keskiviikko 8. toukokuuta 2013

22. Raamatun virheellisiä tulkintoja ja käännöksiä

Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Ikoni, icon, Jeesus, Jesus Pantogrator: Anne Lindell


Anne Lindellin ikoneja taidetta voit käydä katsomassa täällä. Anne Lindell´s icons and art you can find here. Du kan hitta Anne Lindells ikoner och konst här: - - - > 
http://anne-lindell-icons.blogspot.com

..................................
Sisältö, artikkelit (lainattuija ja omia):
1. Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992, virheet – Petri Paavola
2. TV7 haastattelu, video: Kimmo Juutilainen ja linkki käännösvirhetutkimukseen
3. Jakowin blogilta poimittua
4. 
5.
6.
7.


*******************************************
........................................................................................
1. Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992 niistä löytyneet selvät virheet

Tutkielman teki Petri Paavola (lyhentämätön lainaus hänen kotisivultaan)

Esipuhe

Vuoden 1992 kirkkoraamattu on huono käännös, joka monessa kohden harhauttaa lukijan pois alkukielen sanoman tarkoittamasta merkityksestä. 33/38 Raamattu käännöksen teksti on paljon lähempänä alkukielen merkitystä kuin 1992 käännöksen teksti. On sanomatta selvää, että 1992 käännös on huono käännös, jota ei kannata lukea Jumalan sanana, sillä sitä se ei suinkaan ole monessakaan kohden. 33/38 on myös virheitä, mutta todella vähän verrattuna vuoden 1992 käännökseen. 33/38 virheet eivät ole opillisesti pahoja virheitä kun taas vuoden 1992 käännöksessä on pahoja opillisia virheitä, jotka vääristävät Raamatun todellista opetusta.

Vuoden 1992 kirkkoraamattu on käännetty dynaamisen ekvivalenssin periaatteen mukaisesti. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä sanoja ei käännetä tarkasti vastaamaan alkukielen merkitystä, vaan ikään kuin ajatuksiksi. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä Raamatun sanomalle ja ajatukselle etsitään suomalaisia vastineita sekä käännöksestä tehdään kääntäjien tulkintaa siitä mitä Raamattu sanoo.

On ilman muuta selvää, että vuoden 1992 raamatun käännöksen kääntämisperiaate tuhoaa paljon Raamatun alkuperäistä sisältöä. Toki se on myönnettävä, että myös 1992 käännös on onnistunut paikoin kääntämään jopa 33/38 käännöstä tarkemmin, mutta vain paikoin. Vanha 33/38 on paljon uskollisempi alkutekstille ja tarkempi kuin 1992 käännös, joten on sanomatta selvääkin selvempää, että jos haluaa lukea Raamattua alkulähteelle enemmän uskollisena, niin valinta on silloin 33/38 käännös.

Jotkut vuoden 1992 raamatun käännöksen puolestapuhujat sanovat, että Raamatun  tekstin tutkimus vuoden 1992 käännöksessä oli edistyneempää ja pitemmällä kuin vuoden 33/38 käännöksessä.

Vuoden 1992 kirkkoraamatun käännös periaate paljastaa meille sen että 1992 käännös ei ole enää monissa kohdin Jumalan sanaa, vaan uskonnollisen ihmisen tulkintaa Jumalan sanasta. Vuoden 1992 käännöksestä tulee voimakkaasti esille ekumeeninen henki (kaikki ihmiset pelastuvat), katolisen kirkon väärät korostukset, New Age opin ja eri uskontojen opetuksen mukaisia ajatuksia sekä liberaaliteologian opetus, joka murskaa Jumalan sanan arvovallan ihmisen uskonnollisella arvovallalla, jossa ihmisten perinteiden ja traditioiden kautta vääristetään Jumalan sanan opetus.

1992 käännös on hävittänyt myös monissa kohden vanhan testamentin ja Uuden Testamentin välisen yhteyden, jossa 1992 käännös käyttää  eri sanoja ja termejä VT:n ja UT:n välillä sellaisissa yhteyksissä, joissa alkuteksti käyttää samoja sanoja ja termejä VT:n ja UT:n välillä. Näin 1992 käännös on tuhonnut selkeän yhteyden, joka on vanhalla testamentilla ja Uudella Testamentilla.

1992 käännös on myös antisemitistinen, jossa 1992 käännöksen teksti on vääristänyt jakeita, jotka koskevat Israelin kansaa. En suosittele vuoden 1992 raamatun väännöstä, vaan kehotan Jeesuksen opetuslapsia lukemaan vuoden 33/38 käännöstä, Vanhaa Bibliaa tai Raamattu kansalle käännöstä. Vanha Biblia vuodelta 1776 on erittäin tarkka käännös, jota suosittelen lukemaan 33/38 käännöksen rinnalla. Vanhan Biblian vanhahtava kieli ei ole ongelma, sillä nykyihminen ymmärtää sitä kyllä, jos vain on halua lukea sitä.

Perustelen kielteisen kantani vuoden 1992 käännökseen käymällä läpi rinnakkain 1992 ja 33/38 Raamatun kohtia, joissa näkyy selkeästi kuinka 1992 käännös on kääntänyt väärin ja jopa täysin vastoin Jumalan sanan opetusta. Lihavoin 1992 ja 33/38 teksteistä ne kohdat, joissa 1992 kääntää väärin ja vastoin alkutekstiä; näin sinun on helpompi nähdä 1992 käännöksen vääristymät. Olen jakanut käännösvirheet vanhan testamentin osaan sekä Uuden Testamentin osaan. Sisäisten linkkien avulla pääset heti siihen Raamatun kohtaan joka sinua kiinnostaa. Suosittelen että käyt läpi kaikki käännösvirheet, niin näet sen kuinka laajalla rintamalla vuoden 1992 käännös vääristää Jumalan sanaa.
 ........................................
Ja nyt niihin käännösvirheisiin:

Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992 (VT)


Perustelen kielteisen kantani vuoden 1992 käännökseen käymällä läpi rinnakkain 1992 ja 33/38 Raamatun kohtia, joissa näkyy selkeästi kuinka 1992 käännös on kääntänyt väärin ja jopa täysin vastoin Jumalan sanan opetusta. Lihavoin 1992 ja 33/38 teksteistä ne kohdat, joissa 1992 kääntää väärin ja vastoin alkutekstiä; näin sinun on helpompi nähdä 1992 käännöksen vääristymät. Olen jakanut käännösvirheet vanhan testamentin osaan sekä Uuden Testamentin osaan. Sisäisten linkkien avulla pääset heti siihen Raamatun kohtaan joka sinua kiinnostaa. Suosittelen että käyt läpi kaikki käännösvirheet, niin näet sen kuinka laajalla rintamalla vuoden 1992 käännös vääristää Jumalan sanaa.


Vanha Testamentti (Vanhan Liiton Kirjoitukset)

33/38 1 Moos 1: 1 ¶ Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.

1992 kääntää Henki sanan pienellä kirjaimella. Jakeessa on kysymys Jumalasta, joka on Henki ja Kaikkivaltias Jumala. 33/38 kääntää Henki sanan isolla kirjaimella, niin kuin pitääkin, sillä on kysymys Kaikkivaltiaasta Jumalasta ja siitä, että Jumala loi taivaan ja maan.

1992 käännöksen teksti tässä jakeessa johdattaa lukijan ymmärtämään Jumalan pienellä kirjaimella, eli jumalana, joka ei ole Jumala isolla kirjaimella, vaan on kuin jumala pienellä kirjaimella niin kuin tämän maailman jumaluudet, jotka eksyttävät ihmisillä henkisillä arvoilla, jotka perustuvat valheeseen.
1992:  1 Moos 2: 7  Ja Herra Jumala muovasi maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli elävä olento
33/38: .1 Moos 2: 7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

1992 käännöksen käännös hävittää tässä kohden erään tärkeän asian, joka on se, että ihmisellä on sielu. 1992 käännös käyttää sanaa olento. Alkutekstissä on sana nefesh, joka tarkoittaa sielua, jossa on elämä ja mielen ymmärrys.

Raamattu opettaa ihmisestä, että hänellä on henki, sielu ja ruumis:

1 Tess 5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

1992 käännös kääntää heti alussa väärin siitä mitä Jumala sanoi ihmisestä. Tämä asenne tule monessa kohden esiin 1992 käännöksessä se ei välitä siitä mitä Jumala sanoo sanassaan, vaan kääntää siten kuin ihminen itse haluaa määritellä mitä Raamattu sanoo.

1 Moos 2:7 sanoma on, että Jumala loi ihmisen eläväksi, jolla on ruumiin ulkokuoren alla elävä sielu, jossa elävä sielu mielen ymmärryksen tasolla voi olla yhteydessä elävään Jumalaan. 33/38 käännös noudattaa alkutekstin ajatusta ja johdattaa lukijan tähän elävään ja ihmisen sisässä olevaan totuuteen elävästä sielusta. 1992 kirkkoraamattu kääntää epämääräisesti elävä olento, joka on kuvaus epämääräisestä elävästä olennosta. Eli 1992 kirkkoraamattu kääntää tässäkin kohden lihan mukaan keskittyen ulkonaiseen, kun taas alkuteksti kirjoittaa asian ytimestä, eli sisäisestä asiasta, jossa ihmisellä on elävä sielu.
1992: 1 Moos 3: 5 Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken, sekä hyvän että pahan."
33/38: 1 Moos 3: 5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

1992 käännös kääntää jakeen loppuosan pahasti väärin. 33/38 käännös kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti.

1992 käännös kääntää jakeen New Age opin ja antikristillisen hengen mukaisesti. Alkutekstin mukainen ajatus on, että jos ihminen syö hyvän- ja pahantiedon puusta hän tulee niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. 1992 käännös kääntää, että jos ihminen siitä puusta syö, niin hänestä tulee Jumalan kaltainen (eli samanlainen kuin Jumala), joka tietää kaiken, sekä hyvän että pahan. 1992 käännöksessä on kaksi pahaa virhettä, ensimmäinen virhe on; teistä tulee Jumalan kaltaisia (samanlaisia kuin Jumala). Tämä on antikristillinen sanoma, että ihmisestä tulee Jumala, samoin mm. New Age opettaa. Alkuteksti sanoo, että ihminen tulee niin kuin Jumala, (ei tule Jumalan kaltaista) tietämään hyvän ja pahan. Itse asiassa ihmisestä tuli syntinen ja synnin sekä saatanan vallan orja, eikä Jumalan kaltaista, vaan syntinen ihminen. 1992 käännös kääntää tämän kohdan siis pahasti väärin ja antikristillisen ja New Age hengen mukaisesti. Alkutekstissä ei lue tulee Jumalan kaltaisia, vaan siellä lukee tulette niin kuin Jumala. On kaksi täysin eri asiaa, jotka ovat tulla Jumalan kaltaiseksi, että tietää hyvän ja pahan tai tulla niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.

1992 käännöksessä on tässä kohtaa myös toinen paha virhe, joka on; että tiedätte kaiken, sekä hyvän ja pahan. 1992 käännös siis kääntää, että ihmisestä tulee Jumalan kaltainen (samanlainen kuin Jumala), ja että ihminen tietää kaiken hyvästä ja pahasta. Alkutekstissä ei ole sanaa kaiken, vaan pelkkä tietämään. Tämä kohta on täysin antikristillinen, sillä se sanoo, että ihmisestä tulee syntiinlankeemuksen jälkeen Jumalan kaltainen (samanlainen kuin Jumala), ja että sen jälkeen ihminen tietää kaiken hyvästä ja pahasta. Tuo sana kaiken on kääntäjien lisäys, joka sopii antikristilliseen sanomaan, jossa ihmisestä tehdään jumala, joka on tietävinään kaiken, mutta joka on itse asiassa synnin orja ja matkalla iankaikkiseen kadotukseen ellei tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen Kristukseen.

Tämä jae osoittaa sen kuinka 1992 käännöksen henki korottaa ihmistä sekä opettaa antikristillisiä ja New Age oppeja. Näiden ylimääräisten sanojen lisäykset ovat ihan tarkoituksella siihen haettuja liberaaliteologian toimesta, sillä alkutekstissä ei ole näitä sanoja, eikä tätä tekstiä voi mitenkään kääntää alkutekstiä vastaavaksi siten kuin 1992 käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet. 1992 käännöksen kääntäjät tahtovat tehdä ihmisestä Jumalan kaltaisen (samanlaisen kuin Jumala), mutta miksi he haluavat niin tehdä? Maailmassa oleva antikristillinen henki haluaa tehdä ihmisestä Jumalan ja tätä henkeä ovat tämän käännöksen kääntäjät seuranneet.

Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Raamattu puhuu, että kun ihminen Jumalan armosta pelastuu, niin Jumala tekee ja kasvattaa uskovan Herran Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Raamattu ei siis tee meistä Jeesusta Kristusta, vaan Hänen kuvansa kaltaisia, joka on täysin eri asia kuin olla täysin samanlainen. Tässä kaltaisuudessa meistä ei tule samanlaisia kuin Hän, eli ei täydellisiä, vaan saamme kasvaa uskossa ojentautumaan käytännön elämässä siten kuin on Jumalan tahto. Jeesuksen opetuslapsesta ei siis tule Jumalaa.

Psa 82:6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

Jewish Puclication Society Old Testament Ps 82: 6 I said: Ye are godlike beings (Elohim), and all of you sons of the Most High.

Joh 10: 30 Minä ja Isä olemme yhtä."
31 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.
32 Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"
33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".
34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’?
35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin-
36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’?

Psa 82:6 on hepreankielen sana Elohim, joka tarkoittaa Jumalaa, mutta sanalla on myös muita merkityksiä kuten tuomari ja jumalallinen. Kun hepreankielessä puhutaan Jumalasta ja käytetään Elohim sanaa se tarkoittaa aina Jumalaa. Mutta kun hepreankielisessä Raamatussa puhutaan ihmisestä käyttäen sanaa Elohim tarkoittaa se jumalallista kuten juutalaiset ovat sen kääntäneet Psalmi 86 jakeessa 6. Herra Jeesus Kristus ei siis sanonut ihmisiä jumaliksi, vaan jumalallisiksi. Kääntäjät ovat kääntäneet Elohim sanan merkityksen Jumalaksi, koska he eivät tienneet sitä, että sanalla on myös toisenlainen merkitys, joka on jumalallinen silloin kun sitä käytetään ihmisestä ja tästä on todisteena Psalmi 86:6. Raamattu ei siis opeta, että ihmisestä tulee Jumala, sillä sellainen opetus on antikristillistä opetusta.

1992: 1 Moos 3: 15  Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille:  ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän.
33/38: 1 Moos 3:15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.


1992 käännös kääntää, että ihminen murskaa käärmeen (saatana) pään. 1992 käännöksen mukaan ihminen voittaa pahan (synnin) vallan. 1992 käännöksen teksti johdattaa lukijan samaan ajatukseen kuin mitä esim. New Age ja muut uskonnot opettavat, jossa ihminen voittaa pahuuden omien hyvien tekojen kautta.

1992 käännös häivyttää jakeesta pois Messias  yhteyden, joka tuo pelastuksen ihmisille voittamalla synnin ja saatanan vallan. 1 Moos 3:15 on hepreankielen sana (Hu), joka on maskuliinin pers.pron. ja tarkoittaa miestä. Hepreankielen Raamatussa ei ole ollenkaan tässä jakeessa sanaa ihminen (hepr. Adam, Ish). 1 Moos 3:15 kertoo Messiaasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka murskaa synnin ja saatanan vallan. 33/38 käännöksen sananvalinta (se) ei ole myöskään paras mahdollinen, mutta 1992 käännöksen sananvalinta ihminen on vielä huonompi vaihtoehto, koska se harhauttaa lukijaa siihen ajatukseen, että ihminen voittaa pahan vallan.

Jeesus Kristus tuli ihmiseksi, mutta ei ollut pelkkä ihminen, vaan yhtä aikaa Jumala (Jumalan Poika) ja ihminen, ei pelkkä ihminen. 1992 käännös on harhaanjohtava, joka johdattaa tässä jakeessa lukijan ihmisvoiman ja viisauden varaan, mutta kysymys on Jumalan voimasta ja viisaudesta Messias Jeesus Kristuksessa.1992: 1 Moos 10: 25 Eberille syntyi kaksi poikaa. Toinen oli nimeltään Peleg, koska hänen aikanaan ihmissuku hajaantui yli maan,ja toisen nimi oli Joktan
33/38: 1 Moos 10: 25 Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan.

1992 käännös ja 33/38 käännös kääntävät tämän jakeen väärin. Juutalaisten kääntämä Jewish Puclication Society Old Testament kääntää jakeen hepreasta englanniksi näin: (JPS) Gen 10: 25 And unto Eber were born two sons; the name of the one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother’s name was Joktan.
Oikea käännös on maa jakaantui, ei maan asukkaat. 1 Moos 10 luku kertoo mitä tapahtui vedenpaisumuksen jälkeen. Suuri tulva, eli vedenpaisumus hukutti alleen koko maailman ja sen seurauksena syntyi nykyiset mantereet, siksi alkutekstissä lukee; maa jakaantui. Raamattu kertoo meille, että Israel asuu maan navassa, Hes 36:12. Kun asetellaan mannerlaatat paikoilleen, niin saadaan yksi manner, jonka keskipisteessä on Israelin maa.1992: 3 Moos 17: 11 Veressä on elävän olennon elämänvoima. Minä itse olen määrännyt, että veri on tuotava alttarille teidän puolestanne tapahtuvaa sovitusta varten, sillä veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen
33/38: .3 Moos 17: 11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.

1992 käännjs kääntää jakeen väärin ja 33/38 käännös jakeen myös osittain väärin. Jewish Publication Society Old Testament  kääntää jakeen oikein hepreasta englanniksi:

(JPS) LEV 17:11 For the life of the flesh is in the blood; and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls; for it is the blood that maketh atonement by reason of the life.

Alkutekstin mukainen suomennos 3 Moos 17:11: Sielun elämä on veressä; ja Minä olen antanut sen teille alttarille että se tuottaa sovituksen sieluillenne: sillä se on veri joka tuottaa sovituksen sielulle.

1992 käännös kääntää sanan nefesh (sielu) sanalla olento ja elämän sanalla elämänvoima sekä 1992 käännös kääntää että veressä oleva elämänvoima tuottaa sovituksen, joka on täysin epäraamatullinen ajatus. 1992 käännös johdattaa tässä kohdassa lukijan ymmärtämään, että ihmisen veressä oleva elämänvoima tuo sovituksen synneistä, eli ihmisen elämänvoima, joka on täysin synnin  turmelema.

Alkuteksti sanoo, että sielun elämä on veressä ja että veri tuottaa sovituksen sielulle, eikä veressä oleva elämänvoima. Vanhassa liitossa uhrieläimen kuoleman kautta tapahtuva verenvuodatus sai aikaan syntien sovituksen, joka oli esikuvaa Herran Jeesuksen kuolemasta ja verestä, jonka kautta Jumala antaa iankaikkisen syntien sovituksen niille jotka uskovat Herraan Jeesukseen.

1992 käännös kääntää väärin Raamatun opettaman syntien sovituksen perusperiaatteen. Tässä jakeessa tulee esille se kuinka pielessä on 1992 käännöksessä selkeät Raamatulliset perusperiaatteet ja samalla se kuinka 1992 käännös kääntää väärillä sanoilla täysin vastoin Jumalan sanan totuutta. Tämä sama ilmiö toistuu monessa kohdin 1992 käännöksen tekstissä.

33/38:  4 Moos 24: 14 Ja nyt minä lähden kansani tykö, mutta sitä ennen minä ilmoitan sinulle, mitä tämä kansa on tekevä sinun kansallesi aikojen lopulla."

1992 käännös kääntää jakeen väärin ja tuhoaa jakeesta lopun aikaa koskevan profetian. Alkutekstissä on sanat acharit hajomim, joka tarkoittaa päivien lopussa tai aikojen lopulla. 1992 käännös kääntää tulevina aikoina, joka ei ole oikea käännös. Tulevina aikoina hävittää tekstiyhteydestä pois tarkan ajankohdan, sillä tulevina aikoina voi tarkoittaa mitä ajankohtaa tahansa, mutta alkuteksti kertoo mitä aikojen lopulla tapahtuu Lähi-idässä. 33/38 käännös kääntää jakeen oikein alkutekstin mukaisesti.

Koko profetian sana menee näin:

33/38 4 Moos 24: 14 Ja nyt minä lähden kansani tykö, mutta sitä ennen minä ilmoitan sinulle, mitä tämä kansa on tekevä sinun kansallesi aikojen lopulla."
15 ¶ Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: "Näin puhuu Bileam, Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu.
16 Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen ja saa tietonsa Korkeimmalta, joka näkee Kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmät avataan:
17 Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Mooabilta ohimot, päälaen kaikilta Seetin pojilta.
18 Ja Edomista tulee alusmaa, Seir joutuu vihollistensa omaksi; mutta Israel tekee väkeviä tekoja.
19 Ja Jaakobista tulee valtias, hän hävittää kaupungeista niihin pelastuneet."
20 Ja kun hän näki Amalekin, niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi: "Kansakunnista ensimmäinen on Amalek, mutta sen loppu on perikato".
21 Ja kun hän näki keeniläiset, niin hän puhkesi lausumaan ja sanoi: "Järkkymätön on sinun asumuksesi, ja kalliolle on pesäsi pantu.
22 Mutta sittenkin Kain hävitetään: ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vangiksi."
23 Ja hän puhkesi lausumaan ja sanoi: "Voi! Kuka jää enää elämään, kun Jumala tämän tekee!
24 Laivoja saapuu kittiläisten suunnalta, ja ne kurittavat Assurin ja kurittavat Eeberin. Hänkin on perikadon oma."

 
Profetian sana kertoo, että Moab kokee tuhoja. Moabilaiset asuivat nykyisen Jordanian alueella ja tämä tarkoittaa, että lopun aikana Jordania kokee jonkinasteista tuhoa ja hävitystä. Profetian sana kertoo, että Edom vallataan ja tulee Herran omaisuudeksi. Edomilaiset asuivat nykyisen Etelä-Israelin ja Lounais-Jordanian alueella.  Tämä tarkoittaa sitä, että Etelä-Israel tulee kuulumaan lopulta kokonaan Israelille ja osia Jordaniasta. Profetia sanoo, että Amalek tulee kokemaan lopullisen tuhon (alkutekstin mukaan). Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala lopulta ratkaisee Lähi-Idän kiistan ja antaa koko Israelin maan israelilaisille, jolle se myös kuuluu; myös arabien palestiinan valtiohanke tulee lopulta tuhoutumaan. Amalekilaiset asuivat etelä-palestiinan alueella. Profetian sana sanoo, että keeniläiset hävitetään ja he joutuvat assurilaisten vangiksi. Keeniläiset asuivat Kanaanin maassa johon kuului eteläinen Libanon, Gazan alueella aina Egyptin Niilivirtaan asti, itään päin Jordanin jokilaakson asti ja nykyisen Israelin alueella sekä Palestiinan alueella.  Assur on Assyria joka sijaitsi Babyloniassa ulottuen Palestiinaan ja Egyptiin asti. Assyria sijaitsi nykyisen Iranin ja Irakin alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että Iran tai Irak miehittää lopun aikana Palestiinan tai jollakin muulla tavalla vahingoittaa palestiinalaisia. Profetian sana kertoo laivojen tulevan kittiläisten suunnalta, jotka kurittavat assyrilaisia sekä Eeberin. Kittiläisten sanotaan olevan kyproslaisia tai välimeren alueella asuvia kansoja ja Eber oli yksi israelilaisten esi-isistä. Laivat, jotka tulevat kurittamaan assyrialaisia tulevat välimeren suunnalta, mutta ketä he ovat sitä emme tiedä, koska Raamattu sanoo niiden tulevan siltä suunnalta, mutta ei kerro ketä he ovat. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että joku tai jotkut kansat lopun aikana hyökkäävät Irakiin tai Iraniin. Eber jota myös kuritetaan voi tarkoittaa sitä, että osa Israelin kansasta tuhotaan, sillä Eber nimen sanotaan myös tarkoittavan hebrealaista.

