keskiviikko 8. toukokuuta 2013

12. Kiistanalainen lapsikaste, PH:n kaste, tulikaste


Artikkelit:
1. Onko lapsi syntinen jo heti syntyessään? Kirkon perisyntioppi ei ole raamatullista.
2. Miksi uskonpuhdistus tyssähti tähän kastekohtaan, ja miksi lapsikastetraditio on kaikissa valtakirkoissa edelleenkin voimassa?  Mikä meni heti alkujaan vikaan?
3. Mitä Raamattu, Jeesus sanoo ja opettaa kasteesta? Mikä on totuus kasteesta? 
4. Tulikaste – mikä se on? (kirj. 25.1.-15) 

5. ...

6. ..

7. ...
..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
1. Onko lapsi syntinen jo heti syntyessään? 

Onko vastasyntyneitten, vauvojen, pienten lasten kaste oikein ja Jeesuksen opetusten mukaista? Vastaus Raamatun mukaan on, että: EI OLE.
Valtakirkkojen lapsikaste, barndop, Raamatun mukaista vai ei?


********************************************
Kirkon perisyntioppi ei ole Raamatullinen opetus.
K
Kirj. Petri Paavola

Raamattu ei opeta kirkon perisyntioppia, jonka mukaan lapsi tulisi kastaa puhdistuakseen synnistä. Kirjkon perisyntiopin vääristymä on siinä, että se opettaa syntiinlankeemuksen seurauksena sylivauvan puhdistumista peritystä synnistä, joka tapahtuisi kirkon kasteessa. Kirkon perisyntioppi on väärä opetus ja ristiriidassa Raamatun opetuksen kanssa.

Raamattu opettaa ettei lapsia rangaista vanhempien synneistä tai toisten ihmisten tekemistä synneistä, vaan jokaista ihmistä rangaistaan omien syntien tähden. Raamattu ei siis opeta kirkollista perisyntioppia, koska jokainen ihminen joutuu vastuuseen omista synneistään, ei toisten ihmisten synneistä.
                        
5 Moos 24:16 Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.

Raamattu ei opeta perisynnin erottavan ihmistä Jumalasta, vaan ihmisen tekemät omat pahat teot erottavat ihmisen Jumalasta.

Jes 59:
1. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisellä on kyky tehdä parannus ja uskon kautta vastaanottaa pelastus Herrassa Jeesuksessa. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, eli Jumalan sana synnyttää ihmisen sydämessä uskon. Kirkon armonvälineet (kaste, ehtoollinen) eivät synnytä pelastavaa uskoa, vaan evankeliumin saarna Herrasta Jeesuksesta ja Hänen sovitustyöstään.

Mark 1:
14 . Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Apt 3:
18. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen Voideltunsa piti kärsimän.
19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
20 että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen.

Room 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
Oikea ja terve Raamatullinen usko uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Raamatullisen uskon kautta ihminen kykenee ymmärtämään mikä on Jumalan sanan totuus. Kirkon perisyntioppi ei ole Raamatullinen opetus.

********************************************

Anne Lindell: 

Oma kokemus karmeasta ”pystykorvaluterilaisuudesta” kastekysymyksessä on, että erään sukulaiseni (edesmennyt Sley-läinen; Suomen Luterilainen Evankeliyhdistys) kerrottiin päästäneen suustaan kammottavan ja julman sammakon, kun hän mietti, että mitä hän sanoisi tuttavperheelle, joka oli menettänyt vastasyntyneen vauvan,  - eli mitä hän voisi sanoa lohdutukseksi vanhemmille, sillä  vauvaa ei ehditty kastaa, ja hän sanoi: "Voi kuinka harmillista - vauvallenne ei ehditty suorittaa hätäkastetta ja nyt vauva joutui helvettiin". 
 
Tosiasia on, että Raamatussa ei ole ainuttakaan selvää esimerkkiä vauvojen kastamisesta eikä edes kehoitusta sellaiseen. Raamatusta ei löydy edes sanaa ”perisynti” lainkaan, eikä opetusta, jonka mukaan sylivauva tulisi kastaa muka perisynnin tähden, kuten kirkko alkoi opettaa. Raamattu ei siis missään kohdassa opeta ollenkaan sylivauvojen kastamista. Raamatun (sekä Vanhan että Uuden Testamentin) opetuksen mukaan ihminen on kadotuksen alaisessa tilassa vasta sen jälkeen, kun hän kykenee ymmärtämään hyvän ja pahan. Kun ihminen kuulee ymmärtävässä iässä evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, niin hän voi itse valita ottaako vastaan pelastuksen vai ei.

Sylivauva ei ole kadotuksen tilassa, sillä hän ei ole vielä vastuussa mistään, koska hän ei ymmärrä hyvää ja pahaa. Raamatun opetuksen mukaan saatana vangitsee ihmisen synnin orjuuteen ja ihmisen tulee kasvatessaan aikuisuuteen tiedostaa ja ymmärtää synnin orjuus ja pelastus Herrassa Jeesuksessa. Raamatusta löytyy siis vain opetus, jonka mukaan ihminen on synnin orja, ja siksi hänen täytyy tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, jonka jälkeen hän saa syntinsä anteeksi ja pelastuu Jumalan armosta.
Sylivauva ei kykene tekemään parannusta, eikä voi uskoa, siksi hänen tulee kasvaa siihen pisteeseen saakka, kunnes hän voi ja kykenee tekemään parannuksen sekä uskoa Herraan Jeesukseen, ja vasta silloin hän on itse vastuussa henkensä ja sielunsa kautta tekemänsä valinnan johdosta ikuisesta elämästään joko Taivaassa, Isän Kodissa tai helvetissä. 

Tuo alkukappaleen kertomus on todellakin tosi, ja kuvastaa sitä kieroutunutta käsitystä kasteesta, mikä valtakirkoilla (alkujaan katolisella) on ollut aina 300 luvulta alkaen. Alkukristillisellä ajalla ei ollut vastasyntyneen kastetta, vaan ainoastaan uskoon tulleen kaste.

