiivisten voimien ja todellisen valon voitto!

Jokainen haluaa muutosta, muutoksen halu ja tarve on palava, ja kristustietoisuus, sen lisääntyminen, on vastavoima Luciferistisille negatiivisille voimille maailmassa.

(saa vapaasti kopioida ja levittää!)  
.....................................
*****************************************
 

4 kommenttia:

  1. Maarit Tastula ei ole omien sanojensa mukaan koskaan haastatellutkaan Kari Mäkistä. Kukahan toimittaja se sitten on ollut? Vai onko tämä taas väärän huhun levittämistä?

    VastaaPoista
  2. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

    VastaaPoista
  3. Ei ole väärää tietoa. Maaritin ohjelma "Punainen lanka" lopetettiin ja Maarit itsekin "hyllytettiin" Yle:stä. En yhtään ihmettele, että Maarit kieltää koko arkkipiispan haastattelun. Katsoin arkkipiispan hastattelun uusinnankin. Monen k.o. ohjelman katsoneen kanssa olen puhunut juuri siitä kohdasta, missä arkkipiispa vaikenee, vaikka häneltä kolmesti Maarit kysyy samaa asiaa: "Oletteko te arkkippispa vapaamuurari"? Hekin ihmettelivät samaa ... miksi arkkippispa oli hiljaa. ... Suomi ei ole vapaa maa. Suomi on mennyt "pimeälle puolelle".

    VastaaPoista

Kirjoita rohkeasti tähän ruutuun mitä ajatuksia kirjoitus sinussa herätti.