Sak 13:8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.

Sakarjan kirjassa Jumalan sana profetoi, että lopun aikana Israelin kansasta kaksi osaa kuolee ja saa surmansa ja kolmas osa, joka jää jäljelle tulee pelastumaan. Tämä voisi sopia yhteen 4 Moos 24:24 jakeen kanssa. Korostan sitä, että 4 Moos 24 luvun lopun ajan tapahtumat ovat minun tulkintani, ei ehdoton totuus. Kyseisten alueiden kansat eivät välttämättä kaikki asu nykyään samalla maantieteellisellä paikalla kuin Raamatun aikana, mutta Jumala tietää ketä he ovat ja varmasti Jumalan sanan profetia toteutuu siten kuin se on kirjoitettu ja siten kuin keille se on tarkoitettu tapahtuvaksi.
33/38:  5 Moos 4: 30 Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.

1992 käännös kääntää jakeen väärin ja on tuhonnut jakeesta erittäin tärkeän Jumalan sanan profetian. Alkutekstissä on sanat acharit hajomim, joka tarkoittaa päivien lopulla tai aikojen lopussa.  33/38 käännös kääntää jakeen oikein kertomalla, että aikojen lopulla Israelin kansa palaa Herran ja Jumalansa luokse ja silloin Israelin kansa kuulee Herran äänen. 1992 käännös jättää tekstistä kokonaan pois sanat aikojen lopussa. 1992 käännös on tehnyt tuossa kohtaa pahan käännösvirheen ja hävittänyt pois Jumalan sanan profetian Israelin kansan pelastumisesta lopun ajassa, viimeisinä päivinä.1992: 5 Moos 32:8 Kun Korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan.
33/38:  5 Moos 32:8 Kun Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan.

1992 käännös on ekumeenisen hengen mukainen käännös. Ekumenia uskoo, että jokainen uskonto on tie Jumalan luokse. Vuoden 1992 käännös tekee Majesteettirikoksen Jumalaa vastaan 5 Moos 32:8 kohdassa. Jumala ei todellakaan ole määrännyt kansoille omia jumaliaan, sillä muiden kansojen jumalat ovat epäjumalia, jotka palvelevat saatanaa ja ovat riivaajahenkien eksyttämiä. 1992 käännös on tässä kohden tehnyt törkeän rikoksen Jumalaa vastaan. 33/38 käännös kääntää jakeen Raamatun Hengen ja alkutekstin mukaisesti.
Muistuu mieleeni edesmennyt Uuras Saarnivaara, joka aikoinaan sanoi: " 1992 käännös on ekumeenis-katolinen käännös". Saarnivaara varoitti aikoinaan, ettei kukaan uskova vaihtaisi 33/38 Raamatunkäännöstä uuteen vuonna 1992 käännettyyn raamattuun, joka on todella liberaalinen sekä ekumeeninen käännös.
Kuvassa näkyy hepreankielen teksti 5 Moos 32:8:

Olen laittanut tuohon näkyviin sana sanalta kyseisen jakeen ja niin kuin voit huomata, niin jakeessa ei esiinny Jumala sanaa. Eikä jaetta voi mitenkään kääntää siten kuin 1992 käännös sen kääntää.
Kuvassa Septuagintan käännös 5 Moos 32:8:
Eikä Septuagintassakaan esiinny sanoja kullekin oman Jumalansa. 1992 kääntäjät ovat tehneet tässä kohtaa Majesteettirikoksen kääntämällä, että Jumala olisi määrännyt kullekin kansalle oman jumalan. Kun Raamatun opetus on, jotta muiden kansojen jumalat ovat epäjumalia ja on vain yksi Jumala; Israelin Jumala, jonka tahto esiintyy Raamatussa. Jumalan sana ei mene ristiriitaan keskenään, vaan kysymyksessä on tahallisesti vääristelty kohta, joka on 1992 käännökseen käännetty tukemaan ekumeenisia yhteys pyrkimyksiä varten, joita ekumeenikot käyvät mm. hindulaisuuden, islamilaisuuden sekä buddhalaisten kanssa. Näin tämä 1992 käännös avaa ovia suurelle ekumeeniselle petokselle, jonka tarkoitus on saattaa koko maanpiiri yhdessä palvelemaan tämän maailman ruhtinasta eli saatanaa.


1992: Job 38: 36  Kuka on antanut iibis-linnulle viisauden?
Kuka on antanut kukolle ymmärryksen?
33/38:  Job 38: 36 Kuka on pannut viisautta pilvenlonkiin, tahi kuka antoi pilvenhattaroille ymmärrystä?

Molemmat käännökset kääntävät väärin Job 38:36. Vuoden 1992 käännöksessä on tämän jakeen kohdalla seuraavanlainen selitys: "Iibis-lintu oli muinaisessa Egyptissä viisauden vertauskuva, se ilmoitti Niilin tulvan alkamisen. Kukko ilmoittaa aamun tulon; muinaisessa Lähi-idässä tunnetun uskomuksen mukaan se ennusti myös syyssateiden alkamisen."

Juutalaisten JPS Raamattukäännös on tarkasti käännetty englanniksi hepreasta:

(1917 Jewish Publication Society Old Testament) Job  38: 36 Who hath put wisdom in the inward parts? Or who hath given understanding to the mind?

Job 38:36 alkutekstin mukaisesti: Kuka on antanut viisauden sisimpiin osiin? Kuka on antanut ymmärryksen mieleen?

Vuoden 1992 käännöksen periaate tulee hyvin esille Job 38:36 jakeen selityksessä, jossa kääntäjät kääntävät tekstiä muinaisen Egyptin viisauden vertauskuvan (Iibis-lintu) ja muinaisen Egyptin uskomuksen mukaan. 1992 kääntäjät eivät käännä alkutekstin mukaisesti Raamattua, vaan mielivaltaisesti ihmisen ajatuksen ja tulkinnan mukaisesti. Tämä kohta on hyvä esimerkki siitä kuinka hakoteillä vuoden 1992 raamatunväännös on monissa kohdin ja kuinka se on monessa kohden ihmisen ajatuksia ja tulkintaa, ei Jumalan sanaa.
33/38:  Psa 122: 3 sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin ja tuhoavat tärkeän Jumalan ilmoittaman asian koskien Jerusalemin kaupunkia.

Alkutekstin mukainen käännös; Jewish Puclication Society Old Testament Ps 122: 3 Jerusalem, that art builded as a city that is compact together;

Jae kuuluu suomeksi: Psa 122:3 Jerusalem on rakennettu kaupungiksi joka kuuluu tiukasti yhteen.

Jumala on sanassaan ilmoittanut, että Jerusalemia ei saa jakaa, vaan se on kaupunki, joka kuuluu tiukasti yhteen. Jumala tulee tuomitsemaan lopun ajan viimeisinä päivinä pakanakansat, jotka ovat jakaneet Israelin maan ja Jerusalemin kaupungin vastoin Jumalan tahtoa:

Jooel 3:2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani 

33/38: Psa 122: 6 Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

1992 käännös kääntää jakeen kokonaan väärin ja 33/38 kääntää väärin jakeen alkuosan. Juutalaisten kääntämä Jewish Puclication Society Old Testament kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti: (JPS) Ps 122:6 ¶ Pray for the peace of Jerusalem; may they prosper that love thee.

Alkutekstin mukainen käännös Psa 122:6 Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.

Alkutekstin mukaan on kysymys Jerusalemin puolesta rukoilemisesta, johon liittyy myös lupaus, eli ne jotka rukoilevat ja rakastavat Jerusalemia (israelilaisia) tulevat menestymään. Tämä menestyminen tarkoittaa sitä, että Herra siunaa ja pitää omistansa huolen, niistä jotka rakastavat Jumalaa ja niitä joita Jumala rakastaa. Jumala rakastaa Israelin kansaa ja on luvannut heidät koko kansakuntana pelastaa ja meidän tulisi myös rakastaa Israelia ja rukoilla heidän puolestansa.

1992 käännös on kääntänyt jakeen täysin väärin ja hukannut koko alkutekstin mukaisen ajatuksen ja laittanut tekstiin kokonaan eri merkityksen kuin mitä alkuteksti sanoo. 1992 käännös kääntää ole tervehditty Jerusalem, vaikka alkuteksti sanoo rukoilkaa rauhaa Jerusalemille. 1992 käännös kääntää olkoon rauha sinulla ja ystävilläsi kun alkuteksti sanoo menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Tästä jakeesta tulee esille se kuinka 1992 käännös on käännetty täysin eri tavalla ja antaa täysin eri merkityksen kuin alkuteksti, eli 1992 käännös kertoo valheellisen informaation. Tämä valheellinen informaatio on täysin vastoin alkutekstiä käännetty ja tämänkaltainen toiminta on 1992 käännökselle tyypillistä, sillä monessa kohden 1992 käännös kääntää täysin vastoin alkutekstiä.

Näyttää vahvasti siltä, että 1992 käännöskomiteassa on ollut joitakin antisemitistejä, koska näin selvä kehotus rukoilemisesta israelilaisten puolesta sekä heidän rakastamisesta on täysin tuhottu ja hävitetty tekstistä.

33/38 käännös kääntää jakeen alkuosan väärin kääntämällä toivottakaa rauhaa Jerusalemille, kun tulisi olla rukoilkaa rauhaa Jerusalemille.1992: Snl 8: 22 "Minut Herra loi ennen kaikkea muuta,
luomisensa esikoisena, ennen taivasta ja maata.
23 Iankaikkisuudesta minä sain alkuni,
kaiken alussa, ennen kuin maata oli.
24 Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut,
ei lähteitä tuomaan niiden vettä.
25 Ennen kuin vuoret pantiin sijalleen,
ennen kuin oli kukkuloita, minä synnyin,
26 ennen kuin hän teki maat ja mannut,
ennen kuin oli hiekan jyvääkään.
27 Olin läsnä, kun hän pani taivaat paikoilleen
ja asetti maanpiirin syvyyksien ylle,
28 kun hän korkeuksissa teki taivaan pilvet
ja sai syvyyden lähteet kumpuamaan,
29 kun hän pani merelle rajat,
loi rannat patoamaan sen vedet,
ja kun hän lujitti maan perustukset.
30 Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään,
hänen ilonaan päivät pitkät,
kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään.
31 Maan kiekko oli leikkikalunani, ilonani olivat ihmislapset.
33/38: Snl 8: 22 ¶ Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua.
23 Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista.
24 Ennenkuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennenkuin oli lähteitä, vedestä rikkaita.
25 Ennenkuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita, synnyin minä,
26 kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan.
27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,
28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,
30 silloin minä hänen sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin päivästä päivään ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin;
31 leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset.

 


1992 käännös ja 33/38 käännös kääntävät pahasti väärin jakeen 22, joissa molemmat käännökset kääntävät jakeen täysin vastoin Raamatun opetusta. Alkutekstissä on sana qanani joka merkitsee ostamista, omistamista ja hankkimista. Kun Jumala loi taivaan ja maan ja ihmisen, niin niissä kohdissa Raamattu käyttää sanaa bara, joka tarkoittaa luomista eikä sanaa qanah. Aina kun Raamattu kertoo mitä Jumala luo, niin silloin käytetään sanaa bara. Snl 8:22 alkutekstin mukaisesti on:  Herra omisti minut jo aikojen alusta asti.

1992 käännös ja 33/38 kääntävät jakeen 30 väärin. Heprealaisessa tekstissä on sana amon joka tarkoittaa luotettavaa, oppinutta ja sellaista joka on perehtynyt. Sanalaskujen 8:30 oikea käännös kuuluisi olla näin: Silloin Minä olin Hänen rinnallaan työtoverina. Lopussa ei ole sanaa leikkiä, vaan iloita. Sananlskut 8 kertoo siitä kuinka Isä ja Jeesus loivat taivaat ja maan ja jakeen 30 loppu kuuluu näin: iloitsin Hänen edessään kaiken ajan.

1992 käännös ja 33/38 kääntävät jakeen 31 väärin. Jae 31 kuuluu alkutekstin mukaisesti näin: iloitsin Hänen maailmassaan ja ihastukseni olivat ihmislapset. 1992 käännös sanoo, että maan kiekko oli leikkikalunani. Maa ei ole kiekon muotoinen, vaan pyöreä pallomainen. Jakeessa ei ole kiekko sanaa, eikä sanaa leikkikalu; nämä 1992 käännöksen sanat ovat liberaaliteologien omia virheellisiä lisäyksiä ja tulkintoja.
1992: Jes 7:  14 Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.
33/38: Jes 7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.


Molemmat käännökset kääntävät jakeen oikein. Vuoden 1992 kirkkoraamattu selittää tätä jaetta näin: Käännös "neitsyt" perustuu Septuagintaan. Hepreankielisen alkutekstin alma merkitsee 'nuori nainen'. Nimi Immanuel merkitsee 'meidän kanssamme on Jumala'.

Juutalaiset käänsivät kreikankielisen Septuaginta käännöksen Egyptin Aleksandriassa, koska juutalaisia eli hajaannuksessa (diaspora) ja osa heistä oli sulautunut ympärillä olevien kansojen kieliin eikä osannut enää kunnolla hepreaa. Tämän tähden he käänsivät VT:n  kirjoitukset hepreankielestä kreikankielelle. Hepreankielen sana almah tarkoittaa neitsyttä, siksi Septuagintan kääntäjät käänsivät sen kreikankielen sanalla parthenos, joka tarkoittaa neitsyttä. Hepreankielen sana almah tarkoittaa nuorta neitoa ja neitsyttä. Abraham Even Shushanin VT:n sanakirja kertoo ,että almah tarkoittaa neitoa, joka ei ole naimisissa. Juutalaisuudessa ja varsinkin Marian päivinä sekä sitä ennen neitsyyttä pidettiin ehtona avioliitolle; eli almah oli nuori neito, joka oli neitsyt. Varsinainen neitsyt sana on hepreaksi betulah. 1 Moos 24:ssa luvussa Rebekasta Iisain vaimosta käytetään molempia sanoja betulah בְּתוּלָה     ja almah עַלְמָה    joka oli neitsyt; näin VT:n todistuksen mukaan almah todellakin tarkoittaa naimatonta neitsyttä.

Vuoden 1992 käännöksen jakeen selityksestä, joku voi tehdä vääriä johtopäätöksiä siitä, ettei Raamattu opeta neitseestä syntymistä. Monet liberaaliteologit eivät usko neitseestä syntymiseen ja varmasti siksi liberaaliteologian hengessä olevat kääntäjät ovat tehneet tuon turhan selityksen tämän jakeen kohdalle. Raamatun todistuksen mukaan almah tarkoittaa nuorta neitoa, joka on neitsyt, siksi 1992 käännös selitys on turha ja voi olla monelle harhaanjohtava.
1992: Jes 42: 6 -- Vanhurskaan suunnitelmani mukaan
minä, Herra, olen kutsunut sinut.
Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua.
Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton,
jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa
kaikkien kansojen valoksi,
33/38: .Jes 42: 6 Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi,


Jakeen lihavoitu loppuosa menee näin alkutekstin mukaan: olen antanut sinut kansalle (am) liitoksi, pakanoille (gojim) valkeudeksi. 1992 käännös kääntää jakeen loppuosan täysin väärin. Ensinnäkin 1992 käännös lisää jakeeseen sanat: "toteuttamaan sen liiton", joita ei ole alkutekstissä. Jonka olen  tehnyt tämän kansan kanssa on myös lisäys, jota ei esiinny alkutekstissä. Samoin sanat kaikkien kansojen valoksi on väärin käännetty, sillä niin ei lue alkutekstissä.

Jes 42:6 kertoo Messiaasta, jonka antaa liitoksi Israelin kansalle ja pakanoille valkeudeksi. Heprean sana am tarkoittaa yleensä Israelin kansaa ja monikko gojim pakanakansoja. 1992 käännös on hävittänyt jakeesta ajatuksen Messiaan tekemän liiton Israelin kansan kanssa sekä ajatuksen pakanoiden valkeutena. Sitten 1992 käännös kääntää tämän loppuosan todella pahasti pieleen. 1992 käännös kääntää loppuosan siten, että sanoo Hänen (Messiaan) toteuttavan sen liiton, jonka Jumala teki Israelin (koko jakeen konteksti puhuu Israelista) kansan kanssa (vanhan liiton) joka olisi kaikkien kansojen valoksi.

1992 käännös sanoo siis että Messiaan tehtävä on tuoda kaikille kansoille valo vanhan liiton kautta. Tämä on täysin järjetön sekä epäraamatullinen ajatus, sillä Herran Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus kumosi vanhan liiton ja asetti voimaan Uuden Liiton, jossa Pelastaja Israelin kansalle on Herra Jeesus, eli Herra Jeesus on Uusi Liitto Israelin kansalle, jossa on pelastus ja syntien anteeksiantamus. Samoin Herra Jeesus on Uuden Liiton kautta myös pakanoille valkeudeksi.

1992 käännös sekoilee pahemman kerran Jumalan liittojen pelastushistoriassa. Tämä kohta on tyypillistä 1992 käännökselle ja näyttää miten se sotkee ja rikkoo selkeän Jumalan sanan ilmoituksen.
1992: Jes 44: 5 Niin yksi sanoo: "Minä kuulun Herralle", toinen taas kutsuu itseään Jaakobin nimellä, kolmas kirjoittaa käteensä: "Herran oma", ja ottaa kunnianimekseen Israelin nimen.
33/38: Jes 44: 5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma," mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma," ja ottaa Israelin kunnianimeksensä.

Molemmat käännökset kääntävät väärin jakeen keskiosan. Alkuteksti ei puhu käteen piirtämisestä. Jumala kielsi Israelin kansalta ihopiirrokset. Molemmat käännökset kääntävät tämän kohdan vastoin Jumalan sanan opetusta. Jewish Publication Society Old Testament kääntää jakeen tarkasti oikein hepreasta englantiin:

(JPS) Isa 44: 5 One shall say: ‘I am the LORD’S’; and another shall call himself by the name of Jacob; and another shall subscribe with his hand unto the LORD, and surname himself by the name of Israel.

Jakeen keskiosa on alkutekstin mukaisesti: toinen kirjoittaa kädellänsä Herralle.

Vanha Biblia kääntää jakeen oikein: Biblia Jes 44: 5 Tämän pitää sanoman: Herran minä olen, ja se pitää Jakobin nimellä kutsuttaman, ja tämän pitää itsensä omalla kädellänsä Herralle kirjoittaman, ja pitää nimitettämän Israelin nimellä.

33/38:  Jer 8:8 Kuinka saatatte sanoa: ‘Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki’? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä.

1992 käännös kääntää jakeen loppuosan väärin, josta saa sellaisen käsityksen, että lainoppineet olisivat väärentäneet Herran lain, eli heprealaisen Raamatun tekstin. Alkutekstissä ei lue, että lainoppineet ovat vääristäneet Herran lain (heprealaisen Raamatun), vaan että kirjainoppineiden kynä on tehnyt valhetta.

Jer 8:8 ei tarkoita sitä, että kirjanoppineet olisivat väärentäneet Raamatun tekstin, sillä kirjanoppineiden tuli tarkasti kopioida Raamatun kirjoitukset aina täsmälleen samanlaisena.  Jer 8:8 tarkoittaa sitä kun kirjanoppineet kirjoittivat Talmudin, joka on juutalaisten Raamatun selitysteos, jossa he kumoavat ja vääristävät Jumalan sanan. Talmud koostuu kahdesta osasta Gemarasta, joka kirjoitettiin n. 500 eKr. ja  Mishnasta, joka kirjoitettiin n. 200 eKr.

Babyloniassa juutalaiset kirjanoppineet aloittivat Talmudin teon noin. 500 eKr. Jeremian kirja on kirjoitettu n. 626 - 586 eKr. eli vähän ennen Babylonian Talmudin valmistumista, mutta suunnilleen samoihin aikoihin. Jer 8:8 tarkoittaa juuri tätä Babyloniassa tehtyä Talmudia, jossa kirjanoppineet vääristivät sitä mitä Jumala sanoo sanassaan. Ortodoksijuutalaiset nykyään ja Jeremian aikaiset juutalaiset uskoivat enemmän näitä väärennettyjä kirjoituksia (Talmud) kuin Jumalan sanaa, siksi Jer 8:8 sanoo, että kuinka saatatte sanoa, että teillä on Herran laki ja että valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden kynä.

1992 käännös kääntää pahasti väärin antamalla ymmärtää, että lainoppineet olisivat väärentäneet Raamatun tekstin. Ehkä siksi he ovat niin kääntäneet koska joukossa oli paljon liberaaliteologeja, jotka eivät usko Raamatun olevan Jumalan sanaa. Juutalaisten oli mahdotonta väärentää Jumalan sanaa (Raamattua), sillä sen tuli aina pysyä samanlaisena ja niin se on pysynytkin. 1992 käännöksen kääntäjien ajatus siitä, että Raamattu ei ole Jumalan sanaa tulee esille ikävällä tavalla Jer 8:8 kautta.
1992: Jer 23:  20 Herran viha ei asetu, ennen kuin hän on vienyt loppuun aikeensa ja päätöksensä. Vielä tulee aika, jolloin te sen tajuatte.
33/38:  Jer 23:  20 Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.

1992 käännös on kääntänyt jakeen väärin ja tuhonnut jakeen profeetallisen toteutumisen ajankohdan. 1992 käännös jättää tekstistä pois sanat aikojen lopulla. Alkutekstissä on sanat acharit hajomim (aikojen/päivien lopulla). 33/38 käännös kääntää jakeen oikein. Tekstiyhteys koko luvussa puhuu vääristä profeetoista, jotka Herra tuomitsee aikojen lopulla. 1992 käännös on jättänyt kokonaan kääntämättä tämän varsin tärkeän profeetallisen lopun aikaa koskevan ilmoituksen. 1992 käännös puhuu vain ajasta, kun alkuteksti puhuu aikojen lopusta.
1992: Hes 1: 18 Pyörät olivat korkeat, pelottavat, jokaisen kehä välkehti kauttaaltaan valoa
33/38: Hes 1: 18 Kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Ja niiden kehät olivat korkeat ja peljättävät; ja niiden kehät olivat täynnä silmiä, yltympäri, niissä neljässä.

Jewish Publication Society Old Testament kääntää jakeen oikein hepreasta englantiin:

(JPS) Eze 1:18 As for their rings, they were high and they were dreadful; and they four had their rings full of eyes round about.

1992 käännös kääntää jakeen väärin ja 33/38 oikein.


1992: Hes 10: 12 Koko kerubien ruumis ja niiden selkä, kädet ja siivet välkehtivät kauttaaltaan valoa, samoin niiden neljä pyörää.
33/38: Hes 10: 12 Ja niillä oli koko ruumis ja selät ja kädet ja siivet ja pyörät täynnä silmiä, yltympäri.