Luther taipui protestanttiliikkeen alkutaipaleella (1500-luvulla) muuttamaan käsitystään kasteesta ja ottamaan takaisin katolisen kastekäytäntötradition, eli lapsikasteseen, vaikka itse ajatteli toisin. 
...................................................................................................... 
2. Miksi uskonpuhdistus tyssähti tähän kastekohtaan, ja miksi lapsikastetraditio on kaikissa valtakirkoissa edelleenkin voimassa?  Mikä meni heti alkujaan vikaan?

Vastaus: Syynä oli ja on edelleenkin: RAHA.
Uskovan kaste, ja onko lapsikaste Raamatun mukaista vai ei?
Myös keskiajan muut uskonpuhdistajat, Lutherin lisäksi, Calvin ja Zwingli eivät löytäneet Raamatusta mitään perustetta lapsikasteelle, mutta kuitenkaan kukaan heistä ei uskaltanut poistaa lapsikastekäytäntöä, koska kysessä oli RAHA, eli kirkollisverotulojen tyrehtymisen pelko. Lapsikaste jätetiin voimaan, koska myös protestanttinen kirkkko olisi menettänyt melko varmasti jäseniään ja sitä myöten rahaa menetetyn kirkollisveron muodossa, kuten kävi katoliselle kirkko sen alkutaipaleella, kun vain uskonratkaisun tehneitä kastettiin, sillä silloin enää vain harva liittyi kirkkoon täysikäisenä, ja näin kirkko alkoi uhkaavasti menettää jäseniään ja eritoten kallisarvoisia kirkollisverotulojaan.

Roomassa "nikolaiittain" oppi pääsi valtaan noin vuonna 140, jolloin Rooman kirkkoherraa alettiin nimittää paaviksi. Tänä aikakauten ilmeni n.s. "Nikoliittain oppi" Missä on piispa niin siellä on nikolaiittain oppi". Nikolaiittain oppi tunnetaan kirkkohistoriassa nimellä monarkkinen piispuus ja tänä päivänä nimellä "kirkko". Kirkon ensimmäinen tunnusmerkki on kirkkoherra. Totaali hiljaisuus lapsikasteesta jatkui varhaiskristilliseltä ajalta aina 200-luvulle asti, sillä sitä ennen kasteesta kiisteltiin ja väiteltiin kiivaasti, mutta vasta 300-luvulla lapsikasteesta tuli yleinen käytäntö ja kritisoijat viennettiin tehokkaasti. Tuolloin muutenkin seurakunta ajautui Vanhan Testamentin aikaisiin tapoihin: tuli papit, alttarit, messut ja messukaavut, suitsukkeet yms.


Jotta vanhemmat toisivat lapsensa kasteelle (ja siten kirkon jäseniksi) mahdollisimman pian syntymän jälkeen, niin tuolloin alettiin levittää täysin Raamatusta poikkeavaa propagandaa, että vauvat syntyivät Aatamin ajoilta ja syntiinlankeemuksesta perytyneen eräänlaisen koko ihmisuskupolvelle perustuvaan perusyntisisyyteen eli  ”perisynnin” alaisuuteen,  ja siksi vauvat olisivat jo heti syntyessään syntisiä, ja jos vauva kuolisi ennen kuin häntä ehdittäisiin kastaa, hän joutuisi suoraa päätä helvettiin. Eihän tällaista kohtaloa kukaan vanhmmista vastasyntyneelle toivonut, varsinkin kun silloin lapsikuolleisuus oli erittäin yleistä. Alle 5-vuotiaita kuoli ennemmän kuin jäi eloon. Silloin muutettiin kastesääntöä myös siten, että kuka tahansa voi suorittaa ”hätäkasteen” ja jopa ilman vettä ... esim. yksinään synnyttänyt äiti, vain lausumalla n.s. kaste sanat eli säädetyn kolmiyhteisen kaavan, ja näin vastasyntynyt säästyisi helvetiltä. Tämä jäi kristillisten valtakirkkojen vakiintuneeksi käytännöksi, vaikka käsitys eräänlaisesta ”perisynnistä” (sukukirouksesta) ja ihmisen itse tekemästä synnistä ovat silti vieläkin kaksi täysin eri asiaa, eikä edes kirkon toisella vuosisadalla markkinoille lanseerama perisyntikäsite tulisi siksi millään lailla liittyä kasteeseen.

Jeesuksen opetusten mukaan kaste on sakramentti, pyhä toimitus, yhtienen sitoomus kastettavan ja Jumalan välillä, jossa pyyhitään pois ihmisen itsensä tekemät synnit ja astutaan Jumalan yhteyteen puhtaana ja viattomana. Siksi on tärkeää, että kasteelle astuva on ensin tehnyt henkilökohtaisen uskonratkasun ja katunut syntejään ja tehnyt parannuksen ja saanut opetusta eli hänelle on evankleioitu ja että hän on myös myöntänyt ymmärtäneensä evankelioinnin (opetuksen). Eli, vasten omaa tahtoa ei edes aikuistakaan saa eikä pidä kastaa.

Vielä varhaiskeskiajalla valtakirkkojen ankarasta uskovankasteen vastustuksesta johtuen jäi uskovien kasteen käytännön toteuttaminen radikaalimpien ja rohkeimpien  uskonpuhdistajien tehtäväksi, ja heidän seuraajiaan alettiin kutsua ”anababtisteiksi” eli uudelleenkastajiksi. Heitä alettiin kuitenkin hyvin pian vainota valtkirkkojen taholta ja tappaa systemaattisesti (useimmiten hukuttamalla).  Merireitin Amerikkaan vakiinnuttua ensimmäiset uuden mantereen uudisasukkaat olivat juuri näitä uskon vuoksi pakoon lähteneitä ... eli ”anababtisteja” ja lapsikastetta ei-raamatullisena kritisoivia. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3. Mitä Raamattu, Jeesus sanoo ja opettaa kasteesta? Mikä on totuus kasteesta?