1992 käännös kääntää Hes 10:12 väärin, sillä kysymys on silmistä, ei valosta. 1992 käännös kääntää samalla periaatteella kuin mitä on okkultiikassa ja New Agessa, joissa on henkiolentoja (henkioppaita), joiden pään päällä on kirkas valo.
1992: Hes 38: 8 sillä aikojen kuluttua sinä saat kutsun ja tehtävän. Kun aika on täysi, sinä tulet sodan jäljiltä rakennettuun maahan, jonka asukkaat ovat palanneet monien kansojen keskeltä. Sinä tulet Israelin vuorille, jotka ovat pitkään olleet autioina mutta ovat saaneet väkensä takaisin kansojen keskeltä. Kaikki asuvat siellä turvallisin mielin
33/38:  Hes 38: 8 Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, –mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni.

1992 kääntää väärin tämän jakeen ja samalla tuhoaa jakeessa esiintyvän Jumalan sanan profeetallisen aikataulun. Alkutekstin mukainen käännös on: viimeisinä vuosina.

Jumalan sana profetoi Hesekielin kirjassa luvussa 38, että ihmiskunnan vuosien ja päivien lopulla monet kansat kääntyvät Israelin kansaa vastaan ja hyökkäävät Israelia vastaan. Eli tulee suuri sota päivien lopulla.

Tämä kohta on varsin mielenkiintoinen, sillä se kertoo, että Israelin kansaa ja maata vastaan hyökätään viimeisinä päivinä, eli ihmiskunnan viimeisinä päivinä. Sitten se kertoo sen, että Israel on silloin kansa, joka on koottu monien kansojen seasta. Tämä kohta ei siten voi tarkoittaa Babylonian n. 600 eKr. sekä Assyrian n. 700 eKr. pakkosiirtolaisuuden jälkeistä aikaa, koska Israelin kansa oli Babyloniassa ja Assyriassa pakkosiirtolaisuudessa yhdellä alueella, ei monien kansojen keskuudessa. Israelin kansa hajotettiin kaikkien kansojen sekaan vuoden 70 jKr. Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen. Israelin kansa ei ole vielä kokonaisuudessaan palannut takaisin kaikkien kansojen keskuudesta, mutta tulee palaamaan sinne.

Jumalan sanan profeetallisen ilmoituksen mukaan Jumala on hajottanut Israelin kansan kaikkien kansojen sekaan, jossa he palvelevat muita jumalia. Näin on käynyt, sillä Israelin kansa on ollut hajaannuksessa kansojen keskellä. Mutta Jumala kokoaa kansansa takaisin omaan maahansa. Ensin Jumala lähettää kalastajia, jotka kalastavat juutalaisia takaisin omaan maahansa. Vuoden 1948 jälkeen on paljon kalastettu juutalaisia omaan maahansa. Muun muassa myös Suomen kautta on viime vuosikymmeninä muuttanut paljon juutalaisia takaisin Israeliin. Profetian sana puhuu myös metsästäjistä, joka tarkoittaa vainoa. Lopun aikana tulee suuri vaino juutalaista kansaa kohtaa, jossa heitä vainotaan ja halutaan päästä eroon. Näin juutalaisilla ei ole muuta paikkaa minne mennä kuin Israelin maa. Profetia kertoo Jumalan palauttavan juutalaiset takaisin omaan maahansa pohjoisesta, joka tarkoittaa Venäjää, sillä Venäjä on pohjoisessa Israelista käsin katsottuna. Vuoden 1948 jälkeen suurin osa juutalaisista jäi hajaannukseen asumaan Venäjälle sekä Amerikkaan. Näistä maista sekä kaikkialta juutalaiset tullaan viimeisinä ihmiskunnan päivinä savustamaan vainon kautta ulos. Eli Hesekiel puhuu ajasta, joka tarkoittaa viimeisiä päiviä, sillä silloin on Israelin kansa koottu kaikista maista omaan maahansa. Hesekiel myös kertoo Israelin maan olevan maa, joka on toipunut miekan jäljiltä ja asuu rauhallisena maassaan, kunnes sen kimppuun hyökätään. Ihmiskunnan viimeisinä päivinä saadaan aikaan Israelin maahan lyhytaikainen rauhanaika, joka kuitenkin päättyy hyökkääjien sodanjulistukseen.

Tämä Hesekielin kohta kertoo myös keitä hyökkääjät ovat. Varhaiset arabilaiset ja Syyrialaiset kirjoittajat sanoivat skyyttalaisten ja tataarien asuvan Maagogin maassa. Skyyttalaisten asuinpaikasta on esitetty monenlaista tietoa. Todennäköisesti skyyttalaiset asuivat Kaspian meren sekä Mustan meren pohjoisen puoleisilla alueilla sekä Aasiassa Balhas- ja Baikal-järvien alueilla. Skyyttalaisten kerrotaan tulleen näille alueille Kiinasta. Maagogin maa sijaitsee siis nykyisin osittain Venäjän maalla sekä Maagogin maa sijaitsi myös seuraavien maiden alueilla: Ukraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazahstan, Uzbekistan, Tadzhikistan, Kirgisia ja Turkmenistan. Näyttäisi siltä, että ainakin Venäjä on mukana hyökkäämässä Israelin maahan. Samoin mahdollista on, että jotkut noista entisistä neuvostotasavalloista voivat olla myös mukana tässä hyökkäyksessä. Venäjän edeltäjä Neuvostoliitto tuki Israelin itsenäistymistä, mutta vuosien 1967 ja 1973 sodissa Neuvostoliitto tuki arabeja, ei Israelia. Myös nykyinen Venäjä on enemmän tukemassa arabeja kuin Israelia. Koska skyyttalaiset tulivat Kiinasta ja varmasti myös osa heistä jäi sinne, niin uskon myös Kiinan olevan mukana hyökkäämässä Israelia vastaan. Venäjän ja Kiinan armeijat pitävät nykyisin yhteisiä sotaharjoituksia, sekin on osoitus lopun ajan sotilaallisista liittoutumista.

Hesekiel mainitsee Persian myös hyökkääjänä. Persian valtakuntaan kuului alueita Intiasta, Egyptistä, Euroopasta, Afrikasta, läntisestä Aasiasta (mustan meren alueilta ja Kaspian meren alueilta, Kaukasukselta, Arabiasta aina Persian lahdella asti). Persian keskus sijaitsi nykyisen Iranin alueella. Iran ja muita arabivaltoja osallistuu myös hyökkäykseen Israelia vastaan. Iranin tavoite on ollut vuodesta 1979 Israelin valtion tuhoaminen sekä Jerusalemin valloittaminen. Venäjä nykyään tukee Irania. Tässäkin heillä on yhteinen linkki, joka sitten päivien lopulla ajaa heidät sotaan Israelia vastaan.

Hesekiel kertoo Etiopian hyökkäävän Israelia vastaan. Etiopia sana on Hesekiel 38:5 sana kush
כּוּשׁ
 tarkoittaa mustaa. Kuusin maan kerrottiin sijaitsevan etelään Egyptistä, joka viittaa nykyiseen Sudanin alueeseen. Sudan siis hyökkää myös Israelia vastaan. Sudan on ääri-islamilainen maa, joka on siis Israelin maan vihollinen.

Puutin maan kerrotaan ja hyökkäävän Israelia vastaan. Puutin maan sanottiin sijainneen Pohjois-Afrikassa. Todennäköisin vaihtoehto Puutin maaksi on Libya, joka sijaitsee aivan Egyptin vieressä. Josefus sekä Plinius käyttivät Puutin heimon asuinpaikasta nimeä Libya. Septuaginta käyttää Puutista myös sanaa Libya muutamia vuosisatoja Hesekielin profetian jälkeen. Näyttää siis melko selvältä, että Puut on Libya.

Goomer hyökkää myös Israelia vastaan. Goomerin maa sijaitsi Vähä-Aasiassa nykyisen Turkin alueella. Turkki on myös mukana tässä hyökkäyksessä Israelia vastaan.

Toogarmah hyökkää myös Israelia vastaan. Toogarmah sijaitsi nykyisen Armenian ja Georgian alueella, eli jompikumpi tai molemmat maat hyökkäävät Israelia vastaan.

Näitä hyökkääviä maita yhdistää yksi yhteinen piirre ja se on viha Jumalaa ja Israelia kohtaan. Venäjä ja sen entiset neuvostotasavallat sekä Kiina omaavat kaikki yhteisen kommunistisen ja ateistisen taustan. Muslimimaat taas omaavat yhteisen taustan Islaminuskoisina maina, joita yhdistää viha Raamatun Jumalaa sekä israelilaisia kohtaan. Tämä voimakas ateistinen sekä islamilainen tausta sopii kuin nenä päähän tälle lopun ajan liittoutumalle, joka hyökkää Israelia vastaan.

Raamattu kertoo, että sinä päivänä kun nämä hyökkääjät hyökkäävät Israelin kansan kimppuun Jumala aiheuttaa suuren maanjäristyksen Israelissa sekä vaikuttaa sen, että hyökkääjät häviävät aloittamansa sodan.

Miksi hyökkäys Israeliin?

5 Moos. 4:26-31; 26  niin minä otan tänä päivänä taivaan ja maan todistajiksi teitä vastaan, että teidät äkkiä hävitetään siitä maasta, johon te menette Jordanin yli ottamaan sen omaksenne; te ette saa kauan elää siellä, vaan teidät tuhotaan kokonaan.  Ja Herra hajottaa teidät kansojen sekaan, ja ainoastaan vähäinen joukko teitä on jäävä niiden pakanakansojen keskelle, joiden tykö Herra teidät kuljettaa. Ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä, jotka eivät näe eivätkä kuule, eivät syö eivätkä hajua tunne.  Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa, sinun Jumalaasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi.  Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä.Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut.

Sak 12:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.
5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa".
6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa.
7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
9 ¶ Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.
11 Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niinkuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa.
12 Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen: Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen,
13 Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, siimeiläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen.
14 (12:13) Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen.

Matt 23:39 Sillä minä (Jeesus Kristus) sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin sanotte: ‘Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen’."

 Profeetta Sakarjan kautta Herra ilmoittaa, että lopun aikana kaikki kansat käyvät Israelin kansaa vastaan. Israelin kimppuun siis hyökätään viimeisinä päivinä. Sakarjan kautta tulee myös profetia Israelin kansan kääntymisestä takaisin Jumalan puoleen. Ja he katsovat Häneen (Kristukseen), jonka ovat lävistäneet (ristiinnaulittu).  Raamattu opettaa siis tässä, että Israelin kansan lopunajan jäännös tulee vastaanottamaan pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. 

Jeesus sanoi juutalaisille, etteivät he näe Jeesusta ennen kuin sanovat siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimessä; Matt 23. Jeesus ei siis tule takaisin ennen kuin juutalalaiset kääntyvät uskomaan Kristukseen. Saatana tietää tämän, siksi hän on kautta historian järjestänyt vainon juutalaisia kohtaan (mm. Hitler, natsien holocaust toisen maailman sodan aikana). Tämän tähden juutalaisia kohtaan nostetaan aina vaino ja sen tähden saamme myös nähdä viimeisinä päivinä antisemitistisen vainon, jossa juutalaisia vainotaan ja lopulta useat maat aseellisesti hyökkäävät Israelin kimppuun. Mutta Herra Jumala loppujen lopuksi pelastaa Israelin kansan ja hyökkäävät maat kokevat suuren tappion ja häviön.

Viimeisten päivien sotilasliittouma

Hesekielin kirjan 38 luku paljastaa Venäjän ja arabimaiden muodostavan viimeisinä päivän sotilasliittouman sekä yhteisen suuren sotilasoperaation, jossa ne hyökkäävät Israelin maan kimppuun. Ilmestyskirjan 16 luku myös paljasti meille, että Kiina hyökkää myös Israelia vastaan. Viimeisten päivien sotilaalliset voimatekijät ovat siis Venäjä ja Kiina sekä heidän kanssaan liittoutuneet arabimaat. Näyttää siltä että Amerikka ja EU ovat joutuneet vetäytymään taka-alalle, eikä heillä ole sananvaltaa Venäjän, Kiinan ja arabimaiden sotilaallisiin operaatioihin. On muistettava se, että Amerikka on aina tukenut Israelia, sillä se on ollut aina Amerikan intresseissä, että arabimaat pysyvät kurissa Lähi-idässä. Mutta viimeisinä päivinä Amerikka on menettänyt otteensa maailmanpoliisina ja joutuu seuraamaan sivusta tapahtumien kulkua. Myös Euroopan Unioni on kyvytön estämään Venäjän, Kiinan sekä arabimaiden aikomuksia. Mielestäni Raamatun profetian kautta voidaan tulkita, että Amerikka ja Euroopan Unioni molemmat ovat viimeisinä päivinä taloudellisesti ja sotilaallisesti paljon heikompia kuin ovat Venäjä, Kiina sekä arabimaat.

Suomen tulevaisuus ei tässä valossa hyvältä näytä, varsinkaan kun Suomi on mukana Euroopan Unionissa, jonka sotilaalliseen turvallisuuteen Suomi luottaa. Suomi on myös NATON kanssa rauhankumppanuusyhteistyössä. Näissä liitoissa tullaan tekemään terrorisminvastaista työtä. Tämä terrorisminvastainen työ kohdistuu myös arabimaiden harjoittamaa terrorismia vastaan ja sitä kautta jännite on valmis arabimailla Amerikkaa ja Euroopan Unionia kohtaan. Venäjä ja Kiina eivät myös tule omaksumaan länsimaista demokratiaa ja myös heidän toimintansa tulee aiheuttamaan närää Amerikassa ja Euroopan Unionissa. Venäjän ja Kiinan osittainen avautuminen länsimaiden suuntaan ja kommunismin lakkauttaminen ei tee heistä demokraattisia länsimaita. Venäjä ja Kiina ovat pikemminkin avanneet ovensa hyötyäkseen länsimaiden kanssa käytävästä kaupasta ja sitä kautta he voivat paremmin kehittää voimakkaampaa ja tehokkaampaa asevarustelua. Venäjän, Kiinan ja arabimaiden liittoutuma tulee olemaan lopun aikana paljon vahvempi kuin Amerikan ja Euroopan Unionin. Siksi Amerikka ja Euroopan Unioni joutuvat polvistumaan tämän lopun ajan liittouman edessä.


 

1992: Dan 3: 25 Hän sanoi: "Mutta minä näen nyt neljä miestä kävelemässä vapaina tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet! Ja neljäs näyttää aivan jumalolennolta."
33/38: 25 Hän vastasi ja sanoi: "Katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä he ole vahingoittuneet, ja neljäs on näöltänsä niinkuin jumalan poika".


1992 kääntää väärin ja 33/38 kääntää alkutekstin mukaisesti. 1992 käännös käyttää sanaa jumalolento. Sana jumalolento viittaa epämääräiseen jumalolentoon, kun taas 33/38 kääntää jakeen Jumalan Poika (tosin pienellä, joka on aikamoinen moka!). Jakeessa on kyse Messias Jeesuksesta, joka on Jumalan Poika. 1992 käännös tuhoaa täysin jakeen alkuperäisen sanoman, jossa esiintyy Jeesus, Jumalan Poika. 1992 käännös tuhoaa tässä ja muutamassa muussa VT:n kohdassa yhteyden Herraan Jeesukseen kääntämällä väärin käyttäen sanaa, josta ei voi enää tunnistaa Herraa Jeesusta. Tällainen Raamatun kääntäminen on täysin vastoin Jumalan sanan ilmoitusta. 1992 käännös ei ole hyvä käännös, vaan on tuhonnut selkeitä Raamatullisia asioita ja käsitteitä esim. hävittämällä Jeesuksen joistakin kohdista VT:n teksteistä.
1992: Dan 7: 13  Yhä minä katselin yöllisiä näkyjä
ja näin, miten taivaan pilvien keskellä
tuli eräs, näöltään kuin ihminen.
Hän saapui Ikiaikaisen luo.
Hänet saatettiin Ikiaikaisen eteen,
33/38: .Dan 7: 13 Minä näin yöllisessä näyssä, ja katso, taivaan pilvissä tuli Ihmisen Pojan kaltainen; ja hän saapui Vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen.

1992 käännös kääntää jakeen väärin ja tuhoaa jakeesta samalla Raamatullisen termin Ihmisen Poika, joka tarkoittaa Messiasta Herraa Jeesusta. Alkutekstissä on arameankielen sanat bar enash, joka tarkoittaa Ihmisen Poikaa. 1992 käännös korottaa väärällä käännöksellään ihmistä, kun kysymyksessä on Ihmisen Poika Herra Jeesus Kristus. 1992 käännöksen hengestä huokuu ihmisen korotus sekä Jumalan ja Hänen sanansa  arvovallan murentamisen halu.
1992: Dan 12: 1 -- Silloin astuu esiin Mikael,
suuri enkeliruhtinas,
joka seisoo kansasi suojana.
Ja tulee ahdistuksen aika,
jonka kaltaista ei ole ollut
siitä alkaen, kun kansoja on ollut,
aina tuohon aikaan saakka.
Mutta sinun kansasi pelastuu,
pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu
kirjaan.
33/38:  Dan 12: 1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

33/38 käännös kääntää jakeen oikein alkutekstin mukaisesti. 1992 käännös jättää tekstistä pois tärkeät sanat siihen aikaan pelastetaan. Alkutekstin mukaisesti 33/38 käännös kertoo, että siihen aikaan pelastetaan Israelin kansa ja luvun tekstiyhteys osoittaa, että kysymys on viimeisistä ajoista, päivien lopusta. 1992 käännös jättää pois oleellisen asian, eli  ajankohdan jolloin Jumala pelastaa Israelin kansan. 1992 käännös tuhoaa tässä kohden Jumalan sanan profetian pelastuksen aikataulun koskien Israelin kansaa.
1992: Hoos 3: 4 Samoin saavat israelilaiset olla kauan ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja kivipatsasta, ilman efodia ja jumalankuvia. 5 Mutta lopulta he kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja kuningastaan Daavidia. Tulevina aikoina israelilaiset lähestyvät vavisten Herraa ja panevat toivonsa hänen hyvyyteensä.
33/38:  Hoos 3: 4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa.
Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Vuoden 1992 raamatunkäännös on tuhonnut paljon Raamatun profetiallisuutta, joista yksi kohta on Hoos 3:5. 1992 käännös sanoo, että Israel lähestyy tulevina aikoina (eli joskus) Herraa. 1992 käännös kääntää jakeen epämääräisesti ja väärin, sillä alkuteksti sanoo, että Israel lähestyy Herraa päivien lopulla.

1917 Jewish Puclication Society Hos 3:5 afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall come trembling unto the LORD and to His goodness in the end of days.


Juutalaisten käännös hepreasta englantiin on alkutekstin mukainen käännös. Heprean tekstissä jakeen kaksi viimeistä sanaa ovat acharit hajomim, joka tarkoittaa päivien lopulla. 33/38 kääntää alkutekstin mukaisesti. 1992 käännös tuhoaa tässä kohden väärällä käännöksellään erään erittäin tärkeän Jumalan sanan profetian, joka profetoi Israelin kansan pelastumista viimeisinä aikoina päivien lopulla. 33/38 käännös kääntää taas oikein, jolla tavalla näemme sen mitä Jumala profetoi tapahtuvaksi lopun ajalla.
1992:  Joel 3: 1 -- Tämän jälkeen on tapahtuva,
että minä vuodatan henkeni
kaikkiin ihmisiin.
Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat,
nuorukaisenne näkevät näkyjä,
vanhuksenne ennusunia.
2 Myös orjiin ja orjattariin
minä vuodatan henkeni noina päivinä.
3 Minä annan teidän nähdä merkkejä
taivaalla ja maan päällä:
verta, tulta ja savupatsaita.
4 Aurinko pimenee,
kuu värjäytyy vereen,
ennen kuin koittaa Herran päivä,
suuri ja pelottava.
5 Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Siionin vuori ja Jerusalem on turvapaikka, niin Herra on luvannut. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat.
33/38: Joel 2: 27 Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti.
28 ¶ Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät.
29 Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.
30 Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
31 aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.
32 Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.


1992 käännös jaksottaa Joelin kirjan luvut ja jakeet eri tavalla kuin 33/38 käännös, mutta kyseessä on sama kohta, vaikka luvut ja jakeet ovat erilaisia. Vuoden 1992 käännös kääntää väärin kääntämällä minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Tässä kohdassa on kysymys Israelin kansasta, joka käy ilmi jakeesta 27 sekä koko tekstiyhteydestä. Toki Herra vuodattaa Henkensä jokaiseen joka tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen olkoon hän sitten juutalainen tai pakanakansoihin kuuluva. Mutta tässä kohdassa on kysymys siitä, että Jumala vuodattaa Henkensä koko Israelin päälle viimeisinä päivinä.

1992 kääntää virheellisesti kaikkiin ihmisiin ja tästä virheellisestä käännöksestä saa sellaisen kuvan, että Herra vuodattaa Henkensä koko ihmiskuntaan, eli kaikkiin ihmisiin. Herra ei kuitenkaan vuodata Henkeään kaikkiin ihmisiin, vaan vain heidän päälle, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Alkutekstissä on sana basra, joka tarkoittaa lihaa ja siksi tekstissä kuuluu olla liha sana, eikä ihminen. 33/38 käännös kääntää jakeen oikein. Lopun aikana tulee antikristuksen "herätys", joka saa valtaansa koko ihmiskunnan. 1992 käännös kääntää väärällä tavalla ja tavalla joka sopisi antikristuksella, joka ottaa valtaansa kaikki ihmiset paitsi Jeesuksen opetuslapset.

1992 käännös jättää pois jakeesta viisi yhden tärkeän asian ja samoin 33/38 jättää jakeesta kolmekymmentäkaksi pois yhden tärkeän asian.

(1917 Jewish Puclication Society Old Testament) JOEL 2:32 (3:5) And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the LORD shall be delivered; for in mount Zion and in Jerusalem there shall be those that escape, as the LORD hath said, and among the remnant those whom the LORD shall call.

Alkuteksti sanoo, että kuka ikinä kutsuu avuksi Herran nimeä pelastuu ja vapautetut ovat Siionin vuorella ja Jerusalemissa jäännöksen kanssa, jotka Herra on kutsunut. Jäännös viittaa Israelin kansaan kolmanteen osaan, joka on jäänyt jäljelle ja vastaanottanut pelastuksen, kun kaksi osaa Israelin kansasta on saanut surmansa.1992: Sef 3:7 Minä ajattelin:
Nyt sinä, Jerusalem, vihdoinkin pelkäät minua,
otat kurituksen opiksesi
ja pidät mielessäsi kaiken sen,
mitä olen sinulle säätänyt.
Mutta aamuvarhaisesta alkaen
sinun asukkaasi tekevät pelkkää pahaa.
8 Sen tähden odottakaa minua -- sanoo Herra -- odottakaa sitä päivää, jolloin nousen syyttäjäksi. Olen päättänyt koota kansat, kutsun valtakunnat sinua vastaan vuodattaakseni hehkuvan vihani sinun päällesi. Vihani tuli on tuhoava koko maan.
33/38 Sef: 3:7 Minä olen sanonut: Ainoastaan pelkää minua ja ota varteen kuritus, niin ei hävitetä tytär Siionin asumusta, ei mitään siitä, mitä minä olen hänelle säätänyt. Kuitenkin he varhaisesta alkaen ovat aina pahemmin tehneet.
8 ¶ Sentähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan.

 


1992 käännös kääntää tässä kohden pahasti väärin. 1992 käännöksen teksti sanoo, että Jumala nousee syyttäjäksi ja kokoaa kansat (pakanakansat) Israelia vastaan sekä että Jumala vuodattaa vihansa Israelin kansan päälle ja tuhoaa koko Israelin maan.

33/38 käännös kääntää alkutekstin mukaisesti; eli Jumala kokoaa pakanakansat koolle tuomitakseen pakanakansat ja Jumala vuodattaa vihansa pakanakansojen päälle, ei Israelin päälle.

Raamattu sanoo, että Jerusalem (ja Israel) tulee lopun aikana juovuttavaksi maljaksi ja väkikiveksi  johon pakanakansat hyökkäävät (Sakarja luku 12), mutta Jumala tuomitsee pakanakansat ja pelastaa Israelin kansan jäännöksen, jotka kaikki tulevat uskomaan, että Herra Jeesus on Messias.

1992 käännös Sefanjan kolmannessa luvussa kääntää tämän asian päälaelleen johdattaa lukijan ymmärtämään, että Jumala tuhoaa Israelin kansan pakanakansojen avulla. Tällainen ajatus on antikristillinen ja antisemitistinen ajatus. 1992 käännöksen teksti on tässäkin kohden valheen hengen vääristämä. Tällaisen pahasti väärin käännetyn jakeen kautta lopun ajan ekumeeninen uskonto saa syyn vainota ja tappaa juutalaisia. Uskon että demonihenget ovat olleet tämän jakeen syntymisen takana, jonka tavoitteena on vääristää Jumalan sana ja saada ihmiset uskomaan päinvastoin sitä mitä Raamattu oikeasti opettaa.

Uskon myös sen että riivaajahenget ovat halunneet saada vääristettyyn "raamattuun" ajatuksen siitä, että Israelin kansa on tuhottava. Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu vasta sen jälkeen kun koko Israelin kansa on tehnyt parannuksen ja uskoo Jeesuksen olevan Messias. Siksi riivaajahenget haluaisivat hävittää ja tuhota Israelin kansan, ettei Jumalan sana toteutuisi. Jumalan sana tulee kuitenkin toteutumaan juuri siten kuin kirjoitettu on; koko (kaikki) Israel (jäännös kolmas osa, joka jää jäljelle pelastuu ja uskoo Jeesuksen olevan Messias) tulee pelastumaan. 1992 käännös on antikristillinen ja antisemitistinen käännös, jota en suosittele Jeesuksen opetuslasten luettavaksi.
 .........................................................................

Ja nyt Uuden Testamentin käännösvirheet:

Raamatunkäännökset 33/38 ja 1992 (UT)Perustelen kielteisen kantani vuoden 1992 käännökseen käymällä läpi rinnakkain 1992 ja 33/38 Raamatun kohtia, joissa näkyy selkeästi kuinka 1992 käännös on kääntänyt väärin ja jopa täysin vastoin Jumalan sanan opetusta. Lihavoin 1992 ja 33/38 teksteistä ne kohdat, joissa 1992 kääntää väärin ja vastoin alkutekstiä; näin sinun on helpompi nähdä 1992 käännöksen vääristymät. Olen jakanut käännösvirheet vanhan testamentin osaan sekä Uuden Testamentin osaan. Sisäisten linkkien avulla pääset heti siihen Raamatun kohtaan joka sinua kiinnostaa. Suosittelen että käyt läpi kaikki käännösvirheet, niin näet sen kuinka laajalla rintamalla vuoden 1992 käännös vääristää Jumalan sanaa.Uusi Testamentti (Uuden Liiton Kirjoitukset)

- Ennustus (Matt 2:23)
-
Temppelin harja (huippu) (Matt 4:5)
-
Jeesus Jumalan Poika (Matt 8:29)
-
Uhrileivät (Matt 12:4)
-
Sydämestä lähtevät haureudet (Matt 15:19)
-
Avionrikkoja sukupolvi (Matt 16:4)
-
Raamatussa ei ole kirkko sanaa (Matt 16:18)
-
Yksi Jumala joka on hyvä (Matt 19:17)
-
Uuden maailman syntyessä (Matt 19:28)
-
Ihmisen sydämestä lähtee haureus (Mark 7:21)
-
Jumalanpilkka (Mark 7:22)
-
Väisty luotani saatana (Luuk 4:8)
-
Isä meidän joka olet taivaissa (Luuk 11:2-4)
-
Jumalan valtakunta on sisäisesti Jeesuksen opetuslapsissa (Luuk 17:20)
-
Minä olen (Luuk 22:70)
-
Jeesus ei rikkonut sapattia (Joh 5:18)
-
Kristus elävän Jumalan Poika (Joh 6:69)
-
Joka uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo (Joh 7:38)
-
Minun tulee tehdä Hänen töitänsä (Joh 9:4)
-
Uskotko sinä Jumalan Poikaan? (Joh 9:35)
-
Te olette jumalia (Joh 10:33-36)
-
Herra lisäsi seurakuntaan pelastuneet (Apt 2:47)
-
Mikä estää kastamasta (Apt 8:36-38)
-
Tänä päivänä minä sinut synnytin (Apt 13:33) - Herran Jeesuksen veri pesee ja puhdistaa synnit (Apt 22:16)
-
Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? (Room 3:31)
-
Elämän Hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:2)
-
Jumala ei kadu lahjojaan ja kutsuaan (Room 11:29)
-
Huorintekijät(1 Kor 6:9)
-
Jos olet kutsuttu orjana (1 Kor 7:21)
-
Joka naittaa tyttärensä tekee hyvin (1 Kor 7:36-38)
-
Maailmassa ei ole yhtään epäjumalaa (1 Kor 8:4-6)
-
Kyky toimia johtajana (1 Kor 12:28)
-
Puhuu salaisuuksia hengessä (1 Kor 14:2)
-
Jumala sovitti ihmisen (2 Kor 5:19-21)
-
Kristus on teissä voimallinen (2 Kor 13:3)
-
Jeesus Kristus on teissä (2 Kor 13:5)
-
Ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus (Gal 6:15)
-
Notkistan polveni (Ef 3:14-15)
-
Hengen hedelmä on kaikessa hyvyydessä (Ef 5:9)
-
Kunhan Kristusta julistetaan (Fil 1:15-18)
-
Niin monta kuin meitä on täydellistä (Fil 3:15)
-
Lunastus Hänen verensä kautta (Kol 1:14)
-
Kristus teissä (Kol 1:27)
-
Joka uudistuu tietoon Luojansa kuvan mukaan (Kol 3:10)
-
Laittomuus (2 Tess 2:7,8)
-
Suuri voitto onkin jumalisuus (1 Tim 6:6)
-
Elämänpyörä (Jaak 3:6)
-
Avionrikkojat ja avionrikkojattaret (Jaak 4:4)
-
Toivon perustus joka teissä on (1 Piet 3:15)
-
Jumala ei tee vesikasteessa liittoa (1 Piet 3:18-22)
-
Raamatun profetia (2 Piet 1:20)
-
Joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi on villitsijä ja antikristus (2 Joh 1:7)
-
Jumala vihaa nikolaiittain oppia (Ilm 2:14,15)
-
Kansat näkevät heidän ruumiinsa (Ilm 11:8,9)
-
Jeesuksen todistus on profetian henki (Ilm 19:10)
-
Kointähti (Ilm 22:16)
-
Tämän kirjan profetian sanat (Ilm 22:18,19)


 
1992: Matt 2: 23 ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi.
33/38: Matt 2: 23 Ja sinne tultuaan hän asettui asumaan kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret; että kävisi toteen, mikä profeettain kautta on puhuttu: "Hän on kutsuttava Nasaretilaiseksi".

1992 kääntää tässä väärin käyttäen sanaa ennustus, kun alkutekstissä lukee puhuttiin, eli mikä oli profeettain kautta puhuttu, ei ennustettu. Tästä jakeesta tulee esille myös se kuinka 1992 käännös sotkee ja sekoittaa asiat ja käsitteet ja liittää ne tekstiin. Raamatun kieli myös UT:n tulee hepreankielestä. Raamatun alkuteksti erottaa toisistaan sanat ennustaa ja profetoida, josta ennustamista käytetään silloin kun puhutaan pimeyden, eli saatanan teoista ja profetoimista käytetään silloin kun Jumala puhuu joko itse tai palvelijoidensa kautta. Tämä tulee hyvin esille kun katsomme Raamatun ilmoitusta:

3 Moos 19:26 Älkää syökö mitään verinensä. Älkää merkeistä ennustelko (nachash) älkääkä harjoittako noituutta.

5 Moos 18:10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee (nachash) merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

4 Moos 11:25 Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi sitä niille seitsemällekymmenelle vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin (naba), mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet.

1 Sam 10:6 Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin (naba) niinkuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi.

Nachash tarkoittaa ennustamista ja on liitetty pahan voimien teoiksi ja puheiksi. Naba tarkoittaa profetoimista, eli asiaa, jonka kautta Jumala puhuu ja toimii. Raamatun alkukieli erottaa nämä kaksi sanaa ja käsitettä toisistaan, koska toisen voimanlähde on pimeyden voimat ja toisen voimanlähde on Jumalan voima. 1992 käännös kääntää jatkuvasti profetia sanan ennustamiseksi, eli rinnastaa Jumalan sanan profetian ennustamisen tasolle. Nämä kaksi asiaa tulisi selkeästi erottaa toisistaan, eli profetoiminen ja ennustaminen kuten 33/38 tekee oikein UT:n puolella, mutta 1992 käännös kääntää melkein jatkuvasti profetoimisen väärin käsitteellä ennustaminen. 1992 käännös ei välitä Raamatun kielestä ja siitä miten ja millaisissa yhteyksissä sanoja tulee käyttää. Tällä tavalla 1992 käännös kääntää monissa kohdin vastoin Raamatun kääntämisen periaatetta alkukielestä toiselle kielelle, jossa sanat käännetään vastaamaan tarkasti alkukielen merkitystä.
1992: Matt 4: 5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle.
33/38: 5 Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle

Alkutekstissä on sanat temppelin huipulle. 1992 käännös kääntää jakeen lopun väärin, mutta 33/38 oikein, sillä pyhäkön harjalle tarkoittaa temppelin huippua. 1992 käännös kääntää temppelimuurin harjalle, eli temppeliä ympäröivän muurin harjalle. Tässä tulee hyvin esille se kuinka 1992 käännös ei käännä alkutekstin mukaisesti, vaan omavaltaisesti käyttämällä kokonaan eri sanoja kuin mitä alkuteksti käyttää. Temppelimuuri harja on valheellinen informaatio, sillä Jeesusta ei asetettu temppelimuurin harjalle, vaan temppelin harjalle.

Jumalan sana tulisi kääntää tarkasti vastaamaan alkutekstiä, eikä sanojen merkityksiä saa muuttaa kokonaan erilaisiksi, koska silloin teksti antaa valheellisen informaation. Tämä on 1992 käännöksen suuri ongelma, joka tulee esille monissa kohdin.


 
1992:  Matt 8: 29 He huusivat: "Mitä sinä meistä tahdot, Jumalan Poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa?"
33/38: Matt 8: 29 Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"

Molemmat käännökset jättävät jakeesta pois erittäin tärkeän sanan. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

(Biblia) Matt 8: 29 Ja katso, he huusivat sanoen: Jesus, Jumalan Poika, mitä meidän on sinun kanssas? Oletkos tullut tänne meitä vaivaamaan ennen aikaa?

33/38 ja 1992 käännökset jättivät Jeesus sanan pois jakeesta. Ehdottomasti tässä kohden olisi pitänyt kääntää Jeesus, Jumalan Poika, koska alkutekstissä lukee niin.


 
1992: Matt 12: 4 Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen.
33/38: Matt 12: 4 kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien?

1992 käännös kääntää väärin ja käyttää sanaa uhrileivät, kun alkuteksti puhuu leivästä. Herra Jeesus vastaa tässä fariseuksille, jotka syyttivät Jeesuksen opetuslasten rikkoneen sapattia. Herra Jeesus tarkoitti leivillä leipiä (näkyleipä), jotka olivat pyhäkössä näkyleipäpöydän päällä.

Näkyleipäpöydällä oli kaksitoista kakkua (leipää) kahdessa pinossa, jotka olivat pyhiä. Israelin seurakunta vanhan liiton aikana koostui Israelin kahdestatoista sukukunnasta. Näkyleivät kuvaavat Israelin sukukuntia ja Uudessa Liitossa kaikkia Jeesuksen (Jeshuan) opetuslapsia. Näkyleipäpöydän päällä olevat leivät sekä niiden päällä olleet kultaiset astiat kuvaavat seurakuntaa, jota Herra Jeesus kannattaa armossaan.
Kehatilaisten oli valmistettava jokaisena sapattina tuoreet leivät ja laitettava ne näkyleipäpöydälle, jonka oli oltava täysin puhdas. Tämä kuvaa sitä kuinka Jeesuksen  opetuslasten tulee elää jatkuvasti Pyhän Hengen uudistuksessa, jonka kautta Jumala kasvattaa ja muuttaa heitä elämään syvällisempää uskon elämää Jumalan armosta. Kuten tuoreet leivät piti vaihtaa jokaisena sapattina puhtaalle pöydälle, niin samoin tulee Jeesuksen opetuslapsen elää Hengen pyhityksessä ja puhtaudessa Jumalan sanan opetuksen mukaisesti. Pyhät näkyleivät olivat siis vertauskuvaa siitä, että Jumalan seurakunta on pyhä, koska pyhä Jumala pyhittää kansansa.

Näkyleipäpöytä kuvaa Jeesus Messiasta, joka antaa ravinnon (hengellinen sekä maallinen) Jumalan seurakunnalle (myös Israelin sukukunnille päivien lopulla, jolloin koko luonnollinen Israel pelastuu). Sillä Jeesus on se elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Leivän syöminen tarkoittaa uskon osallisuutta Jeesukseen Kristukseen Jumalan armosta. Linkki:
Pyhäkkö ja Kaikkein Pyhin
1992 käännös käyttää sanaa uhrileipä, joka on väärä käännös ja katolisekumeenisen hengen tuotos. 1992 käännös on ekumeeninen ja katolishenkinen ja se tulee tässä kohden selkeästi esille. Katolinen kirkko pitää ehtoollisleipiä pyhänä sekä opettaa Jeesuksen olevan ehtoollisleipä sen jälkeen kun piispa tai pappi "pyhässä messussa" muuttaa viinin ja leivän Jeesuksen vereksi ja ruumiiksi, eli Jeesukseksi Kristukseksi. Katolinen kirkko opettaa, että Jeesus leivän ja viinin muodossa papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä Isälleen. Tämän tähden katolinen kirkko opettaa, että "pyhä messu-uhri" on uuden liiton jatkuva uhri. 1992 käännöksen kääntäjät halusivat saada käännökseen katolisen kirkon ehtoollisleipäoppia muistuttavan ajatuksen, josta on sitten helppo opettaa kansaa kohti katolilaista messua. Rooman katolisen kirkon opetus ehtoollisesta on täysin epäraamatullinen sekä väärääkin väärempi.
Näkyleivät olivat vertauskuvaa Jumalan seurakunnasta, eikä Uudessa Liitossa ole opetusta, että Jumalan seurakunnan tulisi valmistaa pyhiä leipiä. 1992 käännöksen käännös uhrileivistä on väärä ja tarkoitushakuinen. Alkuteksti ei puhu uhrileivistä, vaan leivistä, jotka olivat pyhäkössä näkyleipäpöydällä. 1992 käännös kääntää väärin ja johdattaa lukijan hyväksymään ajatuksen, että Raamattu opettaa uhrileivästä; tästä on enää pieni harppaus katolisuuteen, jonka virallinen oppi ja opetus on epäraamatullista ja väärää.
1992 käännös kääntää näkyleivän uhrileiväksi myös seuraavissa kohdissa: Mark 2:26, Luuk 6:64.


 

1992: Matt 15: 19 Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset.
33/38: Matt 15: 19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset (moikheia), haureudet (porneia), varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset.

1992 käännös jättää jakeesta pois sanan haureudet (porneia). Aviorikos (moikheia) ja kaikenlainen esiaviollinen seksi (porneia) ovat syntejä. Porneia sana tarkoittaa että kaikenlainen seksi on syntiä, joka ei tapahdu miehen ja naisen kesken avioliitossa, eli pysyvässä parisuhteessa. 1992 käännös kääntää porneia sanan siveettömyydeksi, vaikka se tarkoittaa kaikenlaista synnillistä seksiä. Jumalan sana ei saa vääristellä ja muuttaa sen merkitystä. 1992 käännös on vääristänyt porneia sanan merkityksen ja johdattaa lukijan ajattelemaan siveettömyyttä, kun alkutekstissä on kysymys kaikenlaisen synnillisen seksin harjoittamisesta.

1992 käännös on jättänyt myös pois erään tärkeän sanan jakeesta, joka on alkutekstissä Jumalanpilkkaamiset. 1992 käännöksen kääntäjät tekevät tässäkin kohden raskaan virheen. Mikä kumma saa heidät jättämään pois sanan Jumalanpilkkaamiset? Ymmärrän kyllä sen, koska moni liberaaliteologi ei edes usko Raamatun ilmoittamaan Jumalaan. Silloin he eivät myös usko että Jumalaa voisi pilkata. Tässäkin kohden näkyy se, että 1992 käännös on kääntäjien omaa tulkintaa siitä lähtökohdista käsin miten he uskovat ja tulkitsevat Raamattua, eivätkä he käännä Raamattua alkukielen mukaan, vaan oman tulkintansa ja halun mukaan.
1992: Matt 16: 4 Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki." Hän jätti heidät siihen ja lähti pois.
33/38:  Matt 16: 4 Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki." Ja hän jätti heidät ja meni pois.

Alkutekstissä on kreikan sana moikhalis, joka tarkoittaa avionrikkojaa. Moikhalis on feminiinimuoto sanasta moikhos. Moikhos moikhalis tarkoittaa aviorikkojaa, eli sellaista, joka tekee huorin ja rikkoo avioliiton. Sanoilla on myös kuvaannollinen merkitys, joka tarkoittaa Jumalan liiton rikkomista. Raamattu vertaa avioliittoa liittoon, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa.

Jes 54:5 Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.

Jer 3: 6 ¶ Ja Herra sanoi minulle kuningas Joosian päivinä: "Oletko nähnyt, mitä tuo luopiovaimo, Israel, on tehnyt? Hän kuljeskeli kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikkien viheriäin puitten alla ja harjoitti siellä haureutta.
7 Ja minä sanoin, sittenkuin hän oli kaiken tämän tehnyt: ‘Palaja minun tyköni’. Mutta hän ei palannut. Ja hänen sisarensa Juuda, tuo uskoton, näki sen.
8 Ja minä näin, että, vaikka minä olin lähettänyt pois tuon luopiovaimon, Israelin, juuri sen tähden, että hän oli tehnyt aviorikoksen, ja olin antanut hänelle erokirjan, ei kuitenkaan uskoton Juuda, hänen sisarensa, peljännyt, vaan meni ja harjoitti haureutta hänkin.
9 Ja haureutensa huudolla hän saastutti maan, ja hän teki aviorikoksen kiven ja puun kanssa.

Raamattu opettaa, että Israelin kansa teki aviorikoksen Jumalaa vastaan eläessään epäjumalanpalveluksessa. Matt 16:4 on kysymyksessä Israelin kansan liiton rikkominen (aviorikos Herraa vastaan). 1992 käännöksen uskoton on lievä ja huono käännös, koska Jeesus tarkoitti, että tämä juutalaisten sukupolvi oli rikkonut liiton Jumalan kanssa, eli tehnyt aviorikoksen Jumalaa vastaan. Uskoton sana kuvaa vain uskottomuutta, mutta aviorikkoja sana kertoo, että joku on rikkonut liiton ja sitä Herra Jeesus Kristus tarkoitti, että Israelin kansan tämä sukupolvi oli rikkonut liiton, jonka oli tehnyt Herran kanssa.
 
1992: Matt 16: 18  Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari*, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita
33/38:  Matt 16: 18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.

1992 käännös kääntää jakeen väärin, sillä jakeessa ei ole kirkko sanaa, eikä Raamatussa ole ollenkaan kirkko sanaa. Matt 16:18 on kreikaksi ekklesia, joka merkitsee uloskutsuttuja ja seurakuntaa.

Växjön tuomiorovasti, teologian tohtori Gustav Adolf  Danell käsittele kirkko sanaa teoksessaan Vår allra heligaste tro, Växjö 1966 avoimen rehellisellä tavalla. Teksti on kursiivissa.

Tuskin missään muussa kysymyksessä on vallalla niin suuri epävarmuus ja epäselvyys kuin tässä. Se koskee jo sanan alkuperää. Tavallinen käsitys on nykyään, että sana “kirkko” olisi peräisin kreikan kielen adjektiivista “kyriakon” tai “kyriake”, Herran (oma). Tätä etymologista selitystä asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä mahdollisena. On todennäköisempää, että sana tulee keltin kielen sanasta “kyrk”, joka on skotlantilaisten lähetyssaarnaajien kautta kulkeutunut germaanisiin maihin, missä sitä on alettu yleisesti käyttää. Romaanisissa kielissä on sitä vastoin säilynyt kreikan kielen, Uudessa Testamentissa esiintyvä sana “ekklesia”. On tuskin mahdollista, että kreikan “kyriakon” olisi aivan kuin siirtynyt suoraan germaanisiin kieliin ohi romaanisten kielten. Keltin kielen sana “kyrk” merkitsee rajattua, aidattua, ja kielellisesti se liittyy latinan sanaan “circus”.

Uskonnollinen kirkkoinstituutio opettaa että kirkko sana on Raamatullinen ja se tulee kreikankielen sanoista kyriakon ja kyriake, joka tarkoittaa Herran omaa, eli kirkkoa.  Tässä kirkkoinstituutio on myöskin väärässä, sillä Kyriakon ja Kyriake tarkoittavat Herraa, ei kirkkoa. Tämän myös UT todistaa:

1 Kor 11:20 Kun te näin kokoonnutte yhteen, niin ei se ole Herran (Kyriakon) aterian nauttimista,

Ilm 1:10 Minä olin hengessä Herran (Kyriake) päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikäänkuin pasunan äänen,

Sana Kyriakos/Kyriake on adjektiivi sanasta Kyrios. Adjektiivi Kyriakos tarkoittaa Herran, eli jokin asia on Herran. Kyriakos/Kyriake esiinty vain kaksi kertaa UT:ssa ja molemmissa kohdissa se tarkoittaa Herraa, toisessa kohtaa se on kytketty Herran ateriaan ja toisessa kohdassa Herran päivään, eikä kirkkoa. Kirkkoinstituutio on kehitellyt sanan kirkko siksi, että se koittaa silläkin perustella omaa olemassaoloansa Raamatulla, mutta UT käyttää seurakunnasta kreikan sanaa ekklesia, ei Kyrikakos/Kyriake.

Jakeen Matt 16:18 perinteinen tulkinta on myös väärä, joka opettaa että Pietari on kallion jolle seurakunta rakennetaan. Jakeessa sana Pietari on kreikaksi Petros, joka tarkoittaa kiveä, pientä kiveä sekä sana kalliolle, joka on kreikaksi Petra  ja tarkoittaa kalliota. Herra Jeesus ei sanonut, että Hän rakentaa seurakunnan Pietarin varaan, vaan että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Mitä Raamattu tarkoittaa kalliolla kun puhutaan, että seurakunta rakentuu sen varaan?