Raamattu ei  missään opeta lapsikastetta, vaan selkeästi opettaa kastamisen järjestyksen, eli: ensin henkilökohtainen halu kuulla Sanaa ja saada opetusta siitä, ja sen jälkeen henkilökohtainen uskon ratkaisu, omien syntiensä katuminen ja parannuksen teko, ja vasta sitten kaste. Tämä on Raamatun ja Jeesuksen opetusten mukainen järjestys, ja kaikki muu on hapatusta ja harhaoppia.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Tämä kasteelle haluavan ”kastetta ennakoiva järjestys” tuli erittäin selväksi Ap.8:34 alkaen, joka samainen kohta löytyy nyt taasen uudesta Raamatun 1992-käänöksessä, mutta aikaisemmista käännöksistä (esim.1933/1938) se oli jätetty tahallaan pois, koska se oli täysin ristiriidassa valtakirkkojen lapsikastetta kannattavien käsitysten kanssa. ...eli  (lainauksia): ....apostoli  Filippus julisti miehelle (hoviherralle) evankeliumia. ...Hoviherra: tässä on vettä, estäakö mikään kastamasta minua? Filippus sanoi hänelle: Jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. ... Huom! Oikea käännös alkukielestä ”on mahdollista  kuuluu oikeastaan ”on lupa”, ”on luvallista”. Siis, tämä jae 37 oli poistettu vanhemmista kuin 1992 Raamatun käännöksistä kokonaan, koska se opetti hyvin tarkasti mikä oli kasteelle menon järjestys. Siis jae ei sopinut lainkaan valtakirkkojen harhaoppeihin eikä sovi edelleenkään. Valtakirkot opettavat edelleenkin  lapsikastetta, ja siksi k.o. jae  poistettin aiemmin Raamatusta kokonaan ja tahallisesti kirkon taholta. Siis valtakirkko peukaloi Raamatun tekstiä saadakseen oikeuteuksen lapsikastetraditiolleen. Eikä tästä jakeesta vieläkään saarnata kirkoissa ... se on viettu tabu. Se on Raamatussa, mutta siitä vaietaan edelleenkin. Ja näin kirkon synti jatkuu .. ja jatkuu.

Vertaa Apt. 22:16 (alkutekstissä oikea sanajärjestys on tällainen): Ja nyt mitä viivyttelet? Nouse ja anna kastaa itesi ja pestä pois syntisi – avuksi huutaen Herran nimeä. ...  Miten vastasyntynyt vauva voi kastetilaisuudessa huutaa avuksi Herran nimeä? – Vastaus: Ei mitenkään.

Jeesus ei käskenyt kastamaan lapsia, vaan hän siunasi lapsia. Ennen kaikkea meidän tulee pitää Jeesusta esimerkkinämme ... ei muita. 

1 Piet. 20-21 : ....” Tuon esikuvan (Nooan arkin) mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te sinä nyt luovutte saastaisesta elämnästänne, vaan ” .....

5 Moos 24:16 Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.

Raamattu opettaa, ettei lapsia rangaista vanhempien synneistä tai toisten ihmisten tekemistä synneistä, eikä edes Aatamin ja Eevan aihuttamsta synnistä, vaan jokaista ihmistä rangaistaan omien syntien tähden. Raamattu ei siis opeta kirkollista perisyntioppia, koska jokainen ihminen joutuu vastuuseen omista synneistään, ei toisten ihmisten synneistä. Raamattu ei opeta perisynnin erottavan ihmistä Jumalasta, vaan ihmisen tekemät omat pahat teot erottavat ihmisen Jumalasta.

Jes 59: 1 Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan: 2 vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisellä on kyky tehdä parannus ja uskon kautta vastaanottaa pelastus Herrassa Jeesuksessa. Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, eli Jumalan sana synnyttää ihmisen sydämessä uskon. Kirkon armonvälineet (kaste, ehtoollinen) sellaisenaan pelkkänä rituaalina eivät synnytä pelastavaa uskoa, vaan evankeliumin saarna Herrasta Jeesuksesta ja Hänen sovitustyöstään.

Kirkko opettaa erheellisesti Jeesuksen asettaman lähetyskäskyn sisältävän käskyn lasten kastamisesta, ollen siten lapsikasteopin sijaintipaikka Raamtussa. Kirkon opin mukaan mukaan lapsikaste perustuu Raamatun sanaan: "Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä...”.

Raamattu ei opeta kirkon lapsikasteoppia Matteuksen evankeliumin luvussa 28 jakeissa 19 ja 20. Aapeli Saarisalon UT:n teksti Matt 28:19 ja 20 on vieläkin tarkempi käännös alkuperäisestä koinee-kreikankielestä kuin 33/38 käännös. Jakeiden ajatus ja opetus on, että evankeliumi Herrasta Jeesuksesta tulee julistaa kaikille kansoille ja tehdä evankeliumin julistuksen kautta opetuslapsia, jotka tulee kastaa vedessä. Matt 28:19 ja 20 ei siis opeta, että kaikki kansat täytyy tehdä opetuslapsiksi vedessä kastamalla.

Tutkimalla muita aiheeseen liittyviä Raamatun kohtia näemme selvästi, mitä Matteuksen evankeliumin luvun 28 jakeet 19 ja 20 tarkoittivat.

Mark 16:15 Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. 16 Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Markuksen evankeliumista käy selkeästi ilmi, että lähetyskäskyyn kuuluu ensin evankeliumin julistaminen, jonka jälkeen uskoon tulleet kastettiin. Opetuslapseksi tekeminen tapahtuu evankeliumin julistuksen kautta, ei vesikasteen kautta.

Matt 28:19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Alkutekstissä on Uuden Testamentin alkukielinen eli  koinee-kreikankielinen sana ”matheteuo”, joka tarkoittaa opettamista, olla opetuslapsi ja tehdä opetuslapseksi. Raamattua tutkimalla huomaamme, että ihmisistä tehdään opetuslapsia evankeliumin julistuksen kautta, eikä vesikasteen kautta. Raamattu todistaa myös muuallakin kuin vain  Matt 28:19 ja 20, että sana ”matheteuo” tarkoittaa opetuslapseksi tekemistä, joka tapahtuu evankeliumin julistuksen kautta:

1 Kor 1:17 (Paavali): Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan-ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Paavalin opetus myös kumoaa valtakirkkojen opetuksen lapsikasteesta. Paavali toimi lähetyskäskyn mukaisesti sanoen, ettei Herra Jeesus lähettänyt häntä kastamaan ihmisiä, vaan julistamaan evankeliumia. Paavali ei missään kohtaa opeta lapsikastetta, eikä sanoja ja edes käsitettä ”lapsikaste” löydy Raamatusta, koska Raamattu ei opeta sellaista.
Apostolien tekojen kautta näemme kuinka opetuslapset toteuttivat Jeesuksen antaman lähetyskäskyn. Apostolien teoissa julistettiin evankeliumia, jonka kautta tehtiin ihmisistä opetuslapsia, kun he uskoivat evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, ja uskoon tulleet kastettiin vasta uskoontulon jälkeen  pelastuksen armolahjan seuraamuksena.