5 Moos 32:3 Sillä minä julistan Herran nimeä; antakaa kunnia meidän Jumalallemme.
4 Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa hän on.

Ps 18:2 Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.

Ps 18:31 Sillä kuka muu on Jumala kuin Herra, ja kuka pelastuksen kallio, paitsi meidän Jumalamme–

Ps 18:46 Herra elää! Kiitetty olkoon minun kallioni ja ylistetty minun pelastukseni Jumala,

Ps 89:26 Hän kutsuu minua: ‘Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja pelastukseni kallio‘.

Ps 95:1 Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, riemuhuuto pelastuksemme kalliolle.

1Kor 10:4 ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus.

Jumala ja Herra Jeesus Kristus on Pelastuksen Kallio sekä Herra Jeesus Kristus on Kallio, jonka varaan seurakunta rakennetaan, eikä Pietari. 

1992:  Matt 19: 17 Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä."
33/38: Matt 19: 17 Niin hän sanoi hänelle: "Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt."

Molemmat käännökset ovat jättäneet pois jakeesta tärkeän sanan. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

Biblia Matt 19:17 Niin hän sanoi hänelle: miksi sinä kutsut minun hyväksi? Ei ole kenkään hyvä, vaan yksi, Jumala. Mutta jos sinä tahdot elämään sisälle tulla, niin pidä käskyt.

Alkutekstissä on sana Jumala. Herra Jeesus sanoi, että on vain yksi Jumala, joka on hyvä. Jumala yksin on hyvä. Molemmissa käännöksissä on huono valinta jättää Jumala sana pois tekstistä.
1992: Matt 19: 28 Jeesus sanoi heille: "Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa.
33/38: Matt 19: 28 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

1992 käännös kääntää jakeen väärin. King James Version sekä Vanha Biblia kääntävät alkutekstin mukaisesti tämän jakeen:

Biblia Matt 19: 28 Niin sanoi Jesus heille: totisesti sanon minä teille, te, jotka minua olette seuranneet, uudessa syntymisessä, kuin Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, pitää myös teidän istuman kahdellatoistakymmenellä istuimella, tuomiten kahtatoistakymmentä Israelin sukukuntaa.

KJV Matt 19: 28 And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

Herra Jeesus puhui jakeessa opetuslapsilleen ja sanoi, että te jotka olette seuranneet minua uudestisyntymisessä (eläen uskossa Pyhässä Hengessä Jumalan armosta), kun Ihmisen Poika istuu kunniansa istuimella, te myös saatte tuomita (hallita) Israelin kahtatoista sukukuntaa. 1992 ja 33/38 käännökset kääntävät väärin jakeen alkupuolen sananjärjestyksen, sillä alkutekstissä on, että te jotka olette minua seuranneet uudestisyntymisessä.

1992 käännös kääntää myös väärin jakeen alkuosan kääntämällä uuden maailman syntyessä. Alkutekstissä ei ole sanoja uuden maailman syntyessä, vaan kreikankielen sana paliggenesia, joka tarkoittaa uudestisyntymistä. Herra Jeesus Kristus tarkoitti jakeessa 28 tätä tapahtumaa:

Ilm 20:6 Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

1992 käännöksen väärä käännös Matt 19:28 puhuu siitä kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. Niin kuin aiemmin totesin, niin alkutekstissä ei ole Matt 19:28 sanoja uuden maailman syntyessä. Tämä väärä käännös voi johtaa, jotkut antikristuksen syliin, sillä Raamattu opettaa antikristuksesta, valhemessiaasta, joka tekee itsestänsä Jumalan ja luo uuden maailman järjestyksen (uuden maailman syntyminen) ja saa ihmiset seuraamaan häntä. Tämä antikristus ottaa myös vähäksi aikaa vallan Israelissa ja näin hallitsee Israelia. 1992 väärä käännös Matt 19:28 on kuin tehty mittatilaus työnä antikristukselle ja hänen joukoilleen. Uskon, että 1992 käännöksen takana ollut liberaalinen henki on tarkoituksella vääristänyt tämän Raamatun kohdan. Tästäkin kohdasta tulee esille kuinka 1992 käännös turmelee ja tuhoaa Raamatun alkuperäistä sanomaa ja lisää tekstiin ylimääräisiä sanoja, jotka eivät kuulu alkutekstiin ja muuttavat sanoman erilaiseksi kuin mitä alkutekstissä sanotaan.


 

1992:  Mark 7: 21 Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat
33/38: Mark 7: 21 Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat,

1992 käännös kääntää jakeen väärin. Alkutekstissä on jakeen lopussa sanat moikheiai (aviorikos) porneiai (haureus) ja phonoi (murhat). 1992 käännös käyttää sanaa siveettömyys, joka ei kerro sitä mitä alkuteksti sanoo. 1992 käännös on myös lisännyt ylimääräisiä sanoja, jotka ovat niiden mukana siveettömyys. 1992 käännös hukkaa ja hävittää tästä jakeesta ajatuksen aviorikoksesta ja huoruudesta. Eli tässä jakeessa on kysymys siitä, että aviorikos (moikheia) ja kaikenlainen esiaviollinen seksi (porneia) ovat syntejä. Porneia sana tarkoittaa että kaikenlainen seksi on syntiä, joka ei tapahdu miehen ja naisen kesken avioliitossa, eli pysyvässä parisuhteessa.


 

1992:  Mark 7: 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli.
33/38: Mark 7: 22 aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys.

1992 käännös on kääntänyt jakeen väärin kääntämällä Jumalanpilkka sanan sanalla herjaus. Kreikankielen tekstissä on sana blasphemia, joka tarkoittaa pilkkaa ja nimenomaan Jumalanpilkkaa.1992: Luuk 4: 8 Jeesus vastasi: "On kirjoitettu: 'Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.'"
33/38: Luuk 4: 8 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: ‘Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman’".
Molemmat käännökset jättävät jakeesta pois tärkeät sanat, jotka ovat alkutekstissä. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:
Biblia Luuk 4:8 Ja Jesus vastaten sanoi hänelle: mene matkaas minun tyköäni, saatana! sillä kirjoitettu on: Herraa sinun Jumalaas pitää sinun kumartaman ja häntä ainoaa palveleman.
Alkutekstissä on sanat väisty luotani saatana, jotka ehdottomasti olisi pitänyt kääntää Raamatun tekstiin. 1992 ja 33/38 käännökset ovat tehneet tässä pahan virheen, jättämällä pois sanoja, jotka kuuluvat alkutekstiin.
 

1992: Luuk 11:  2 Jeesus sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa näin:-- Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
3 Anna meille päivästä päivään
jokapäiväinen leipämme.
4 Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen."
33/38: Luuk 11: 2 Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; (tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;)
3 anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme;
4 ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle velallisellemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; (vaan päästä meidät pahasta)."

Molemmat käännökset jättävät pois jakeen alkuosasta alkutekstiin kuuluvat sanat: "Isä meidän, joka olet taivaissa." 1992 käännös jättää pois jakeen lopusta sanat, jotka kuuluvat alkutekstiin: "vaan päästä meidät pahasta". Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

Biblia Luuk 11: 2 Niin hän sanoi heille: kuin te rukoilette, niin sanokaat: Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimes. Lähestyköön sinun valtakuntas. Tapahtukoon sinun tahtos niin maassa, kuin taivaassa.
3 Anna meille tänäpäivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
4 Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin kaikille meidän velvollisillemme anteeksi annamme. Ja älä johdata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pahasta.

1992 ja 33/38 käännökset kääntävät Matteuksen evankeliumin 6 luvussa tämän rukouksen oikein, mutta Luuk 11:2-4 ne kääntävät huonosti jättämällä oleellisen asian, joka on Isä meidän, joka olet taivaissa. Samoin 1992 käännös jättää lopun pois, eli sanat vaan päästä meidät pahasta. Matt 6 luvussa lukee "anna meille meidän velkamme anteeksi". Tässä kohden oleva kreikankielen sana opheilema tarkoittaa velkaa, mutta kuvaannollisesti myös syntiä.
 
1992: Luuk 17: 20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. 21  Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."
33/38:  Luuk 17: 20 ¶ Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla,
21 eikä voida sanoa: ‘Katso, täällä se on’, tahi: ‘Tuolla’; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä".

Herra Jeesus Kristus sanoi Jumalan valtakunnan olevan sisällisesti Hänen opetuslapsissaan. Kreikan tekstissä on sana entos, joka tarkoittaa sisäpuolella, sisään, sisällä ja sisäpuoli. Entos esiintyy kaksi kertaa UT:ssa, toinen kohta löytyy:

Matt 23:26 Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus (entos), että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!

1992 käännöksen käännös Luuk 17:21 on virheellinen ja johdattaa lukijan ymmärtämään, että Jumalan valtakunta on ulkopuolella ihmisen sydämen, kun taas 33/38 kääntää jakeen oikein. Jumalan valtakunta on Jeesuksen opetuslapsen sydämessä, koska Jumala antaa Jeesuksen opetuslapsille Pyhän Hengen, jonka kautta elämme jo sisäisesti Jumalan valtakunnassa, jossa elämme Jumalan valtakunnan lain mukaan, vaikka elämme vielä tässä maailmassa.

1992:  Luuk 22: 70 Silloin he kaikki kysyivät: "Oletko sinä siis Jumalan Poika?" Jeesus vastasi heille: "Itsepä te niin sanotte."
33/38: .Luuk 22: 70 Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen".

1992 käännös jättää kokonaan pois sanat Minä olen. Kreikankielen tekstissä on sanat ego eimi (Minä olen), joka tarkoittaa samaa kuin Jumala sanoi Moosekselle "Minä olen se, joka minä olen", joka on hepreaksi ehjee asher ehjee ja kreikaksi ego eimi ho oon.

Israelin kansan vanhimmat, ylipapit ja kirjanoppineet kysyivät Jeesukselta onko Hän Jumalan Poika, johon Jeesus vastasi: Te sen sanoitte, että Minä olen. Jeesuksen vastaus osoittaa, että Hän Jumalan Poika (ego eimi). 1992 käännös jättää kokonaan pois tärkeät sanat Minä olen, jotka osoittavat myös Jeesuksen jumaluuden. On täysin käsittämätöntä, että 1992 kääntäjät jättävät pois näin tärkeät sanat.1992:  Mark 14: 60 Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: "Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?" 61 Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: "Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?" 62 "Olen", vastasi Jeesus, "ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä." 63 Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme! 64 Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?" Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.
33/38:  Mark 14: 60 Silloin ylimmäinen pappi nousi ja astui esille ja kysyi Jeesukselta sanoen: "Etkö vastaa mitään? Mitä nämä todistavat sinua vastaan?"
61 Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"
62 Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä".
63 Niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?
64 Te kuulitte hänen pilkkaamisensa. Mitä arvelette?" Niin he kaikki tuomitsivat hänet vikapääksi kuolemaan.

1992 ja 33/38 käännökset tekevät molemmat emämunauksen jättämällä Mark14:62 tekstistä pois Jeesuksen sanat Minä Olen, jotka ovat alkutekstissä.
1992: Joh 5: 18 Tämä vain lisäsi juutalaisten halua ottaa Jeesus hengiltä. Hänhän ei ainoastaan rikkonut sapattikäskyä, vaan vieläpä sanoi Jumalaa omaksi isäkseen ja teki siten itsestään Jumalan vertaisen.
33/38: Joh 5: 18 Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi.

Tässä kohden 1992 käännös kääntää oikein, mutta 33/38 käännös on kääntänyt jakeen pahasti väärin. Alkuteksti kertoo, ettei Jeesus rikkonut sapattia. Herra Jeesus Kristus ei kumonnut sapattia, eikö Hän olisi voinut sitä mitenkään tehdä, sillä Hän itse sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Sapattikäsky kuului ja kuuluu Kymmeneen Käskyyn, eli Jumalan lakiin, jota Herra Jeesus Kristus ei kumonnut.

Orthodox Jewish Brit Chadasha käyttää Joh 5:18 sanoja shomer Shabbos, joka tarkoittaa sapatin pitäjää. Juutalaisten Uuden Testamentin tekstistä tulee hyvin esille se ajatus, että juutalaiset luulivat ettei Jeesus ole sapatin pitäjä, vaan rikkoi sapatin parantamalla sairaan sapatinpäivänä.

Jotkut opettavat Jeesuksen kumonneen sapatin ja he vetoavat opetuksessaan Johanneksen evankeliumin viidenteen lukuun ja jakeeseen viisi. 33/38 käännös on harhaanjohtava koska siinä esiintyy sana kumota (kumonnut). Alkukielen mukaisesti muut käännökset kääntävät rikkoa, ei kumota. Jakeen merkitys ja tarkoitus on sanoa, että juutalaiset luulivat Jeesuksen olevan sapatin rikkoja. Joh 5 luvussa Jeesus parantaa pyhäkössä sairaan miehen ja tämän tähden juutalaiset luulivat Jeesuksen rikkoneen sapatin, koska juutalaiset uskoivat ettei sapattina ollut lupa parantaa.

1992: Joh 6: 69 Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."
33/38: Joh 6: 69 ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä."

Molemmat käännökset kääntävät jakeen pahasti väärin. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

Biblia Joh 6: 69 Ja me uskomme ja olemme ymmärtäneet, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika?

Alkutekstin loppuosassa on sanat: Kristus, elävän Jumalan Poika. Kristus sana on kreikaksi Khristos, joka tulee heprean sanasta Mashiach, joka tarkoittaa Messiasta.
1992: Joh 7:  38 Joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan."
33/38: Joh 7: 38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin muuttamalla alkutekstin järjestyksen väärään järjestykseen.

Alkutekstin mukainen oikea sanajärjestys kuuluu näin: Joh 7:38: Joka uskoo minuun, niin kuin Kirjoitukset (Raamattu) sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat.

Vanha Biblia kääntää jakeen oikein: Biblia 1776 Joh 7:38 Joka uskoo minun päälleni, niinkuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämän veden virrat.

33/38 kääntää väärin jakeen ja johdattaa lukijan harhaan siitä mitä Herra Jeesus Kristus oikeasti sanoi. 1992 käännös on myös huono ja johtaa harhaan siitä mitä Herra Jeesus Kristus sanoi. 1992 käännös sanoi, että joka uskoo minuun, 'hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat', niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Käännös johdattaa lukijansa uskomaan, että kun vain uskoo Jeesukseen, niin sisimmässä (sydämessä) kumpuavat elävän veden virrat (Pyhä Henki), niin kuin Kirjoituksissa sanotaan. Alkutekstin mukaan Jeesus sanoi, että joka uskoo Häneen, niin kuin Raamattu sanoo, niin hänen sisimmästään (sydämessään) on juokseva elävän veden virrat (Pyhä Henki). Herra Jeesus Kristus painotti, että Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu sanoo, ei siis uskoa miten vain, vaan nimenomaan siten kuin Raamattu sanoo. On eri asia uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo kun uskoa vain Jeesukseen, sillä itse kukin voisi uskoa Jeesukseen miten itse haluaa, joka ei ole oikein, sillä Herraan Jeesukseen Kristukseen tulee uskoa kuten Raamattu, Jumalan sana sanoo, ilmoittaa ja opettaa.
1992: Joh 9: 4 Nyt, kun vielä on päivä, meidän on tehtävä niitä tekoja, joita lähettäjäni meiltä odottaa. Tulee yö, eikä silloin kukaan kykene tekemään työtä.
33/38: Matt 9: 4 Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.

Molemmat käännökset kääntävät tämän jakeen väärin. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein alkutekstin mukaisesti:

Biblia Joh 9:4 Minun tulee tehdä hänen töitänsä, joka minun lähetti, niin kauvan kuin päivä on. Yö tulee, koska ei kenkään taida työtä tehdä.

Jakeessa on kyse siitä, että Herran Jeesuksen tulee tehdä Isänsä tekoja.


 

33/38: Joh 9: 35 ¶ Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"

1992 käännös kääntää väärin tämän kohdan, sillä alkutekstissä lukee: uskotko sinä Jumalan Poikaan. Ihmisen Poika on käsite, jolla nimitetään myös Herraa Jeesusta. Tässä kohtaa alkuteksti käyttää sanoja Jumalan Poika, joka tarkoittaa sitä, että myös Raamatunkäännöksen tulisi käyttää sanoja Jumalan Poika, eikä sanoja joita ei ole tekstissä.
1992: Joh 10: 33 Juutalaiset vastasivat: "Emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan jumalanpilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen." 34 Jeesus vastasi: "Eikö teidän laissanne sanota: 'Minä sanoin: te olette jumalia.'? 35 Niitä, jotka saivat Jumalan ilmoituksen, sanotaan siis jumaliksi, eikä pyhiä kirjoituksia voi tehdä tyhjäksi. 36 Isä on minut pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan. Kuinka te voitte väittää minun pilkkaavan Jumalaa, kun sanon olevani Jumalan Poika?
33/38: Joh 10: 33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".
34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’?
35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin-
36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’?


Molemmat käännökset kääntävät Johanneksen evankeliumin kymmenennen luvun jakeet 33-36 vastoin Jumalan sanan opetusta. Kaikkivaltias Jumala on Jumala, mutta ihminen ei ole Jumala. Jakeessa 34 Jeesus vastaa sanomalle, että eikö teidän laissanne sanota: Minä sanoin: te olette Jumalia. VT:ssa on 613 käskyä ja lakia, mutta yhdessäkään näissä käskyissä ei sanota, että ihminen on Jumala. Mitä tämä sitten tarkoittaa ja mitä Jeesus todella sanoi? 2 Moos 7:1 ja psalmi 82 antavat meille siihen vastauksen. Laitan molemmat Raamatun kohdat näkyville käyttäen juutalaisten hepreasta englantiin käännöstä, jonka nimi on Jewish Publication Society Old Testament (JPS); lisäksi laitan näkyville muutaman sanan kohdalle sulkuihin alkukielen sanan:

(JPS) Ex 7:1 And the LORD said unto Moses: ‘See, I have set thee in God’s stead (Elohim)to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet.

(JPS) Ps 82: 1 ¶ A Psalm of Asaph. God standeth in the congregation of God; in the midst of the judges (Elohim) He judgeth:
2 ‘How long will ye judge unjustly, and respect the persons of the wicked? Selah
3 Judge the poor and fatherless; do justice to the afflicted and destitute.
4 Rescue the poor and needy; deliver them out of the hand of the wicked.
5 They know not, neither do they understand; they go about in darkness; all the foundations of the earth are moved.
6 ¶ I said: Ye are godlike (Elohim) beings, and all of you sons of the Most High.
7 Nevertheless ye shall die like men, and fall like one of the princes.’

Hepreankielessä on sana Elohim, joka tarkoittaa Jumalaa, tuomaria ja jumalallista. Kun on kysymyksessä Jumala, niin sana Elohim tarkoittaa Jumalaa sekä Jumalaa tuomarina, joka tuomitsee oikeudenmukaisesti. Kun sanaa Elohim käytetään ihmisestä, niin silloin tarkoitetaan Israelin kansan tuomareita tai puhutaan ihmisestä jumalallisena. Raamattu ei siis opeta, että ihminen on Jumala.

2 Moos 7:1 tarkoittaa, että Jumala asetti Mooseksen Itsensä sijaan, eli Jumalan sijaan, mutta ei Jumalaksi, sillä ihminen ei ole Jumala. Mooses oli Jumalan puhemiehenä, joka toimi Jumalan sijaan tuomalla sen viestin mitä Jumala Itse puhui faaraolle Mooseksen kautta.

Psalmi 82 kertoo alkutekstin mukaan, että Jumala seisoi Jumalan seurakunnassa tuomarien (Elohim) keskellä, jossa Hän (Jumala) tuomitsee. Tässä tulee esille se kuinka juutalaiset oikein käyttävät Elohim sanasta tuomari merkitystä kun on kysymys ihmisestä. Jakeet kahdesta neljään paljastavat sen, että kysymyksessä oli Israelin kansan tuomarit, koska näissä jakeessa Jumala sanoo, että miksi he tuomitsevat väärin pitäen vääryyden puolta sekä että köyhille ja apua tarvitseville tulisi tehdä oikein oikeutta. Ps 82:1 ei opeta, että ihminen on Jumala, sillä kysymys oli Israelin kansan tuomareista. Psalmi 82:6 sanoo alkutekstin mukaisesti, että Jumala sanoi; te olette jumalallisia (Elohim) ja Korkeimman lapsia (poikia), mutta kuitenkin te kuolette kuten ihmiset kuolevat. Tässä kohden kun on kysymys ihmisestä ja käytetään sanaa Elohim, niin se tarkoittaa jumalallista, ei Jumalaa, kuten juutalaiset ovat sen oikein kääntäneet. Raamattu ei opeta, että ihminen on Jumala.

Mitä tarkoittaa se kun Herra Jeesus sanoi; että Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’? VT:ssa on 613 lakia ja käskyä, mutta yhdessäkään kohtaa ei sanota, että ihminen on Jumala. Psalmi 82 jakeessa 6 Jumala sanoo Minä sanon ja tähän Raamatun kohtaan Jeesus viittaa ja tarkoittaa, että ihminen on jumalallinen, mutta ei Jumala, sillä on vain yksi Jumala ja ihminen on ihminen, ei Jumala. Mitä Herra Jeesus tarkoitti lailla? Hepreankielen sana Torah tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja neuvoa ja vasta sitten lakia. Herra Jeesus tarkoitti Joh 10:34:ssa opetusta joka on Jumalan sanassa ja juuri tätä Psalmia 82, eikä yhtäkään VT:n 613 käskyistä.

Johanneksen evankeliumin 10 luvussa Herra Jeesus sanoi olevansa yhtä (alkuteksti; Minä ja Isä olemme yksi) Isänsä kanssa. Tämän tähden juutalaiset sanoivat Jeesuksen pilkkaavan Jumalaa, koska Hän teki itsensä Jumalaksi. Herra Jeesus on Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä, vaan yksi Isänsä kanssa. Juutalaiset eivät ymmärtäneet kuka Herra Jeesus oli, eikä Herra Jeesus pilkannut Jumalaa, vaikka juutalaiset niin luulivat ja kun he väärin luulivat Jeesuksen pilkanneen Jumalaa, niin he halusivat kivittää Jeesuksen. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja Jumala, mutta ei Isä, eikä Raamattu opeta, että ihminen voisi olla Jumala, mutta ihminen voi olla jumalallinen silloin kun hänet on Jumalan armosta pelastettu ja oksastettu Jumalan seurakuntaan.

33/38:
2 Moos 4:
15 Ja puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen sinun suusi apuna ja hänen suunsa apuna ja opetan teille, mitä teidän on tehtävä.
16 Ja hän on puhuva sinun puolestasi kansalle; niin hän on oleva sinulla suuna, ja sinä olet oleva hänellä jumalana.

1992:
2 Moos 4:
15 Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa, ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte, ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä.
16 Hän puhuu sinun puolestasi kansalle ja on sinun suunasi, ja sinä olet hänelle kuin Jumala.

Jotkut opettavat, että ihminen voi olla Jumala tai jumala ja he perustelevat sen 2 Moos 4:15,16 kohdan kautta. Tuossa kohden molemmat käännökset kääntävät väärin. Juutalaisten (JPS) hepreasta englantiin käännös kääntää tämän jakein oikein:

JPS
Ex
4:
15
And thou shalt speak unto him, and put the words in his mouth; and I will be with thy mouth, and with his mouth, and will teach you what ye shall do.
16 And he shall be thy spokesman unto the people; and it shall come to pass, that he shall be to thee a mouth, and thou shalt be to him in God's stead.