Kirkko on kaikkina aikoina perustanut lapsikasteeseen oikeutetun oppinsa siten, että kastettiinhan sadanpäällikön koko ”perhekuntakin” kerralla ... siis lapsetkin. Mutta kirkko ei mainitse lainkaan, että siihen aikaan ”perhekunnalla” tarkoitettiin vain aikuisia jäseniä.  Perheet eli perhekunnat olivat sihen aikaan isoja, johin kuuli isovanhemmat, vanhemmat ja aikuiset lapset perheineen ja vielä palvelijatkin, jos kysessä oli varakas perhekunta.

Kirkon opetus lapsikasteesta on väärä opetus, joka nojaa hyvin keppoisten sanojen  varassa, eli, että kutsuihan Jeesuskin lapsia luokseen ja siunasi heitä, ...niin siunasi, mutta ei kastanut. Valtakirkkojen opetus lapsikasteesta ei kestä alkuunkaan koko Raamatun opetuksen valossa. Pitäytyminen vain muutamiin sanoihin oppinsa puolustamiseksi sekä selkeä tosiasioiden vääristely on osoitus siitä, että ihminen ei halua uskoa totuutta, vaan ihmiskäskyä, ihmiskäsitystä, ohittaen tahallisesti Jeesuksen käskyt ja opetukset. Jokainen joka haluaa olla rehellinen ymmärtää, että Raamattua ei tule lukea ja ymmärtää vain tiettyjen jakeiden ja sanojen kautta, sillä Herran Jeesuksen opetuslapsen pitäisi tutkia ja ymmärtää koko Raamatun sanan ilmoitus jättämättä siitä mitään pois ja muuttamatta siitä mitään.

Jos lapsikaste olisi edes vähimmässäkään määrin Raamatullinen, niin Paavali olisi kirjoittanut jotnsakin näin, että: ”Herra Jeesus käski hänet kastamaan lapsia (sylivauvoja)”. Jos kirkko on oikeassa, niin silloinhan Paavali on opettanut harhaoppia, sillä Paavali kirjoitti, ettei Herra Jeesus lähettänyt häntä kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Totuus on se, ettei vesikasteessa tehdä ketään opetuslapseksi, siksi Paavali sanoi, ettei häntä oltu lähetetty kastamaan. Raamatun opetuksen mukaisesti Paavali ensin julisti evankeliumia, jonka jälkeen uskoon tulleet kastettiin. Tämä on oikea järjestys. 

Mark 1:14  Mutta sittenkuin Johannes (siis Johnnes kastaja) oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia 15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi". ... Ei Jeesus sanonut, että: menkää kaikki kasteelle siitä ja sassiin ja kastakaa kaikki vastasyntyneet ja lapsetkin saman tien.
Kysyn teiltä rakkaat lukijani, miten vastasyntynyt vauva voi luopua saastaisesta elämästään ennen kasteelle menoaan? – Vastaus: Ei mitenkään.

Kastetraditio, kaste-sakramentti tulee ehdottomasti  palauttaa takaisin siihen traditioon, jota Jeesus, opetuslapset ja alkukirkko varhaiskristillisellä ajalla harjoitti, eli kaste on uskoon tulleita, syntejään katuvia, opetusta saaneita, parannuksen tehneitä  ja omasta halustaan Jeesuksessa Kristuksessa uudestisyntyneitä varten. Vauvoja ja lapsia tulee siunata – ei kastaa, niinkuin Jeesus itse teki ja näin meitä omalla esimerkillään opetti. 

Tutkimalla koko Raamatun opetuksen aiheesta löytää totuuden, sillä Jumala on luvannut armossaan johdattaa Herran Jeesuksen opetuslapset tuntemaan totuuden. Kirkon sisällä on tietenkin myös uudestisyntyneitä Herran Jeesuksen opetuslapsia, jotka rakastavat ja kunnioittavat kaikkia uskovia sisarina ja veljinä Herrassa Jeesuksessa, eivätkä he siksi laillani halua aihuttaa eripuraa ja kiistaa uskovien välille, vaan tuoda esille Sanan totuuden. Ja Herran antakoon niin minulle kuin kaikille muillkein uskoville anteeksi, jos olemme jotain Jumalan Sanasta omalla ihmisjärjellämme väärin ymmärtäneet. Siis, rakkaat uskonsisaret- ja veljet, tämän kastekysymysirjoitukseni tarkoitus ei ole aiheuttaa eripuraa uskovien välille, vaan saada uskovat kiinnostumaan Jumalan Sanan totuudesta ja siitä, mitä Raamattu ihan oikeasti opettaa. 

Lukekaa Raamattua. Alleviivatkaa Raamatustanne tärkeitä kohtia ja limatkaa muistilappuja teille tärkeisiin tulleille Raamatun sivuille. Tehkää omasta Raamatustanne teidän näköisenne - teidän ikinoma Raamattunne,  ja ennen kaikkea, tutkikaa Pyhän Hengen silmälasien läpi teille outoja ja vaikeita Raamatun kohtia, ja rukoilkaa Pyhää Henkeä avamaan silmänne ja selittämään teille vaikeita asioita. 
Minun ikioma Raamattuni (ruotsiksi myös) - täynnä merkintöjä ja alleviivauksia. Raamattua selittäviä kirjoja.
Tutkikaa esimerkiksi internetissä käytävää keskustelua uskon vaikeista kysymyksistä, niin huomaatte, että ette ole ainoita, jotka ovat joskus ”ihan pihalla” näitten kysymysten keskellä.  Lukekaa Raamattua selittäviä kirjoja. Alkääkä oitis tyrmätkö jotain käsitystä vain siksi, että valtakirkot (piispat, papit, saarnaajat) opettavat toisin, sillä vain Raamatusta löytyy totuus.
Aikuiskaste - uskovan kaste.
Samalla kun me Jeesuksen omina rakastamme ja kunnioitamme uskon kanssasisaria ja -veljiä, on meidän kuitenkin ojennettava tässä kastekysymyksessäkin valtakirkkojen harhaanjohtavia pappeja, piispoja ja maallikkosaarnaajia. Valtakirkot ja heidän johtajansa ovat evänneet jopa syntisen rikollisesti kristikansalta pelastuksen kannalta kaikkein arvokkaimman ”lahjan” eli uskovan kasteen. Tätä valtakirkot eivät voi kiistää ja kieltää, ja tästä tahallisesta kristikansan harhauttamisesta, eksyttämisestä  heidän johtajansa, piispansa ja pappinsa joutuvat kerran tuomiolle, kun heidän ”Elämän-Kirjansa” avataan Viimeisellä Tuomiolla, ja heidän tuomionsa on oleva moninkertainen eksytettyihin verrattuna.
..............................................................4. Tulikaste – mikä se on?
 
Tulikaste, elddop, fire babtism, seuraa Jeesusta
Kristitylle on olemassa 3 kastetta, joitten pitäsi johdattaa kristityn, Jeesuksen oman, puhdistautumisella ja pyhittäytymisellä Taivaan Isän käsikassaraksiIhmiset voidaan kastaa 3:lla  tavalla (näin Jeesus opetti): 1. vedellä, 2.  Pyhällä Hengellä ja  3. tulella  (Matt. 3:11; ..."Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa)1. VesikasteMinut on kastettu vauvana vedellä, mutta silti toivon yhä, että minut kastettaisiin uudestaan vedellä, eli että saisin myös n.s. ”uskovan kasteen ”. Odotan vain oikeaa kastehetkeä. Uskon, että Taivaan Isä järjestää minulle tällaisen ”hetken”.

Olin kerran jopa Jordan-virran rannalla Israelissa, ja minun piti mennä siellä kasteelle. Katselin hieman ylempää sitä kastetouhua, joka olikin varsinaista ”sirkusta”, ja sanoin mielessäni, että: ”Ei, ei ikinä tuonne. Tuohon ”hullunmyllyyn” ei Isä minua halua viedä kastettavaksi”, ja läksin surullisena pois. 

(Jue myös aiemmat artikkeni tästä kasteaiheesta eli kirj. nr. 1 - 4) 

2. Pyhän Hengen kaste

Pyhän Hengen kasteen sain tai pikemminkin tunsin saaneeni ensimmäisen kerran 14 vuotiaana, ja tällaista Pyhän Hengen kastetta, voitelua, syntymistä uudestaan Pyhässä Hengessä, Kristuksessa olen kokenut miltei päivittäin; joskus voimakkaammin joskus heikommin, mutta aina olen kokenut ”Taivasmaailman” olevan läsnä; enkelit Pyhän Hengen kanssa todistajina. Niin kuin Jeesus sanoi fariseuksille: ”Taivasten Valtakunta on keskellänne”,  ... eli aivan lähellä ... ihan meitä liki.

3. Tulikaste

Tästä tulikasteesta ei puhuta mielestäni lainkaan. Ilmeisesti tulikaste on ”tabu”  - kielletty aihe,. Tabu ehkä siksi, koska sitä ei ymmärretä, vaikka siitä puhutaan Raamatussa.

Eli 3:s kaste, tulikaste kuvaa puhdistautumista ja täydellistä antautumista ja nöyrtymistä Jumalan tahtoon. Tulikaste tapahtuu yleensä ankaran  fyysisen murtumisen  ja henkisen hajoamisen seurauksena. Tuntuui kuin keho olisi joka paikasta kipeä ja sairas ja fyysinen ja selittämätön väsymys on jokapäivästä, ja päälle tulee vielä henkinen väsymys, ahdistus ja jopa käsittämätön suru.

Asiantuntijat kutsuisivat tätä hyvin mielellään masennukseksi. En ala kiistelemään oikeasta diaknoosista, mutta käsittääkseni masennukseen ei kuulu toivoa, välittämistä eikä rakkautta itseä, rakkaimpiaanm Luojaa ja kaikkea luomakuntaa kohtaan. Masennus on ”musta aukko”, ja  siihen sairastuneelta tuntuu, että ulospääsyä mustasta aukosta ei ole. Silloin monet tarrautuvat herkästi mielialaläkkeisiin ja monet lopettavat lohduttomina pävinäsä oman käden kautta.

Tulikasteen kokenut tai siinä parhaillaan elävä, tietää, että ”tämä” on jotain sellaista, joka vain täytyy käydä läpi. Tulikasteen kokeva tietää milteinpä ”yliluonnollisesti”, intuutiivisesti, että kyseessä on epämääräisen ajan kestävä prosessi ...väliaikainen  puhdistautumisprosessi, ja siksi hän jaksaa olla kaiken kurjuuden ja vaikeuksienkin keskellä silti iloinen, sydämellinen, auttava, kannustava, luova, ja jopa huumorintajuinen  Hän ei eristäydy muista, paitsi silloin kun hän kaipaa intiimejä hetkiä Isän kanssa, ja siksi hän yrittää kaiken kiireenkin keskellä järjestää laatuaikaan Taivaan Isälle. Tulikasteen puhdistautumisprosessissa ihminen alkaa herkistyä kaikelle kauniille ja hyvälle ja kaikki saastainen ja syntinen alkaa etoa häntä. Hänestä tulle oikea oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden puolesta puhuja, tulisieluinen vähempiosaisten, voimattomien, varattomien  ja heikompien puolustaja – eli varsinainen tulisielu. Hän ei hyväksy minkäänlaista väkivaltaa eikä alistamista, epärehellisyyttä, valehtelua, pettämistä, lusmuilua, välistävetämistä, hyvävelisysteemiä eikä toisten hyväntahtoisuuden hyväksikäyttämistä.