Alkuteksti sanoo:
Puhu sinä hänelle ja pane sanat hänen suuhunsa ja Minä olen sinun suusi ja hänen suunsa ja opetan teille mitä teidän tulee tehdä. Ja on sinun puhemiehesi kansalle ja niin hän on oleva sinun suusi ja sinä olet oleva hänelle Jumalan sijaan.

Alkutekstin sanoma ei ole että Mooses on oleva Aaronille Jumala, vaan että Mooses puhuu Jumalan suuna Aaronille.

Raamattu ei opeta, että ihminen on Jumala. New Age uskonnot sekä antikristillisyys opettavat ihmisen olevan Jumala. Siksi on erittäin tärkeätä paljastaa tämäkin väärä käsitys ja luulo, että Raamattu opettaisi ihmisen olevan Jumala. Uskon, että antikristilliset voimat käyttävät hyväkseen näitä väärin käännettyjä Raamatun kohtia kuten tätä Joh 10 lukua. Mutta on tärkeätä tietää mitä Jumalan sana oikeasti opettaa, näin emme eksy vaan pysymme totuuden tiellä Jumalan armosta. 

1992: Apt 2: 47 He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.
33/38: Apt 2: 47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

Molemmissa käännöksissä on käännösvirhe jakeen loppuosassa. Alkuteksti sanoo, että Herra lisäsi seurakuntaan joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Vanha Biblia kääntää jakeen ajatuksen oikein:

Biblia Apt 2:47 Ja kiittäin Jumalaa olivat kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi joka päivä autuaaksi tulevaisia seurakunnalle.

Jakeen sanoma on erittäin tärkeä, koska alkuteksti sanoo, että Herra lisää pelastuneet seurakuntaansa. Seurakuntaan synnytään uudestisyntymisen kautta ja Herra itse lisää pelastuneen ihmisen seurakuntaansa. Ihminen voi liittyä kirkkokuntaan tai herätysliikkeeseen, mutta Jumalan seurakuntaan ei voi liittyä, koska siihen synnytään uudestisyntymisen kautta. Raamattu opettaa, että olemme kastetut yhdessä Hengessä yhdeksi ruumiiksi. Uskon kautta saamme luvatun Hengen. Uskon kautta uudestisynnymme ja uskon kautta Hän kastaa Pyhän Hengen kautta meidät yhdeksi ruumiiksi, näin opettaa Jumalan sana. Tuon uudestisyntymisen kautta uskovalle tulee halu kokoontua paikallisseurakunnan yhteyteen ja sitoutua rakentumaan ja rakentamaan seurakuntaa.
 


 

33/38: Apt 8: 36 Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?"
37
38 Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.

 

1992 käännöksessä on jae 37 lähes samoin käännetty kuin alkutekstissä. 1992 käännöksessä on tässä kohden alaviite maininta, jossa sanotaan että jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. 33/38 on jättänyt jakeen kokonaan pois tekstistä, ja siitä iso miinus tässä kohden 33/38 käännökselle. Tällä perusteella että jae puuttuu joistakin käsikirjoituksista on 33/38 jättänyt sen kokonaan pois ja 1992 käännöksessä on alaviite huomautus asiasta. Mutta puuttuuko jae tosiaan alkuperäisistä kirjoituksista? Ei puutu ja sen kykenee kuka vain todistamaan Apt luvun 8 jakeilla 36 ja 38.

Hoviherra kysyy jakeessa 38, että mikä estää kastamasta häntä. Jakeessa 38 sanotaan, että vaunut pysäytettiin ja Filippus ja hoviherra astuivat veteen ja Filippus kastoi hoviherran. 33/38 käännöksessä ja niissä "puuttuvissa" käsikirjoituksissa hoviherran kysymykseen ei vastata, vaan ilman minkäänlaista vastausta suoraan kastetaan. Todiste, että jae 37 kuulu alkuperäiseen tekstiin on se, jossa suora kysymys saa heti suoran vastauksen. On täysin päivänselvää, että alkuperäisessä tekstissä on ollut jae 37, sillä sen näkee selkeästi kun katsoo jakeiden kokonaisuuden ja tekstiyhteyden.  Filippus ei olisi jättänyt vastaamatta hoviherralle ja kastanut hänet suoraan ilman minkäänlaista vastausta. Syy miksi jae puuttuu joistakin käsikirjoituksista on Rooman katolinen kirkko, jonka opillisen perustan vesikasteesta tämä täydellisesti romuttaa. Siksi katolinen kirkko on peukaloinut joitakin käsikirjoituksia, ettei kirkon vesikaste opilta romahtaisi perustus.

Muun muassa kreikankielisestä tekstilaitoksesta, jonka nimi on Textus Receptus löytyy puuttuva jae, joka kuuluu käännettynä näin:

Apt 8:37; ja Filippus sanoi; jos uskot koko sydämestäsi niin on lupa. Ja hän vastasi minä uskon että Jeesus Kristus on Jumalan Poika.
Jakeessa 37 on kreikan sana joka tarkoittaa on lupa tai, joku on luvallista ja se on käännetty muualla Raamatussa aina tarkoittamaan lupaa. Hoviherra kysyy estääkö mikään kastamasta häntä, johon Filippus vastaa; jos uskot koko sydämestäsi niin on lupa. Järjestys on tässä Raamatun opettama, eli ensin sanan julistus ja parannuksen tekeminen Jumalan armosta ja uskossa sanan vastaanottaminen ja sen jälkeen vesikasteen vastaanottaminen. Tämä kohta todistaa myös sen, ettei ollut luvallista kastaa muita kuin uskoontulleita. Hoviherra kysyi oliko mitään estettä vesikasteen vastaanottamiseen, johon Filippus vastaa, että on luvallista kastaa vain niitä, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Raamatun todistuksen mukaan ei ole luvallista kastaa muita kuin, niitä jotka tehneet parannuksen ja tulleet uskoon.
Sana eksestin löytyy mm. seuraavista Raamatun kohdista, joissa näemme eksestin sanan olevan käännetty juuri oikein, eli lupa.
- Matt 12:2 Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle: "Katso, sinun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapattina".
- Matt 19:3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
- Matt 19:3 Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
- Luuk 20:22 Onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö?"
- Apt 21:37 Ja kun oltiin kuljettamassa Paavalia sisälle kasarmiin, sanoi hän päällikölle: "Onko minun lupa sanoa sinulle jotakin?" Niin tämä sanoi: "Osaatko sinä siis kreikkaa ?
Textus Receptuksen tekstilaitos oli yleisesti hyväksytty ja käytössä 1800-luvun loppuun asti, jolloin monet Raamatun kääntäjät alkoivat käyttämään muita tekstilaitoksia. Apt 8:37 löytyy ainakin näistä Raamatun käännöksistä.
- King James version:
Acts
8:37 And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God.
- Jay. B. Green literal translation
Acts
8:37 And Philip said, If you believe from all the heart, it is lawful. And answering he said, I believe Jesus Christ to be the Son of God.
- Lutherin käännös
Ac
8:37 Philippus aber sprach: Glaubest du von ganzem Herzen, so mag’s wohl sein. Er antwortete und sprach: Ich glaube, daß Jesus Christus Gottes Sohn ist.
- Vanha Biblia
Apt 8:37 Mutta Philippus sanoi: jos sinä kaikesta sydämestä uskot, niin tapahtukoon.
Hän vastasi ja sanoi: minä uskon Jesuksen Kristuksen Jumalan Pojaksi.
 


1992: Apt 13:
32 "Me julistamme teille ilosanoman: Minkä Jumala lupasi meidän isillemme,
33 sen hän on täyttänyt
meille, heidän lapsilleen.
Hän on herättänyt Jeesuksen kuolleista, niin kuin toisessa psalmissa sanotaan:
-- Sinä olet minun Poikani,
tänä päivänä minä sinut synnytin.
34 Ja kun Jumala on
herättänyt Jeesuksen kuolleista, Jeesus ei enää
palaa katoavaisuuteen. Tästä Jumala on sanonut:
-- Sen pyhän ja lujan lupauksen, jonka Daavidille annoin, minä täytän teille.
33/38: Apt 13:
32 Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme, herättäen Jeesuksen,
33 niinkuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu: ‘Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt’.
34 Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaja katoavaisuuteen, siitä hän on sanonut näin: ‘Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot’.

 

Molemmat käännökset kääntävät väärin tämän kohdan. Apt 13:33 on viittaus Psalmi 2:7, jotka molemmat käännökset kääntävät; että tänä päivänä minä sinut synnytin. Alkutekstissä ei ole ajatusta, että Jumala olisi synnyttänyt Jeesuksen. Psalmissa 2:7 on hepreankielen sana yalad qal-vartalossa, jossa se tarkoittaa tuoda esiin sekä synnyttää.

Ps 2:7 ¶ I declare concerning a statute: Jehovah said unto me, ‘My Son Thou art, I to-day have brought thee forth. Young's Literal Translation

Youngsin käännös kääntää jakeen oikein, eli Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minä olen tuonut sinut esiin. Apt 13:32-34 jaejakso todistaa, että kyseessä on esiin tuominen, ei synnyttäminen.

Apt 13:32-34 opettaa, että Jumala nosti Jeesuksen kuolleista viittamalla Psalmi 2:7. Jumala ei synnyttänyt Jeesusta nostaessaan Hänet kuolleista, vaan toi Hänet esiin, pois kuolleiden joukosta. Näin ymmärrämme, että synnytin sana on väärin käännetty ja oikea käännös olisi; Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä Minä toin sinut esiin.
 
1992: Apt 22: 16 Älä vitkastele. Huuda avuksi hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois.'
33/38:  Apt 22: Ja nyt, mitä viivyttelet? Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi.’

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. King James Version kääntää jakeen oikein alkukielen mukaisesti:

Ac 22:16 And now why tarriest thou? arise, and be baptized, and wash away thy sins, calling on the name of the Lord

Apt 22:16 alkutekstin mukaan: Ja nyt mitä viivyttelet? Nouse, anna kastaa itsesi, ja pestä pois syntisi, avuksi huutaen Herran nimeä.

1992 ja 33/38 käännökset ovat kääntäneet jakeen sanajärjestyksen väärään järjestykseen. Virheellisestä käännöksestä (1992 ja 33/38) saa sellaisen kuvan, että vesikasteessa pestään pois synnit, mutta näin ei asia kuitenkaan ole. Alkutekstin mukainen sanajärjestys sanoo oikein, eli synnit pestään pois avuksi huutaen Herran nimeä, joka tarkoittaa uskomista Herraan Jeesukseen. Molemmat käännökset ovat jättäneet pois sanan Herra. Alkuteksti painottaa nimenomaan sitä, että synnit pestään pois avuksi huutaen Herran nimeä.

Raamattu opettaa, että kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen, niin Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä ja syntien anteeksiantamuksen:

Mark 14:24 Ja hän sanoi heille: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Apt 20:28 Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut.

Efes 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Kol 1:20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa

1 Joh 1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
 
1992: Room 3:  31 Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo.
33/38: Room 3: Teemmekö siis lain mitättömäksi (katargeo) uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme (histemi) lain.

1992 kirkkoraamattu kääntää Room 3:31 loppuosan väärin lisäämällä siihen sanan jota ei ole alkutekstissä. Alkuteksti sanoo, että me vahvistamme lain ja 1992 käännös sanoo, että vahvistamme sen mitä laki sanoo. 1992 käännös lisää tekstiin sanan sanoo, jota ei ole alkutekstissä. 1992 käännöksen lisäys muuttaa jakeen merkitystä. Alkuteksti painottaa lain vahvistamisella elämistä sen mukaisesti, mutta 1992 käännös kääntää lievimmin, eli vahvistamme sen mitä laki sanoo, joka tarkoittaa, että voit vahvistaa sen mitä laki sanoo, kun alkuteksti sanoo että me vahvistamme lain, joka tarkoittaa, että elämme sen mukaisesti. Raamatun kokonaisopetuksen valossa Paavali ei tietenkään tarkoittanut lain vahvistamisella vanhan liiton 613 käskyä, vaan Kymmentä käskyä. Kysymys ei ole lain täyttämisestä, eikä lain tekojen tekemisestä, vaan uskon teoista, jotka Pyhä Henki Jumalan armosta vaikuttaa Herran Jeesuksen opetuslapsissa.
Room 3:31 νμον ον καταργομεν δι τς πστεως; μ γνοιτο, λλ νμον στνομεν.

Alkutekstissä loppuosa menee näin:  me vahvistamme (histemi) lain. Jakeessa on kreikan sana katargeo (mitättömäksi), joka tarkoittaa hävittää, tuhota, lakkauttaa, lopettaa ja tehdä loppu jostakin. Histemi sana tarkoittaa kreikaksi seisoa, asettaa, vahvistaa ja olla jonkin puolella.

Paavali opetti että usko ei kumoa ja poista lakia, vaan että uskon kautta me vahvistamme lain. Kun tutkimme koko Raamatun kokonaisopetusta, niin ymmärrämme, että Paavali tarkoitti tällä lain vahvistamisella Kymmentä Käskyä, ei kaikkia 613 vanhassa liitossa olleita lakeja.
Jeesus sanoi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Mikä oli tuo laki, jonka Jeesus jätti voimaan ja jota Hän ei kumonnut? Tämä laki on kymmenen käskyä, jotka olivat liitonarkin pohjalla:
2 Mo 24:12 ¶ Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi".
2Mo 25:16 Ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.
2Mo 40:20 Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle.

5Mo 10:2 Minä kirjoitan niihin tauluihin ne sanat, jotka olivat entisissä tauluissa, niissä, jotka sinä murskasit; pane ne arkkiin.’
Jumala käski laittamaan lain, eli kymmenen käskyä liiton arkkiin, jota myös kutsutaan nimellä lain arkki, koska Jumalan laki oli siellä:
2Mo 25:22 Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän
Kymmenen käskyä ei ole laki meille, joka meidän pitäisi täyttää, vaan ohje ja opetus miten meidän tulee elää. Vapaus Kristuksessa Uudessa Liitossa ei kehota meitä elämään vastoin kymmentä käskyä, vaan niiden mukaisesti, mutta ei lain käskynä, vaan Jumalan armosta uskon tekona, jota Hän vaikuttaa meissä Pyhän Hengen kautta. Raamatussa VT:ssa on Israelilaisille annettu 613 käskyä. Nämä 613 käskyä olivat käskyjä ja säädöksiä, jotka olivat annetut israelilaisille, että he olisivat pyhä kansa erotettu muista kansoista palvelemaan elävää Jumalaa. Mitä olivat kaikki muut lait ja käskyt, kun vain kymmenen käskyä olivat lain arkissa? Niiden tarkoitus oli myös erottaa Israelin kansa muista kansoista palvelemaan Jumalaa. Mutta nämä 603 käskyä Jeesus kumosi, mutta ei kymmentä käskyä. Tietenkin jos jokin näistä 603 käskystä pitää yhtä kymmenen käskyn kanssa on se hyvä ja sovelias rakennusaine Uudessa Liitossa.
Esim. käsky, jossa käsketään kivittää huorintekijä on kumoutunut, sillä Uudessa Liitossa ei anneta käskyä huorintekijän kivittämisestä:
1 Kor 5:
9 ¶ Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa;
10 en tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta.
11 Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa.
Varsinkin jotkut messiaaniset piirit (eivät kaikki) opettavat, että Uudessa Liitossa on voimassa kaikki 613 käskyä. Mutta tämä huorintekijä esimerkki osoittaa meille ettei vanhan liiton opetus siitä ole enää voimassa. Paavali antoi uudet ohjeet Uuden Liiton kansaa varten. Valitettavasti on sellaistakin opetusta joidenkin messiaanisten juutalaisten keskuudessa (ei kaikkien), että uutta liittoa ei ole edes olemassa, vaan vanha uudistettuna Jeesuksen uhrilla.
Uudessa Liitossa ei enää vaelleta käskyjä täyttäen, sillä Jeesus täytti lain meidän puolestamme. Olemme siis vapaat käskyjen täyttämisestä, mutta emme vapaat Jumalan käskyjen noudattamisesta, sillä Jeesus ei vapauttanut meitä laittomuuteen, joka on yhtä kuin synnissä eläminen. Uudessa Liitossa saamme voiman ja halun Pyhässä Hengessä rakastaa Jumalaa ja rakkaudesta Jumalaan saamme elää Hänen opetuksensa mukaisesti. Uuden Liiton uskova kasvaa uskossa Jumalan armosta, jonka seurauksena hän kasvaa elämään myös kymmenen käskyn mukaisesti. Jumalan käskyjen noudattaminen Uudessa Liitossa ei ole käskyjen ja lain täyttämistä, vaan sydämen halusta ja rakkaudesta Jumalaan haluamme vaeltaa siten kuin Hän meille sanassaan opettaa. Kysymys ei siis ole lain täyttämisestä tai lain tekojen tekemisestä, vaan elämää Pyhässä Hengessä, jossa elämme uskon tekojen mukaisesti Jumalan armosta, jossa kasvamme elämään myös Kymmenen Käskyn opetuksen mukaista elämää.
1992:  Room 8: 2 Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
33/38: .Room 8: 2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Alkutekstissä ei ole sanaa yhteydessä, joka on 1992 kääntäjien lisäys. Alkuteksti sanoo, että elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Jakeessa on kysymys olemisesta Kristuksessa Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. Yhteydessä on väärä käännös, joka johdattaa lukijan lukemaan, että hänet on vapautettu Jeesuksen yhteydessä synnin ja kuoleman laista, eikä Jeesuksessa Kristuksessa, vaikka alkuteksti sanoo, että meidät on vapautettu Jeesuksessa Kristuksessa. 1992 käännös johdattaa lukijan uskomaan lut. kirkon opin mukaisesti, jossa riittää kun on kirkon julistamassa yhteydessä (kirkon jäsenyys sekä kaste ja ehtoollinen) ja näin pelastuu, mutta alkutekstin mukaisesti meidät on pelastettu ja vapautettu kun Jumalan armosta olemme Jeesuksessa Kristuksessa, jonka sinettinä Jumala asuu meissä Pyhän Hengen kautta.

1992: Gal 3:14 Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen.

Gal 3:14 on myös lisätty jakeeseen sana yhteydessä, jota ei ole alkutekstissä. Gal 3:14 on alkutekstissä: että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

1992 käännöksen kääntäjät tuovat tähänkin jakeeseen kirkollisen yhteyden käsitteen, jossa kirkon jäsen on kirkon väärän opetuksen mukaan Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, kun pappi valaa kastevettä kolme kertaa sylivauvan päähän. Näin valheellisesti kirkon jäsenille uskotellaan, että he ovat Jeesuksen yhteydessä, vaikka todellisuudessa he ovat uudestisyntymättömiä ja synnin ja saatanan vallan orjuudessa ilman parannusta ja uskoa Jeesukseen Kristukseen. Kirkon sisällä on tietenkin myös pelastuksen sisäpuolella olevia Jeesuksen opetuslapsia, mutta he ovat pelastuneet, siksi koska ovat ottaneet vastaan Jumalan armosta pelastuksen tehtyään parannuksen jossa he ovat tunnustaneet syntinsä Herralle ja alkaneet uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen. Kirkon sakramentit eivät pelasta ketään, vaan Jumalan armo, joka johtaa ihmisen tekemään parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen.1992: Room 11:29: Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua.
33/38 Room 11:29: Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu.
 

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. Monet opettavat väärin tuohon jakeeseen perustuen, että jos uskova luopuu Herrasta Jeesuksesta, niin hänellä olisi siitä huolimatta yhä Herralta saadut armolahjat. Eli hän  siis voisi edelleen puhua kielillä tai profetoida. 1992 sanoo jopa niin voimakkaasti, että Jumala ei peruuta antamaansa lahjoja ja kutsua.
Kun tutkin tuota jaetta alkutekstin valossa ja vertasin muutamiin muihin käännöksiin, niin huomasin, että 33/38 kääntää jakeen väärin. Alkutekstissä on sana ametameletos, joka tarkoittaa ei voi katua.
Alkutekstin mukaan jae kuuluu näin: Katumattomia ovat lahjat ja Jumalan kutsu.
Tämä jae (Room 11:29) tarkoittaa sitä, että ihmisten ei tarvitse katua (pitää huonona) Jumalan lahjoja ja kutsumista Jumala lapseuteen. Tämä ei siis tarkoita syntien katumista, vaan ettei uskovan tarvitse katua (pitää huonona) Jumalan antamaa pelastusta ja Hänen lahjojaan (armolahjat, usko ja kaikki mitä Hän antaa lapsilleen. Totta kai on myös niin, että Jumala itse ei voi katua lahjojaan ja kutsumistaan, mutta voi ne peruuttaa ja poistaa jos uskova lopullisesti hylkää Jumalan.
Youngsin käännös on onnistunut kääntämään jakeen alkutekstin mukaisesti:
Ro 11:29 for unrepented of are the gifts and the calling of God;
Armolahjoja voi käyttää väärin tiettyyn vaiheeseen saakka kasvamattomuuden tähden. Mutta tietenkin Jumala kasvattaa meitä käyttämään armolahjoja oikein kuten Hän myös opetti Korinton seurakuntaa Paavalin kautta. Jumalan voima, rakkaus Pyhässä Hengessä ja hengellinen elämä ovat ne avaimet joiden kautta armolahjat toimivat Jumalan tahdon mukaan.
Mutta jos ihminen on kovasydäminen ja kapinoi Jumalaa vastaan ja elää vääryydessä eikä halua tehdä parannusta, niin silloin tietenkin Jumala ottaa pois lahjansa (armolahjat myös) sekä myös pelastuksen, jos uskova haluaakin palvella syntiä ja saatanaa eikä Jumalaa.
Jos uskova luopuu Jumalasta, niin ne armolahjat, joita hänellä oli uskovana Jumala ottaa pois ja hyvin usein niiden tilalle tulee toinen henki, eli saatanan henki eksyttävine "lahjoineen", joiden kautta saatana koittaa jäljitellä ja matkia Jumalan tekoja sekä eksyttää ihmisiä pois Jumalan totuudesta ja rakkaudesta.
Korinton seurakunnassa uskovat olivat kasvamattomuuden tilassa ja siksi Jumala Paavalin kautta opetti seurakuntaa kuinka tulisi elää Jumalan rakkauden voiman kautta hengellisesti, että armolahjat voivat toimia Jumalan tahdon mukaisesti.1992: 1 Kor 6:9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,
33/38: 1Kor 6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,

1992 käännös kääntää väärin jakeen keskiosassa olevan kreikankielen sanan pornos, joka tarkoittaa miestä joka myy itseään harrastaessaan seksiä, eli miesprostituutiota. Kysymyksessä ei ole siis siveettömyys sana, vaan huorintekeminen ja 33/38 kääntää jakeen oikeaan suuntaan. Tietenkin kaikenlainen prostituutio on syntiä. Tässä jakeessa prostituutio on lueteltu synniksi, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa ja ja se koskee niin prostituoitua kuin siitä maksavaa henkiöä.

1992 käännös ei jakeen lopussa käännä väärin, mutta se sama liberaalinen henki, joka on kääntänyt 1992 kirkkoraamatun tulkitsee että homous ei ole synti, vaikka Raamattu sanoo niin VT:ssa kuin UT:ssa (myös tässä 1 Kor 6:9 kohdassa) että homous on synti.