Tulikasteessa ihmisessä nujerretaan rankkojen koettelumuksien seurauksena ylpeyden ja korskeuden, oman erikoisuuden, itsepätevyyden, itsevanhurskauden henget, ja kaikki armolahjat ja geeniperintölahjat valjastetaan nyt Taivaan Isän palvelemiseen. Kun sinulta viedään miltei kaikki maallinen mammona, niin maalliinen kunnia katoaa samalla, niin silloin alkaa likaisen ja kovaksi pakkuuntuneen sydämen ympäriltä likakuori murtua  ja kavota tyystin, ja sisältä paljastuu puhdasta kultaa ... Taivaan Isän työkalu, käsikassara on valmis taisteluun pahaa vastaan. Kalevaisella runokielelleä voisi sanoa milteipä, että: Tulesta on ”Sampo” syntynyt ... tai antiikin mytologiaa mukaillen: Tulesta ja tuhkasta on noussut ”Feenix-lintu”. 

Minäkin olen saanut kokea ”tulikasteen”  ja ilmeisesti olen nyt parhaillaan sen jälkimainingeissa sisällä, ja nyt vasta jälkeenpäin olen ymmärtänyt aiemmin kokemani todella ikävät ja tuskalliset asiat siunaukseksi, vaikka en ole ymmärtänyt vieläkään, miksi minulle on annettu niin paljon kärsimystä, ja miksi minun on ollut pakko luopua niin paljosta maallisesta hyvästä, vaikka en ollut  koskaan ylipistynyt ja yritin todella paljon auttaa muita. Nyt en enää sellaiseen auttamisen volyymiin  kykene. Vanhan Testamentin ”Jobin kirjasta” olen saanut lohdutusta ja myös ymmärrystä, vaikka minun tapauksessani ei ole kysymys Taivaan Isän ja sielunvihollisen taistelusta, mutta silti olen ymmärtänyt, että minua puhdistetaan ja koetellaan par´aikaa. Mieleen on myös monesti tullut sanat, jotka ”Saarijärven Paavo” sanoi hallan vietyä kolmannen kerran viljan, että: ” Herra koettelee vaan ei hylkää”.

Vähän aikaa sitten vietin jälleen kerran ”laatuaikaa” rukouksessa (keskustelussa) Isän kanssa, niin kysyin Häneltä, että, mitä Isä minun pitäisi tehdä, että olisin rohkeampi, niin että uskaltaisin panna itseni täysillä likoon Taivasten Valtakunnan ja ihmisten pelastumisen hyväksi? Miten, Isä, saisin tietää, että olet kanssani joka hetki. .... Vastaus tuli heti, eli: ” Et saakaan  tietää, ennen kuin teet SEN  - syöksyt kohti tuntematonta, panet itsesi likoon ja uskot, että minä pidän sinusta kiinni. Kyse on uskosta, Anne, ja usko on minun voimani sinussa”.

Nyt te rakkaat lukijat tietysti kysytte hiljaa mielessänne, että ... no, Anne. Miten on? Aiotko ”hypätä”? Oletko mielestäsi valmis?  ... Anteeksi, rakkaat lukijat, en voi valehdella teille, ja tulette varmasti pettymään. Kerron totuuden tänä armon päivänä 25 .1. 2015, että en ole mielestäni lainkaan valmis ”hyppäämään”. Täällä kyhjötän yksinäni pelokkaana ja arkana kotonani, ja odotan Isältä edes jonkinlaista pientä merkkiä, ilmoitusta, että nyt ... juuri nyt Hänen voimansa on asettunut minuun. (Kuulostaako tutulta?) Mutta mitään ei ole näkynyt eikä kuulunut. Välillä vihaan sitä, että olen syntynyt naiseksi. Miehenä olisin varmaakinkin satakertaa rohkeampi ja huimapäisempi.

Olen rukoillut Isältä minulle ”aisaparia”, sielunveljeä, loppuelämäni elinkumppania ... eli aviomiestä, vahvaa, rohkeaa ja jalosieluista, jotta minun ei tarvitsisi olla yksin. Olen ollut avioeron jälkeen n. 13 v. yksin, ja pari kertaan olen aivan viimetingassa välttänyt uudelleen avioitumisen, sillä en ole kokenut, että kosija on ollut Taivaan Isän minulle valitsema elinkumppani, ja epäilykseni on sitten molemmissa tapauksissa osittautunut myöhemmin oikeaksi.

Eli, täällä sitä vain yhä odotellaan. Mitä? Sitä en tiedä. Olen ikäänkuin piilossa, varalla, hereillä ja valmiina, mutta mihin? Minulle se on vielä täysi mysteeri.  Sillä aikaa kirjoitan, maalaan, laulan, kuntoilen ja harrastan kaikenlaista luovaa tekemistä, ja kyllähän sitä  luovalla ihmisella tekemistä rittääkin. ... Joten, tsemppiä sinullekin, joka siellä tunnet olevasi tulikasteessa ja odotat ”merkkiä”. ...sillä minulla on sellainen hytinä, että kohta ”SE” alkaa, ja silloin meille Jeesuksen omille taitaa olla hommia tiedossa.
 ......................................................


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.

................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6.
................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7.
................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

11 kommenttia:

 1. Hyvää kasteopetusta ja kiitos Anne!

  Kun muutama vuosi sitten pohdin miksi Lutherilta uskonpuhdistus jäi kasteen osalta kesken niin tulin siihen näkemykseen, että siinä vaiheessa uskonpuhdistus ei olisi mennyt eteenpäin jos Luther olisi vienyt loppuun uskonpuhdistuksen myös kasteen osalta. Ihmisillä ei ollut Raamattua josta tutkia asiaa. Ihmiset olivat kuulleet elämänsä ajan kuinka kaste pelastaa.

  Toinen syy oli Herrassa, sillä Hän antaa vasta nyt viimeisinä päivinä (viimeisinä vuosina ennen Jeesuksen takaisintuloa) jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden selvittää mitä vesikaste tarkoittaa. Kellä on rakkaus totuuteen, hän löytää sen. Raamattu sanoo mitä tapahtuu niille joilla ei ole rakkautta totuuteen (2. Tess. 2)

  Sitten vielä siitä mitä Raamattu sanoo yhdestä uskosta ja yhdestä kasteesta.
  "yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;" (Efe 4:5.)

  Petteri Haipola on kirjoittanut siitä kuinka Pyhällä Hengellä kastaminen on tämä yksi ja yhteinen kaste jonka saanut on osa Kristuksen ruumista.
  http://www.kolumbus.fi/~w462389/kaste8.shtml

  Olen saanut jopa yhdeltä evlut kirkon papilta todistuksen, että juuri tämä Pyhällä Hengellä kastaminen on tämä yhteinen kaste. Oppi vesikasteesta on siten Herran viisaudesta jätetty ihmisten kiistelyn aiheeksi. Vesikaste ei pelasta vaan Jeesus pelastaa ne jotka uskovat ja turvaavat Häneen. Vielä niin, että pysyy tässä uskossa elämänsä loppuun saakka.

  Kyllä vesikasteellakin on merkitys. Erityisesti uskoontulon, Jeesuksen puoleen kääntymisen jälkeen otettu kaste oikeuttaa meidät Jeesuksen kärsimyksiin. Kulkemaan samaa tietä ristimme kanssa kuin mitä Jeesus kulki. Ei ole palvelija Herraansa parempi tai suurempi.

  Se vielä, että Herran johdatuksesta otin vesikasteen muutaman vuoden uskoontulon jälkeen vaikka olin kastettu vauvana. Kastettu vaikka vanhemmat eivät olleet uskossa Herraan Jeesukseen.

  VastaaPoista
 2. Kiitos nimim. "Anonyymi" palautteestasi ja kiitos tuosta linkistä. Edellisellä kerralla käydessäni Israelissa Jordan-joen rannalla halusin nimenomaan tulla kasteutksi siellä, mutta kun näin millaista liukuhihna-sirkusta se kastetoimitus siellä oli, niin päätin, että haluan kyllä tulla kastetuksi, mutta en täällä, ja tällä tavalla, vaan odotan, että sopiva tilaisuus siihen tulee. Olen myös hengessä saanut tiedonsanana ilmoituksen miten uskovan kastetilaisuus koetaan "taivasmaailmassa", ja en todellakaan liioittele asiaa, kun kerron että se on valtavan suuri ilotapahtuma, juhla, ja eritoten enkelit iloitsevat. Se on eräänlainen "sopimus", sinetti kuolevaisen sieluolennon ja ihmisen kuolemattoman hengen välillä. Ehkä pieni "askel" (pää pinnan alle) maalliselle ihmiselle, mutta jättiaskel kuolemattomalle taivas-maailman ihmiselle (hänen kuolemattomalle hengelleen). Menkäämme siis kasteelle ja muistakaamme tämäkin opetus kasteesta sen kaiken lisäksi, mitä Jeesus opetti kasteesta.

  P.S. Hmmm ... niin, en ole vieläkään onnistunut saamaan aikuskastetta. Mutta ehkä se pian onnistuu. Odotan sitä innolla.

  VastaaPoista
 3. Ihan asiallista tekstiä, mutta selviä virheitä sieltä löytyi. Ensinnäkän synti ei ole pelkkiä tekoja, vaan se on tila jossa Raamatun mukaan kaikki ihmiset ovat, vauvoista ei ole erityismanintaa

  Kyselit myös miksi valtakirkon pitävät kiinni lapsikasteesta. Syy on se, että tämä tapa periytyi aina apostoleilta ja on ollut kristikunnassa aina käytössä. Ja Raamattuunhan lapsikaste perustuu eikä mihinkään muuhun.

  Mainitsemasi "uskonratkaisu" on myös monille kristityille vieras asia, jos on ollut uskossa lapsesta asti. Usko on Jumalan lahja, eikä siinä voi puhua ihmisen ratkaisusta, sillä ihminen ei uskoa synnytä. Matteuksen lähetyskäsky mielestäni selvästi käskee tehdä opetuslapsiksi kastamalla ja opettamalla. Alkukieli vahvistaa tämän. Kaste ei ole irrallinen osa evankeliumin levittämistä, vaan se kuuluu siihen.

  Kumma kyllä, et puhunut paljoakaan siitä, mikä kate on ja mitä se antaa. Uuden testamentin selvä opetus kasteen armoluonteesta jää tekstissäsi mainitsematta. Jumalan nimeen kastetaan, eli Jumala jakaa kasteessa lahjojaan. Jeesus ei asettanut pieniä lapsia varten siunaustoimitusta, vaan kasteen kaikille ihmislle. Kaste vastaa nyt sitä, mitä Jeesus teki pienille lapsille. Ja Jeesuksen sanoin: "älkää estäkö heitä".

  VastaaPoista
 4. Anonyymi, sinun kirjoituksesi on taynna virheita. Ensinnakin, apostolit eivat kastaneet lasia vaan aikuisia, jotka olivat tulleet uskoon. Lapsikastetta ei ole Raamatussa.
  Totta sanot, etta usko ei ole ihmisesta lahtenytta, se on Jumalan lahjaa. Mutta kylla ihmisella on ratkaisun, valinnan paikka. Jos noin ei olisi, eihan me kukaan tiedettaisi, kuka meista uskoo ja kuka ei.
  Lapsista Jeesus sanoi; Alkaa estako heita, kun he halusivat tulla siunatuiksi. Sylivauva ei osaa viela tulla, edes siunattavaksi.
  Myos lukemattomat ihmisten kertomukset vierailusta Taivaassa todistavat, etta pienina kuolleet ja abortuidut lapset ovat siella, ja enkelit heita kasvattaa. He eivat ole hukassa.

  VastaaPoista
 5. Lea, olen kanssasi samaa mieltä, että nimim. anonyymi, joka kirjoitti 10.8-13, on hieman sanoisinko "pihalla" tässä kastekysymyksessä, sillä Raamattu ei todellakaan opeta lapsikastetta, vaan uskon ratkaisun tehneen ja opetusta saaneen kastetta (vert. Filippus ja hoviherra).

  VastaaPoista
 6. Lapsi vois mennä kirkkoon, ja tulla siunatuksi jos hän sitä haluaa, vaikka ei oliskaan kastettu jolloin sillon kun hän on aikuinen hän voi päätttää itse haluuko hän ottaa kasteen ja liittyy jäseneksi, kokonaan jolloin se voi osallistua muihiniki kirkollisiin asioihin, ihan niinkuin jeesuskin sanoi älkää estäko heitä, kun he halusivat tulla siunatuiksi tämä on ihan totta.