Eräs liberaaliteologian harhatulkinta 1 Kor 6:9 johtuu samasta ajatuksesta, jonka New International Version (NIV) on väärin kääntänyt:

(NIV) 1 Cor 6:9 Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God?
Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexual offenders

Niv kääntää väärin sanomalla, että homoseksuaali rikollinen ei peri taivasten valtakuntaa. Toisin sanoen liberaalinen harhaoppi opettaa tuon väärin käännetyn jakeen perusteella, että homo pääsevät taivaaseen, kunhan elävät siten etteivät elä rikollista elämää.

1 Kor 6:9 alkutekstin mukaisesti opettaa meille selkeästi, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät pääse Jumalan valtakuntaan. 1 Kor 6:9 on kreikankielisessä tekstissä jakeen lopussa kaksi kreikkalaista sanaa (malakos ja arsenokoites). Malakos tarkoittaa epämiehekästä, pojan ja miehen välistä seksiä, miestä joka harjoittaa epänormaalia seksiä ja miesprostituutiota. Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia, miestä joka makaa miehen kanssa.

1 Kor 6:9 sanoma on syvällisempi kuin  mitä 1992 ja 33/38 kääntävät. Jakeen lopussa sanotaan siis että pedofilia, pojan ja miehen välinen seksi, homoseksuaalisuus sekä miesprostituutio on syntejä, joiden harjoittajat eivät peri taivasten valtakuntaa.
1992: 1 Kor 7: 21 Jos olit orja, älä siitä välitä. Vaikka voisit päästä vapaaksikin, pysy mieluummin orjana.
33/38: . 1 Kor 7: 21 Jos olet kutsuttu orjana, älä siitä murehdi; mutta vaikka voisitkin päästä vapaaksi, niin ole ennemmin siinä osassasi.

Molemmat käännökset kääntävät jakeen loppuosan väärin. Alkutekstin mukaan jakeen loppuosassa lukee näin: mutta jos voit päästä vapaaksi, niin käytä se mieluummin. Alkuteksti kehottaa orjia valitsemaan vapauden mieluummin kuin orjuuden jos heillä olisi mahdollisuus vapautua.
1992: 1 Kor 7: 36 Joku ehkä arvelee menettelevänsä sopimattomasti morsiantaan kohtaan, kun hän tuntee tähän ylivoimaista halua eikä voi sille mitään. Hän saa kuitenkin tehdä niin kuin haluaa, se ei ole väärin, he voivat mennä naimisiin. 37 Mutta jos joku ei tunne voittamatonta pakkoa vaan hallitsee tahtonsa ja pysyy lujasti päätöksessään säilyttää morsiamensa koskemattomana, hän tekee oikein. 38 Se, joka menee morsiamensa kanssa naimisiin, tekee siis oikein, mutta se, joka ei mene, tekee vielä paremmin.
33/38: 1 Kor 7: 6 ¶ Mutta jos joku arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima-iässä, ja jos kerran sen pitää tapahtua, niin tehköön, niinkuin tahtoo; ei hän syntiä tee: menkööt naimisiin.
37 Joka taas pysyy sydämessään lujana eikä ole minkään pakon alainen, vaan voi noudattaa omaa tahtoansa ja on sydämessään päättänyt pitää tyttärensä naimattomana, se tekee hyvin.
38 Siis, joka naittaa tyttärensä, tekee hyvin, ja joka ei naita, tekee paremmin.


1992 käännös kääntää tämän kohdan väärin ja 22/38 kääntää sen melko lailla alkutekstin mukaisesti.

Jakeessa 36 ei ole alkutekstissä sanaa morsian, eikä siellä lue mitään ylivoimaisesta halusta, jolle ei voi mitään. Alkuteksti käyttää sanaa parthenos, joka tarkoittaa neitsyttä. Kun katsomme tätä kohtaa koko tekstiyhteyden valossa, niin on kysymys isästä ja tyttärestä, eikä miehestä ja hänen morsiamestaan, kuten 1992 väärin kääntää. Alkutekstissä ei lue mitään voittamattomasta pakosta, eikä naimisiin menosta morsiamen kanssa, vaan siitä, että isä voi joko naittaa tyttärensä avioliittoon tai olla naittamatta. Siihen aikaan oli yleistä, että isät olivat mukana tyttärensä aviomiehen valinnassa.

1992 käännös kääntää tämän kohdan täysin vastoin alkutekstiä ja antaa jakeille ihan erilaisen merkityksen kuin alkutekstissä on. Kun lukija lukee tätä kohtaa 1992 käännöksestä, niin hän voi päätyä jopa (ei välttämättä, mutta mahdollisesti näin voi tulkita) sellaiseen virheelliseen tulkintaan, että jos hän seurustelee ja tuntee ylivoimaista pakkoa (himoa) seuralaiseensa, niin hän voi toteuttaa himonsa (seksi ennen avioliittoa), eikä tee siinä mitään väärin. Tällainen tulkinta on kuitenkin väärä, sillä seksi ennen avioliittoa on synti. Samoin 1992 käännös kääntää tämän kohdan täysin väärin.
 
1992: 1 Kor 8:  4 Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin: Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. 5 Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta 6 meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät
33/38: 1 Kor 8: 4 ¶ Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,
6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.

Molemmat käännökset kääntävät jakeen 4 väärin ja vastoin Jumalan sanaa. King James Version kääntää jakeen 4 alkutekstin mukaisesti:

(KJV) 1 Cor 8: 4 ¶ As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.
5 For though there be that are called gods, whether in heaven or in earth, (as there be gods many, and lords many,)
6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

KJV kääntää alkutekstin mukaisesti jakeen keskiosan, jonka tulisi olla käännetty näin: me tiedämme, että epäjumala ei ole mitään maailmassa.

1992 ja 33/38 käännökset kääntävät jakeen 4 täysin väärin sekä vastoin Jumalan sanaa. Raamattu opettaa, että on olemassa epäjumalia:

Ps 96:5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia (elil), mutta Herra on tehnyt taivaat.

Hepreankielen sana elil tarkoittaa epäjumalaa ja väärää jumalaa.


 

1992:  1 Kor 12: 28 Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voima tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä.
33/38: 1 Kor 12: 28 Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

Alkutekstissä on sana kybernesis, joka tarkoittaa hallita. Jakeessa ei ole sanoja toimia johtajana, vaan hallita. 1992 käännös kääntää väärin tämän jakeen. 1992 käännös tulkitsee väärän seurakunnan johtamisen mallin mukaisesti tämän kohdan. UT opettaa selkeästi, että yksi mies ei johda paikallisseurakuntaa, vaan ryhmä miehiä, jotka ovat vanhimmat ja paimenia sekä johtajia. 

1992:  1 Kor 14: 2 Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle; kukaan ei ymmärrä häntä, Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia.
33/38: 1 Kor 14: 2 Sillä kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle; ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.

1992 käännös kääntää väärin jakeen loppuosan. Jakeessa ei ole alkutekstissä sanaa valtaamana, vaan se on kääntäjien oma lisäys ja tulkinta. Hengen valtaamana ei kuvaa ollenkaan Pyhän Hengen työtä, eikä armolahjojen tervettä toimintaa. Hengen valtaamana kuvaa okkultistien henki kokemuksia, jossa henki valtaa heidät ja pakottaa tekemään sitä sun tätä. Raamattu ei käytä Pyhän Hengen työstä käsitettä Hengen valtaamana, sillä Pyhän Hengen työ Jeesuksen opetuslapsissa perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä pakottavaan valtaamiseen. 

1992: 2 Kor 5: 19 Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. 20 Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. 21 Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
33/38 2 Kor 5: 19 Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
20 Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.
21 Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

1992 käännös jättää pois olennaisen sanan Jumalan pelastusoperaatiossa ja korvaa sen itse keksimällään sanalla. 2 Kor viidennessä luvussa ei ole sanaa sovinto, vaan sana sovitus (kreik. katallasso).

Kreikankielen sana katallasso tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen suorittamaa sovitustyötä, eli lunastustyötä, jossa Herra Jeesus Kristus vuodatti verensä ja kuoli meidän puolestamme ja toi syntien anteeksiantamuksen niille, jotka uskovat Häneen. 1992 käännöksen sovinto sana häivyttää edellä mainitun olennaisen osan Raamatun sanomaa koskien Jumalan valmistamaa pelastusta Jeesuksen Kristuksen veren ja kuoleman kautta.

1992 kääntää, että Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon. Jumalan ei tarvitse tehdä sovintoa ihmisen kanssa, sillä Jumala ei ole tehnyt syntiä, vaan ihminen on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja tarvitsee sovituksen synneilleen. 1992 käännös johdattaa lukijan ymmärtämään, että Jumala on tehnyt sovinnon Kristuksessa maailman kanssa, eli kun Kristus kuoli ja ylösnousi, niin Jumala teki sovinnon. 33/38 kääntää jakeen oikein ja johdattaa lukijan ymmärtämään, että Jumala sovitti Kristuksessa maailman, eli ne jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen, niin he ovat sovitetut, eikä Jumala ole tehnyt sovintoa koko maailman kanssa.1992: 2 Kor 13: 3 Tehän kaipaatte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus. Hän ei ole teidän edessänne heikko, vaan näyttää voimansa teidän keskuudessanne
33/38:  2 Kor 13: 3 koska te etsitte todistetta siitä, että minussa puhuu Kristus, joka ei ole heikko teitä kohtaan, vaan on teissä voimallinen.

1992 käännös kääntää jakeen väärin. sillä tekstiyhteys huomioon ottaen tässä jakeessa on kreikan sana en, joka tulisi kääntää jonkun sisällä, eli teissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti. Jakessa on kysymys siitä kun Kristus asuu opetuslapsissaan Pyhän Hengen kautta, siksi on kysymyksessä, että Kristus on teissä voimallinen, eikä näyttää voimansa teidän keskuudessanne.1992: 2 Kor 13: 5 Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne?
33/38:  2 Kor 13:5:  Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.

1992 käännös kääntää jakeen väärin. sillä tekstiyhteys huomioon ottaen tässä jakeessa on kreikan sana en, joka tulisi kääntää jonkun sisällä, eli teissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti. Jakessa on kysymys siitä kun Kristus asuu opetuslapsissaan Pyhän Hengen kautta, siksi on kysymyksessä, että Jeesus Kristus on teissä, ei teidän keskellänne.
1992: Gal 6: 15 On samantekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on,
että hänet on luotu uudeksi.
33/38: Gal 6: 15 Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus.

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. King James Version kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti:

KJV Ga: 6:15 For in Christ Jesus neither circumcision availeth any thing, nor uncircumcision, but a new creature.

Alkutekstissä lukee, että Jeesuksessa Kristuksessa ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksessa Kristuksessa ei juutalaisuus eikä pakanoiden uskomukset ole mitään, vaan uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa merkitsee ja on tärkeää.
 


 

1992: Ef 3: 14 Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen, 15 hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa.
33/38: Ef 3: 14 ¶ Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä,
15 josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä,

Molemmat käännökset jättävät pois jakeesta 14 sanat, jotka ovat alkutekstissä: "meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isän puoleen". Molemmat käännökset kääntävät väärin jakeen 15, joka menee alkutekstin mukaan näin: "josta kaikki sukukunnat taivaissa ja maan päällä saa nimensä".

1992 kääntää jakeen 15 täysin väärin ja on lisännyt sinne ihan oman ajatuksensa. Alkuteksti ei sano, että Jumalan asema kuvastaa jokaisen isän ja lapsen suhdetta taivaassa ja maan päällä. Tämä on 1992 kääntäjien oma lisäys ja ajatus. Alkuteksti sanoo, että josta kaikki sukukunnat taivaissa ja maan päällä saa nimensä. 1992 käännöksen Ef 3:15 näyttää sen millä tavalla tätä käännöstä on käännetty; joka on käännetty monin paikoin mielivaltaisesti täysin väärin lisäämällä kääntäjien omia ajatuksia käännökseen. 1992 käännöksen kääntämisperiaate on todella surkea ja huono.

Vanha Biblia kääntää jakeen kaikista lähemmäksi alkutekstiä:

Biblia Ef 3: 14 ¶ Sentähden kumarran minä polveni meidän Herran Jesuksen Kristuksen Isän puoleen,
15 Joka kaikkein oikia Isä on, jotka taivaissa ja maassa lapsiksi kutsutaan,


 

1992:  Ef 5: 9 Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.
33/38: Ef 5: 9 -sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä-

Molemmat käännökset kääntävät jakeen väärin. Vanha Biblia kääntää jakeen oikein:

Biblia Ef 5: 9 (Sillä Hengen hedelmä on kaikessa hyvyydessä ja vanhurskaudessa ja totuudessa,)1992: Fil 1: 15 Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. 16 Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. 17 Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelunhalusta, epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. 18 Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei.
33/38: Fil 1:15 Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa:
16 nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan,
17 nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.
18 Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa!
Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva.


Tuosta Raamatun kohdasta käy ilmi, että jotkut uskovat olivat puoluehengessä Paavalia vastaan ja tekivät evankeliumin työtä puoluehengestä käsin. Nämä riidanrakentajat eivät tykänneet Paavalista, vaan olivat kateellisia hänelle ja riidanhengen kautta tekivät evankeliumin työtä.
Paavali ei tuossa ollenkaan iloinnut kateudessa, riidanhalussa ja näön vuoksi julistetun evankeliumin julistamisesta. Vaan mitäpä tuosta lausahduksella Paavali tarkoitti, ettei se tee hänelle vahinkoa, jos joku julistaa epäpuhtaalla mielellä evankeliumia, sillä he luulivat sillä aiheuttavansa harmia Paavalille. Sitten Paavali jatkaa jos kaikella tavalla julistetaan joko puoluehengessä tai totuudessa ja siitä minä iloitsen. Paavali tarkoitti tuossa iloitsevansa jälkimmäisen asian eli totuudessa julistamisen puolesta, ei puoluehengessä olevan julistuksen puolesta.
J.P. Greenin käännös on tarkka käännös alkutekstistä se valaisee meille hyvin tämän jakeen sanoman:
Php 1:
15
Some, indeed, even proclaim Christ because of envy and strife, but some also because of good will.
16 These, indeed, announce Christ out of party spirit, not sincerely, thinking to add affliction to my bonds.
17 But these others out of love, knowing that I am set for defense of the gospel.
18 For what? Yet in every way, whether in pretense or in truth, Christ is announced, and I rejoice in this; yet also I will rejoice.
in truth, Christ is announced, and in this; yet also I will rejoice -totuudessa, Kristusta julistetaan ja tässä iloitsen; vielä minä iloitsen.
Ja tässä minä iloitsen on viittaus totuudessa julistamiseen, ei puoluehengessä julistamiseen. Paavali toi esille sen, että Kristusta julistettiin epärehellisin keinoin sekä totuudessa ja totuudessa julistamisesta Paavali iloitsi.
Paavali ei antanut hyväksyntää vääryydelle, ikävä kyllä 33/38 käännöksestä voi saada virheellisesti sellaisen kuvan, mutta kun sen lukee tarkasti rukouksessa ja katsoo alkutekstiä tai tarkkoja käännöksiä asia on ihan selvä siitä mitä Paavali tarkoitti tuossa kohden. Paavali iloitsi siitä, että Kristusta julistettiin totuudessa.
1992 käännös kääntää täysin väärin:
Fil 1:18 Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei.
1992 käännöksen ajatus on että ei sillä ole väliä miten Kristusta julistetaan ja tarkoitus voi olla vilpitön tai ei. Paavali koko tekstiyhteydessä nimenomaan toi esille sen, että hän iloitsee totuudessa julistetusta evankeliumista. Sillä on suuri merkitys miten evankeliumia julistetaan, jota tulee julistaa totuudessa, ei vilpillisin keinoin. 1992 käännöksen ajatus tässä kohden paljastaa käännöksen takana olevan hengen, joka hyväksyy epärehellisin keinoin, epäpuhtaalla mielellä ja juonittelunhalun kautta julistettavan evankeliumin. 1992 käännöksen henki tukee vääryyttä, joka paljastaa ettei 1992 käännös ole luotettavaa Jumalan sanaa, vaan liberaaliteologian mukainen huono ja epäraamatullinen käännös.


 

1992: Fil 3: 15 Näin meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. Jos jossakin kohden ehkä ajattelette toisin, Jumala on ilmoittava teille, kuinka asia on.
33/38: Fil 3: 15 ¶ Olkoon siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli; ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on.

Molemmat käännökset kääntävät väärin lihavoidun kohdan.

Uuden Testamentin kieli tulee hepreankielen sanoista ja käsitteistä, vaikkakin tällä hetkellä UT:n alkutekstinä on kreikankieli. Uskon kuitenkin, että alkuperäiset evankeliumit kirjoitettiin hepreaksi, arameaksi ja kreikaksi. Mutta kuten sanoin, UT:n kieli ja käsitteet tulevat hepreankielestä. Juutalaisten Raamatusta, jonka he käänsivät hepreasta englanniksi (Jewish Puclication Society Old Testament; JPS) käy selvästi ilmi eräs tärkeä asia. Hepreankielen sana tamim, joka tarkoittaa täydellistä tarkoittaa silloin täydellistä kun puhutaan Jumalasta ja Jumalan teoista, mutta kun juutalaisessa Raamatussa käytetään sanaa tamim tarkoittaen ihmistä, niin silloin se tarkoittaa koko-sydämistä tai kokonaista (eheää).

Tämä tarkoittaa sitä, että vain Jumala on täydellinen ja ihminen ei ole täydellinen, eikä tule täydelliseksi tässä ajassa. JPS, jonka juutalaiset ovat kääntäneet hepreasta englantiin todistaa myös tämän hyvin selvästi. Laitan tähän muutamia Raamatun kohtia, joissa on JPS käännös, niin näet sen kuinka Raamattu opettaa tästä asiasta:


JPS Gen 6:9 These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and whole-hearted (tamim); Noah walked with God.

JPS Ge 17:1 ¶ And when Abram was ninety years old and nine, the LORD appeared to Abram, and said unto him: ‘I am God Almighty; walk before Me, and be thou wholehearted (tamim)

JPS 2 Sa 22:33 The God who is my strong fortress, and who letteth my way go forth straight (tamim);

Kun on ihmisestä kyse, niin tamim sana tarkoittaa koko-sydämistä sekä 2 Sam 22:33 suoraan kulkemista, ei täydellistä.

JPS De 32:4 The Rock, His work is perfect (tamim); for all His ways are justice; a God of faithfulness and without iniquity, just and right is He.

JPS Ps 19:7 ¶ (19-8) The law of the LORD is perfect (tamim), restoring the soul; the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

Tässä näkyy selvästi, että kun on kyse Jumalasta ja Hänen teoistansa, niin tamim tarkoittaa täydellistä. Juutalaiset käyttävät oikein täydellisyys sanaa Jumalasta ja ihmisestä koko-sydämistä tai kokonaista (eheää).

Fil 3:12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut.
Paavali opetti samassa luvussa Fil 3 ettei hän ollut tullut täydelliseksi Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena. Tämäkin todistaa sen puolesta, että Paavali juutalaisena osasi erottaa tamim sanan merkityksen silloin kun puhutaan Jumalasta tai ihmisestä. Hän opetti, että meidän tulee kasvaa kohti täydellisyyttä, mutta meistä ei kuitenkaan tule täydellisiä tässä ajassa. Se tosiasia, että Jeesuksen Kristuksen opetuslapsista ei tule täydellisiä tässä ajassa ei saa olla veruke tai syy synnin harjoittamiseen, vaan sen tulee vaikuttaa meissä halua kasvaa ja kypsyä uskossa. Silloin myös ymmärrämme, että meillä on varaa kasvaa loppuun asti tässä ajassa. Uskovan ihmisen tulee janota ja haluta kasvaa uskossa koko ajan yhä syvempään Kristuksen tuntemiseen sekä vanhurskaudessa vaeltamiseen.
Kreikankielen Uuteen Testamenttiin on tullut sana teleios, joka tarkoittaa täydellistä,  täysi-ikäistä sekä kypsää. Tätä sanaa kreikankielen UT käyttää esim. niissä kohdissa missä 33/38 puhuu sekä Jumalasta että ihmisestä. Heprean Raamatun alkukielen valossa kuitenkin täydellisyys sanaa tulee käyttää vain Jumalasta ja ihmisestä koko-sydämistä tai täys-ikäistä, siksi myös kreikankielen sanavalinta oli teleios, jossa on nämä molemmat merkitykset, eli täydellinen (kun puhutaan Jumalasta) ja täysi-ikäinen (kun puhutaan ihmisestä).


1992: Kol 1: 14 hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.
33/38: Kol 1: 14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

Vanha Biblia kääntää tämän jakeen näin:

Biblia Kol 1:14 Jonka kautta meillä on lunastus hänen verensä kautta, nimittäin syntein anteeksi antamus,
 1992: .Kol 1: 27  Hän on tahtonut antaa heille tiedoksi, miten häikäisevän kirkas on tämä kaikille kansoille ilmaistava salaisuus: Kristus teidän keskellänne, kirkkauden toivo.
33/38:  Kol 1: 27 joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.

1992 käännös kääntää jakeen väärin. sillä tekstiyhteys huomioon ottaen tässä jakeessa on kreikan sana en, joka tulisi kääntää jonkun sisällä, eli teissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti. Jakessa on kysymys siitä kun Kristus asuu opetuslapsissaan Pyhän Hengen kautta, siksi on kysymyksessä teissä, ei teidän keskellänne.


 

1992: Kol 3: 10 ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan Luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen.
33/38: Kol 3: 10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

1992 käännös kääntää jakeen väärin lisäten tekstiin sanoja, joita ei ole alkutekstissä. 33/38 kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti.

1992 käännöksessä on sanat: "tullakseen hänen kaltaisekseen". Alkutekstissä on Luojansa kuvan mukaan. Alkuteksti painottaa, että Jeesuksen opetuslapsi uudistuu tietoon Luojansa kuvan mukaan. Raamatun alkutekstit painottavat koko ajan, että ihminen kasvaa kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, kun Hän elää pelastettuna Jumalan yhteydessä. Jumalan kuvan kaltaisuus, ei tarkoita sitä, että meistä tulee Jumalan kaltaisia, vaan Hänen kuvansa kaltaisia. Jumalan kuvan kaltaisuus tarkoittaa sitä, että Jumalan pelastamina ihmisinä saamme kasvaa Jumalan armossa elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Eli saamme oppia elämään siten kuin Jumala haluaa ja siten kuin Jumala ajattelee, toimii ja tekee, mutta meistä ei tule Jumalia, eikä Jumalan kaltaista, eli samanlaista kuin Jumala. Jumala sanassaan painottaa meille kuva käsitettä. Jos taidemaalari tekee taideteoksen kauniista kukasta, niin tämä kukan kuva, ei ole sama kuin kukka, jonka taidemaalari maalasi, mutta esittää tarkasti kukkaa, josta se on maalattu. Samalla tavoin on Jumalan kuvan kaltaisuus, eli emme ole Jumala emmekä samanlainen kuin Hän, mutta Jumalan armosta Pyhän Hengen kautta uskossa kasvaen ja eläen sanan opetuksen mukaan me opimme elämään siten kuin Jumala elää, ajattelee ja toimii. Jumala on täydellinen, mutta ihminen on vajavainen, eikä kykene olemaan täydellinen tässä maailmanajassa.