  VastaaPoista
 7. "Vanhan että Uuden Testamentin opetuksen mukaan ihminen on kadotuksen alaisessa tilassa vasta sen jälkeen, kun hän kykenee ymmärtämään hyvän ja pahan. Kun ihminen kuulee ymmärtävässä iässä evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, niin hän voi itse valita ottaako vastaan pelastuksen vai ei."

  Milloin tämä ynmärrys tapahtuu? Onko esimerkiksi 7-vuotias jo syntinen vai ei? Mielestäni lapsen ymmärrys kehittyy pikkuhiljaa eikä yhtäkkiä naps vain. Jos itseäni ajattelen niin olen ollut uskossa aina. Lapsena lapsen uskossa (heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta) ja siitä usko on jatkunut aina aikuisuuteen saakka ja ymmärrys kehittynyt koko ajan ja kehittyy edelleen pikkuhiljaa. Uskoakseni kuljen uskon tiellä eteenpäin koko ajan ja siksi ymmärtys ja asiat valkenevat minulle edelleen enkä koskaan varmastikaan tule "valmiiksi" tässä uskossa täällä maan päällä. En ymmärrä missä vaiheessa minut olisi pitänyt kastaa jos ei lapsena?

  VastaaPoista
 8. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.Mark16:15-16
  Niin Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Apt2:38. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Apt3:41

  VastaaPoista
 9. Anne, olet todella kaunis nainen, sekä henkisesti että fyysisesti!


  Olet niin SIUNATTU, ja NIIN lähellä totuutta!


  Haluaisin kirjoittaa sinulle paljon, mutta olet varmasti kiireinen, enkä halua omia sinua itselleni!


  Tulinen kaste on niin VAIKEA ASIA! Vanha kansa kutsui sitä "Jobin koettelemukseksi"


  Minäkin olen sen käynyt läpi, tosin lapsuudessani. Se kirjaimellisesti TUHOSI MINUT, siis henkisesti!


  Mutta...Jumala on suuressa RAKKAUDESSAAN antanut minulle uuden elämän!


  Tunnen itseni niin mitättömäksi, saamattomaksi ja arvottomaksi. Mutta...Anne...meillä kaikilla on täällä joku tehtävä ja työ, joka meidän on suoritettava. Muista se!  Sitten kun Jeesus tulee takaisin, hän antaa meille kaikille KULLEKIN TEKOJEMME mukaan!  Mutta...minä haluan antaa sinulle jotain...jonka HYVÄ JUMALA antoi minulle!  Ilmestyskirjan lopussa esiintyy, se mitä me "kansan kielellä" kutsumme "helvetiksi"  Helvetti ei ole sana, joka esiintyy sen enempää Kreikan kuin Hepreankaan kielessä. Se on muinais skandinaavia. Oikeastaan Ruotsia, ja tulee Hela Jumalattaresta ja Hela-Jumalattaren rangaistuksesta.  Pyrin näyttämään sinulle yhden esimerkin;

  https://www.youtube.com/watch?v=00_o1arKeIA  Se on puhtaasti pakanallista alkuperää, eikä sitä esiinny Raamatussa. Raamatussa sanotaan että kuolleet NUKKUVAT Tuonelassa, kunnes he heräävät "ikiaikaiseen kauhistukseen"

  "Ja monet maan tomussa makaavista HERÄÄVÄT, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen "kauhistukseen"


  Danielin kirja 12 luku jae 2  Valitettavasti Anne hyvä, Raamatua on käännetty VÄÄRIN! Hepreankielen sana Darone ei viittaa "kauhuun" mitenkään, vaan alastoman, hautaamattoman ruumiin HÄPEÄÄ JA ILJETYKSEEN!  Tämän takia Englanninkielinen sana jota käytetään esim Britanniassa on Contempt.  Anne...ilmestyskirjan lopussa esiintyy sana Basanzio. Se on Kreikkaa, ja tarkoittaa JUURI SITÄ tulista kastetta, josta sinä tässä puhut!

  http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/basanizo.html  On ikävää, ettei minulla ole pyhän hengen lahjaa, vaikka olenkin rukoillut sitä taivaanisältä, mutta tiedon lahja minulla on! Raamattu on kirjoitettu ihan VÄÄRIN!  Sielut tulisessa järvessä eivät tuhoudu, koska ilmestyskirjan lopussa sanotaan;

  "Ulkopuolella OVAT koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

  Johanneksen Ilmestys 22 luku 15 jae  Heitä JALOSTETAAN!

  "Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,

  niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää TULELLA JA TULIKIVELLÄ vaivattaman PYHIEN ENKELIEN edessä ja KARITSAN edessä."

  Johanneksen Ilmestys 14 luku jakeet 9-10


  Jumala on Anne paljon, PALJON suurempi mitä PAKANALLINEN kirkkomme on antanut ymmärtää! Hänellä on suuria suunnitelmia meidän kummankin varallemme! Ole luottavaisella mielellä äläkä ajaudu masennukseen! Jos olet kiinnostunut, voit meilata minulle lisää omia tuntemuksia osoitteeseen JonesHenry@hotmail.fi

  VastaaPoista
 10. Hei Anne!
  Tuli sydämelle kirjoittaa, että onha se varmaan Paavalinkin aikana ollut ulkoisesti katsottuna aikamoista liukuhihna työtä jos tuhansia on tullut samana päivänä uskoon ja kaikki kastettiin heti.Olen ymmärtänyt että kuuliaisuus Jeesuksen esimerkkiä kohtaan on se tärkein asia eikä miltä tämä nyt tuntuu. :-) siunausta sinulle ja toivottavasti pian otat kuuliaisuuden askeleen ja saat sen tuoman Herran siunauksen osaksesi!

  VastaaPoista
 11. Hei Anne!
  Olen saanut kasteen synnyttyäni. Pyhä Henki on minussa. Viime vuonna oli erään henkilön kanssa puhetta, että ottaisimme tänä kesänä vesikasteen. Muistutin häntä siitä, mutta hän oli sitä mieltä, että olemme saaneet Pyhän Hengen kasteen, emme tarvitse enää vesikastetta. Mitä mieltä olet tästä. (En nyt pystynyt kirjautumaan sivullesi, koska en muista Google-tiliäni)

  VastaaPoista

Kirjoita rohkeasti tähän ruutuun mitä ajatuksia kirjoitus sinussa herätti.