1992 käännös jättää tekstistä jatkuvasti pois käsitteen Jumalan kuvan mukaan tai kaltaisuuteen. Jumala painottaa tätä asiaa voimakkaasti ja niin myös jokaisen Raamatunkäännöksen tulisi painottaa, sillä Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Jumalan sana painottaa Jumalan kuvan kaltaisuutta juuri siksi, että kukaan ei luule, että ihmisestä tulee Jumala. Jumalan kuvan kaltaisuudella ja Jumalan kaltaisuudella on suuri ero; Jumalan kuvan kaltaisuus on asia, jossa ihminen Jumalan armosta pelastuneena oppi elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumalan kaltaisuus on asia, joka on olla samanlainen kuin Jumala, eli olla Jumala. Antikristilliset voimat painottavat sitä, että ihminen on Jumala ja Jumalan kaltainen (samanlainen) ja 1992 käännös suuntaa tekstissään samaan suuntaan kuin antikristuksen henki jättäessään tekstistään jatkuvasti pois erittäin tärkeän käsitteen, eli Jumalan kuvan mukaan tai kaltaisuuteen.

Seuraavaksi laitan näkyviin sen kuinka 1992 käännös hylkii käsitettä Jumalan kuvan kaltaisuus ja kääntää jatkuvasti Jumalan kaltainen:

1992: Room 8:29 Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa.

33/38: Room 8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;

1992: 2 Kor 3:18 Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki.

33/38: 2 Kor 3:18 Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki.

Näissä kohdissa olisi pitänyt kääntää alkutekstin mukaisesti, eli Jumalan kuvan kaltaisiksi, ei Jumalan kaltaisiksi.

Tehty Jumalan kuvan mukaan

 

1992: Jaak 3: 9 Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me myös kiroamme ihmisiä, Jumalan kuvaksi luotuja.
33/38: Jaak 3:9 Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja;

1992 käännös on onnistunut kääntämään hyvin tämän jakeen. Alkutekstissä on sana homoiosis, joka tarkoittaa samankaltaiseksi tekemistä. Tässä jakeesta tulee hyvin esille Raamatun opetus, että Jumalan pelastamat ihmiset ovat Jumalan luomina Jumalan kuvan kaltaisia, mutta eivät Jumalia, vaan Jumalan luomia, joiden tulee Jumalan luomuksina elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Jumala ja Jumalan luomus on kaksi eri asiaa samoin Jumala ja luotuina Jumalan kuvan kaltaisuus on kaksi eri asiaa, sillä toinen tarkoittaa Jumalaa ja toinen ihmistä, jonka tulisi elää Jumalan tahdon mukaista elämää.


 

1992:  2 Tess 2: 7 Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; 8 silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella.
33/38: 2 Tess 2: 7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

Kreikankielen tekstissä on jakeessa 7 sana anomia, joka tarkoittaa laittomuutta, lain rikkomista, lain halveksumista sekä olla tietämätön laista. Kreikankielen tekstissä on jakeessa 8 sana anomos, joka tarkoittaa ilman lakia. Anomos sana tulee kreikankielen sanasta nomos, joka on vastine hepreankielen sanalle Torah, joka tarkoittaa ensisijaisesti opetusta ja myös lakia. 2 Tess 2:7 jakeessa on kysymys laittomuuden ihmisestä (antikristus), joka rikkoo Jumalan lakia vastaan ja halveksuu Jumalan lakia (Uudessa Liitossa Kymmenen Käskyä). 2 Tess 2:8 jakeessa on kysymys siitä, että tämä laiton (antikristus) on ilman lakia, eli elää ilman Jumalan lain opetusta ja rikkoo sitä vastaan.

1992 käännöksen sananvalinnat vääryden ovat huonoja valintoja, sillä sanat anomia ja anomos kertovat meille sen, että antikristus rikkoo Jumalan lakia vastaan ja elää ilman Jumalan lakia. 33/38 käännös kääntää jakeet paremmin ja johdattelee lukijaa oikeaan suuntaan.


 

1992: 1 Tim 6: 6 Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen mitä meillä on.
33/38: 1 Tim 6: 6 ¶ Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.

1992 käännös kääntää jakeen väärin ja 33/38 käännös alkutekstin mukaisesti. Tästäkin jakeesta tulee esille se kuinka 1992 käännöksen kääntäjät kääntävät täysin vastoin alkutekstiä ja lisäävät tekstiin omia tulkintojaan ja ajatuksiaan. Kun luet 1992 käännöstä niin et voi varmuudella tietää mikä vastaa alkutekstiä ja mikä kohta on kääntäjien omaa sepitystä ja tulkintaa. Suosittelen että vältät tällaista käännöstä, joka ei kunnioita Jumalan sanaa, vaan sepittelee omiaan sekä kääntää monin paikoin jopa Raamatun sanan opetusta vastaan.


 

1992: Jaak 3: 6 Ja kielikin on tuli; meidän jäsentemme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta.
33/38: Jaak 3: 6 Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma; kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä

Kreikankielen UT:n tekstissä on lihavoidun kohdan kohdalla sanat: ton trokhon ten geneseoos. Trokhos (trokhon) tarkoittaa kulku, juoksu ja kurssi. Genesis (geneseoos) tarkoittaa sukupolvi, luonnollinen, luonto, alkuperä, synty. Trokhos sana tulee sanasta trekho, joka tarkoittaa juoksu, olla kulkemassa.

Jaak 3:6 kohdan, jonka 1992 ja 33/38 käännös kääntävät: sytyttää tuleen elämän pyörän;  parempi ja oikeampi käännös on: sytyttää tuleen luonnollisen elämänkulun. Vanha Biblia kääntää jakeen minusta todella hyvin:

Biblia Jaak 3:6 Ja kieli on myös tuli, maailma vääryyttä täynnänsä; niin on myös kieli meidän jäsentemme seassa, joka koko ruumiin saastuttaa, ja sytyttää kaiken meidän menomme, koska se helvetistä syttyy.

Alkutekstin sanojen merkityksen välityksellä Jaak 3:6 on kysymyksessä, että kieli (puhe, eli sanamme) saastuttaa ja tahraa myös ruumiimme (meidän tekomme) ja sytyttää tuleen koko meidän elämämme vaelluksen, eli koko meidän elämämme aikaiset sanat ja teot syttyvät helvetistä, eli ovat ansainneet helvetin tulen, eli iankaikkisen kadotuksen. Jumalan armo Herrassa Jeesuksessa pelastaa meidät kuitenkin iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkiseen elämään.

Jaak 3:6 ei opeta jälleensyntymistä, niin kuin jotkut koittavat väittää. Jaak 3:6 alkutekstin valossa puhuu ihmisen yhdestä elämästä, koko elämän vaelluksesta ja siitä kuinka synnissä eläminen tuhoaa koko elämän ja johtaa iankaikkiseen tuhoon.

Kreikan UT:ssa on sana geenna, jonka suomalaiset käännökset kääntävät helvetiksi. Geenna (Gehenna) tulee hepreankielen sanasta Ge-Hinnom (Ben Hinnom), joka oli Hinnomin laakso Jerusalemin eteläpuolella. Ben Hinnomin laaksossa oli poltettu lapsia uhreiksi Molok (Moolok) nimiselle epäjumalalle. Ben Hinnomin laaksossa oli myös Jerusalemin kaupungin kaatopaikka, jossa paloi "ikuinen" tuli; kaupungin jätteet sekä kuolleet eläimet poltettiin tässä kaatopaikassa. Raamattu ja Herra Jeesus Kristus käytti sanaa geenna kuvaannollisesti kuvaamaan iankaikkista kadotusta. Herra Jeesus Kristus käytti sanaa geenna kuvaamaan sitä mitä synneissänsä kuolleille tapahtuu, eli he palavat iankaikkisessa tulessa. Jotkut opettavat, että Jeesus puhui vain vertauksen, jolla ei ole todellisuutta. Itse asiassa Jeesus Kristus puhui vertauksena sen millainen on synteihinsä kuolleiden osa ja tuleva todellisuus. Vertaus ei ollut vain vertaus ja pelkkä kuva ilman todellisuutta, vaan vertaus joka kertoi todellisuudesta ja siitä mitä synneissänsä kuolleille ihmisille tulee tapahtumaan.

1992: Jaak 4: 4 Te uskottomat! Ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan? Joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi.
33/38:  Jaak 4:4 Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.

King James Version kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti: Jas 4:4 Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.

Alkutekstissä on jakeen alussa kaksi sanaa, jotka ovat moikhos ja moikhalis. Moikhos tarkoittaa avionrikkoja ja moikhalis tarkoittaa avionrikkoja, joka on moikhos sanan feminiinimuoto. Moikhos sana tarkoittaa siis avionrikkojaa, mutta sanalla on myös vertauskuvallinen kielikuva merkitys, joka tarkoittaa luopua Jumalasta sekä rikkoa Jumalaa vastaan. Jaakobin kirjeen neljännessä luvussa tekstiyhteyden perusteella on kysymys uskovista, jotka ovat rikkoneet Jumalaa vastaan elämällä synnissä sekä elämällä maailmalle mieliksi. 1992 käännöksessä on miedompi ilmaus kuin alkutekstissä, sillä alkuteksti puhuu rikkomisesta Jumalaa vastaan tekemällä Häntä vastaan "aviorikoksen", joka tarkoittaa että he olivat rikkoneet Jumalaa vastaan ja sitä liittoa vastaan, joka on tehty uskovan ja Jumalan välillä Jeesuksessa Kristuksessa.
1992:  1 Piet 3: 15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu.
33/38:  1 Piet 3:15 vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,

1992 käännös jättää tekstistä pois oleellisen asian, joka on toivon perustus, joka teissä on. Alkutekstissä on sanat: joka teissä on. Herra Jeesus Kristus on meidän kirkkauden toivo, joka asuu meissä Pyhän Hengen kautta. 1992 käännös on tuhonnut tärkeän ulottuvuuden tässä jakeessa, joka liittyy Jeesuksen opetuslasten olemiseen Kristuksessa  Pyhän Hengen kautta.
1992: 1 Piet 3:18 Kärsihän Kristuskin ainutkertaisen kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. 19 Ja niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, 20 jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. 21 Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, 22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat.
33/38: 1 Piet 3: 18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.
21 ¶ Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena–joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta–Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
22 hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.


Uusi käännös v:lta 1992 on halunnut vahvistaa epäraamatullista lapsikastetta kääntämällä 1 Piet 3:21:n näin; “tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus”. On käännetty pahasti väärin;” teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä”. Kreik. tekstissä on kirjoitettuna; kaste- joka ei ole lihan saastan poistamista. Pyytäminen sanakin on vaihdettu liitto sanaan, jotta saataisiin tukea kirkon kasteen armo liitto opetukselle. Kreikkalaisessa Raamatussa tuo sana on (eperootema), joka tarkoittaa kysymistä ja pyytämistä. Septuagintassa esiintyy muutaman kerran sana (eperootema) ja se on käännetty VT:ssa v:n 33/38 käännöksessä aina sanoilla kysyä ja pyytää. Sana (eperootema) tulee kääntää kysyä tai pyytää ja 33/38 käännös on kääntänyt tämän jakeen ihan oikein. Kreikassa on sana kuvaamaan liittoa ja se on (diatheekee); joka esiintyy UT:ssa 30:tä kertaa ja on lähes aina käännetty sanalla liitto muutaman kerran se on käännetty sanalla testamentti. On täysin selvää, että uuden käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet tämän sanan (eperootema) väärin.
(Novum osa 5, s.357, selvitetään tarkasti sanan eperooteema merkitys joka kuuluu näin: Tätä sanaa on käytetty myöhemmän ajan klassisessa kreikassa lakikielessä, ja se ilmaisee silloin juridisen päätöksen tai lausunnon pyytämistä. Sanalla tarkoitettiin myöhemmin kysymystä tai vaatimusta, joka sisälsi myös toivomuksen. Sen merkitys voi olla myös innokas etsiminen, tärkeä toivomus tai jonkin kaipaaminen,. Se ilmaisee myös vaatimusta tai vetoomusta. UT:ssa substantiivi eperooteema esiintyy ainoastaan 1 Piet 3:21:ssa kohdassa, jossa apostoli opettaa kasteesta. Hän sanoo kasteen olevan hyvän omantunnon pyytämistä (eperooteema) Jumalalta. Sana voi kuvata vetoomusta tai rukousta Jumalalle, joko hyvästä omastatunnosta tulevaa rukousta tai hyvän omantunnon pyytämistä. Usko ja kääntymys, joka on kasteen edellytyksenä, antaa ihmiselle hyvän omantunnon).
Uusi käännös on yrittänyt istuttaa kasteen armo liitto käsityksen Raamattuun. Mutta niin kuin tutkimme, on Raamatussa toinen sana joka tarkoittaa liittoa (diatheekee) ja sana (eperootema) tarkoittaa tässä Pietarin kirjeessä pyytämistä niin kuin 33/38 käännös oikein kääntääkin. Lut. kirkon käännös v:lta 1992 on törkeästi kääntänyt tämän Pietarin kirjeen jakeen väärin, jotta epäraamatullinen vesikasteen sakramentti saataisiin näyttämään Raamatulliselta. Tämä kohta on selvästi täysin väärin käännetty, jotta kirkonmiehet voivat nyt näyttää Raamatusta sakramentti-uskon perustuvan Raamattuun.
Ei väärin käännetyillä jakeilla saada syrjäytettyä Raamatun totuutta. Kirkkoraamattu v:lta 1992 ei ole kaikilta kohdin alkukielelle uskollinen käännös, vaan siinä on useita pahoja käännösvirheitä. Suosittelen 33/38 käännöstä (vaikka siinäkin on paikoin virheitä, mutta ei niin pahoja kuin 1992:ssa), Aapeli Saarisalon UT:tia, Toivo Koilon kääntämää Uutta Testamenttia, Raamattu kansalle ry:n UT:n käännöstä v. 1999 sekä vanhaa Bibliaa.
Hyvän omantunnon pyytämistä sanan alkukielen merkitys eperotema tarkoittaa myös vastausta sekä pyytämistä. Kreikankielisessä VT:ssa (Septuaginta) eperotema sana esiintyy vain kerran, jonka erilaiset käännökset kääntävät merkitsemään mm. käsky, vaatia ja tuomio. Eperotema sana on käännös arameankielen sanasta shela, joka tarkoittaa lain kysymystä, lain päätöstä, kysyä, ja pyytää. Tätä taustaa vasten ymmärrämme myös, että vesikasteen ottaminen uskoontulon jälkeen on Herran käsky uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, sillä uskon kuuliaisuus tuo hyvän omantunnon Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen. 
Jakeen 21 ovat Monet englanninkieliset Raamatut kääntäneet siten, että ne sanovat: Tämän vertauskuvan mukaan myös pelastumme, kaste ei poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä (vastaus) Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta.
Green literal translation: 1 Peter 3:21: Which figure now also saves us, baptism not a putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ;
American Standard Version: 1 Peter 3:21 which also after a true likeness doth now save you, even baptism, not the putting away of the filth of the flesh, but the interrogation of a good conscience toward God, through the resurrection of Jesus Christ;
Pietari opettaa, että vesikaste ei poista lihan saastaa, eikä se siten voi toimia syntien anteeksisaamisen paikkana eikä paikkana pelastukselle.
Kirkon käännöksessä eli 33/38 on jakeessa 21 sana, jota ei ole alkutekstissä ja se sana on vesi. Eli tämä kohta tulisi kuulua näin:Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
Nooan tapauksessa usko ja arkki olivat vertauskuvaa, joka kuvasi pelastusta Kristuksessa. Hebreankielen sana arkki (Nooan arkki) on teva, joka muodostuu kirjaimista tav - beit - he. Hepreankielen kirjaimilla on kirjaimellinen ja symbolinen merkitys. Tav kirjaimen kirjaimellinen merkitys on merkki, symbolinen merkitys on liitto, sinetöidä. Beit kirjaimen kirjaimellinen merkitys talo (temppeli), symbolinen merkitys on astua sisään. He kirjaimen kirjaimellinen merkitys on aita, aitaus, symbolinen merkitys on paljastaa.
Arkki oli esikuvaa uskon kohteesta eli Jeesuksesta. Jokainen arkki (teva) sanan kirjain kertoo meille syvällisen sanoman uskon kohteen tuomasta pelastuksesta.
Tav- Kristuksen sovitustyön vastaanottaminen sinetöi meidän pelastuksemme, samoin myös arkkiin astuminen oli sinetti pelastuksesta, ettei vesi hukuta Nooa. Pelastuksen vastaanottaminen tuo meidät myös liittosuhteeseen Jumalan kanssa, niin kuin Nooa oli myös liittosuhteessa Jumalan kanssa.
Beit - pelastus tekee meistä Jumalan temppeleitä (talo), jossa Jumala asuu. Näin Jumala astuu sisään meidän elämäämme ja me astumme sisään Jumalan valtakuntaa.
He - Jumalan valtakunta on rajattu vanhurskauden aitauksella, jonne ei synnillä ole mitään tekemistä. Jumalan vanhurskauden aitauksen sisäpuolella Jumala paljastaa meille itsensä sekä ihanat aarteensa Pyhän Hengen ja sanan kautta.
1 Piet 3:20,21 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat (diasodzo) veden kautta.
Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme (sodzo), kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta,
Sana diasodzo esiintyy kahdeksan kertaa UT:ssa :
Mt 14:36 And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole <diasodzo>. Matt 14:36 Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat  <diasodzo>.
Lu 7:3 And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal <diasodzo>. his servant. Luuk 7:3 Ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia hänen tykönsä ja pyysi, että hän tulisi parantamaan <diasodzo> hänen palvelijansa.
Ac 23:24 And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him safe <diasodzo>. unto Felix the governor. Apos 23:24 ja varatkaa ratsuja pannaksenne Paavalin ratsaille ja viedäksenne hänet vahingoittumatonna <diasodzo> maaherra Feeliksin luo".
Ac 27:43 But the centurion, willing to save <diasodzo>. Paul, kept them from their purpose; and commanded that they which could swim should cast themselves first into the sea, and get to land:
Apos 27:43 Mutta sadanpäämies, joka tahtoi pelastaa <diasodzo Paavalin, esti heidät siitä aikeesta ja käski uimataitoisten ensiksi heittäytyä veteen ja lähteä maihin
Ac 27:44 And the rest, some on boards, and some on  broken pieces of the ship. And so it came to pass, that they escaped <diasodzo>. all safe <diasodzo>. to land. Apos 27:44 ja sitten muiden, minkä laudoilla, minkä laivankappaleilla. Ja näin kaikki pelastuivat <diasodzo>. maalle.
Ac 28:1 And when they were escaped <diasodzo>, then they knew that the island was called Melita.
Apos 28:1 ¶ Kun olimme pelastuneet <diasodzo>, niin me sitten saimme tietää, että saaren nimi oli Melite.

Ac 28:4 And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped <diasodzo> the sea, yet vengeance suffereth not to live.
Apos 28:4 Kun asukkaat näkivät tuon elukan riippuvan kiinni hänen kädessään, sanoivat he toisilleen: "Varmaan tuo mies on murhaaja, koska kostotar ei sallinut hänen elää, vaikka hän pelastuikin <diasodzo> merestä".

1Pe 3:20 Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved <diasodzo> by water.
1Pie 3:20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat <diasodzo> veden kautta.

Niin kuin huomaamme niin sana diasodzo ei tarkoita synnistä pelastumista, vaan vaarasta pelastumista tai pelastumista jostakin, mutta Raamattu ei käytä diasodzo sanaa pelastumisesta synnistä.
Mutta 1 Piet 3:21 oleva sodzo sana on se sana mitä UT käyttää kun puhutaan pelastuksesta, joka tuo syntien anteeksiantamuksen.

Eli Pietari kertoi että Nooan pelastuminen veden kautta oli vertauskuvaa sille miten tapahtuu pelastuminen Uudessa Liitossa, mutta vesikaste ei kuitenkaan poista lihan saastaa, vaan on hyvän omantunnon pyytämistä (vastaus).

Pietari ei siis käyttänyt jakeessa 20 synnistä pelastumisen sanaa! Eli vesi kasteena ei todellakaan pelasta ja siksi Pietari sanoi ettei vesikaste poista lihan saastaa!
Pietarin vertauskuvassa usko ja arkki pelasti hukkumasta veteen, ei vesi. Eli usko ja arkki toimivat pelastuksen aikaansaajina ei vesi. On myös huomattava, että Jumala sanoi Nooan olevan vanhurskas (hebr. tsaddik) ennen kuin hän meni arkkiin: 1 Moos 7: 1Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi (Tsaddik) edessäni. Samoin hebrealaisirje opettaa: Hebr 11: 7 Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.

Tämän vertauskuvan mukaan me pelastumme. Nooa oli vanhurskas jo ennen vedenpaisumuksen tuloa, eli pelastettu ja hän rakensi arkkia uskon kautta pelastukseksi vedenpaisumukselta, ei kadotukselta. Tulee ymmärtää vertauskuvan todellisuus, että voi ymmärtää, mitä Pietari tarkoitti.
Näin Raamattu itse opettaa selvästi, että vesikaste ei pelasta. Tuossa vertauskuvassa usko Jumalaan pelasti hukkumasta veteen, vesi ei siis  pelastanut Nooaa, vaan usko Jumalaan.
Saarnasi vankeudessa olleille hengille
 1 Piet 3: 19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
Kumpikaan käännös ei käännä väärin tätä kohtaa, mutta tuon esille sen siksi, koska tästä jakeesta on tehty paljon virheellisiä tulkintoja.
Pietari opetti että kuolemansa jälkeen Jeesus kävi saarnaamassa vankeudessa oleville hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä. Nämä vankeudessa olevat henget olivat Nooan aikana jumalattomana kuolleita. Pietari ei kertonut, että Jeesus olisi julistanut heille pelastuksen evankeliumia, vaan että Hän oli heille saarnannut. Jeesuksen saarnaaminen ei ole voinut tarkoittaa muuta kuin, että Kristus saarnasi heille sen mitä oli tapahtunut, että Hänen sovitustyönsä perusteella Jumalaan uskovat tulevat pelastumaan ja muut joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Saarnata sana on Pietarin kirjeessä kreik. kerysso, joka tarkoittaa jonkun tapahtuman tiettäväksi tekemistä, jotakin mitä on tehty. UT:ssa kerysso. liitetään lähes (ei aina) aina Jeesuksen sovitustyöhön jossa kerrotaan, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Silloin kun UT:ssa käytetään sanaa kerysso evankeliumin julistamisesta, niin siihen liitetään sanat parannus tai evankeliumi; eli saarnata parannusta tai saarnata evankeliumia, joka tarkoittaa pelastussanoman julistamista. 1 Piet 3:19:ssa ei ole sanaa parannus tai evankeliumi, vaan pelkkä saarnata, eli ilmoitus tapahtuneesta. Otan tähän kohtaan muutaman asiaa valaisevan esimerkin.

Ilm 5:2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti (kerysso): "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"

Ilmestyskirjan kohdassa käytetään sanaa kerysso, kuvaamaan julkilausuman kuuluttamista (asian tiettäväksi tekemistä). Eikä tuossa kohdassa ole kysymys evankeliumin julistamisesta, vaan asian kertomisesta ja kuuluttamisesta. Kerysso sana ei siis aina tarkoita pelastussanoman julistamista.

Matt 4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan (kerysso) ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava (kerysso) hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman (kerysso)  kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Matteus 4 osoittaa hyvin kuinka kerysso sanan yhteydessä esiintyy sana parannus, eli kutsu mielenmuutokseen.  Luukas 24 ja Matteus 24 osoittavat myös sen että kerysso sanan lisäksi esiintyi sanat parannusta syntien anteeksisaamiseksi sekä valtakunnan evankeliumi tulee saarnata (kerysso)  kaikessa maailmassa. 1 Piet 3:18:ssa ei ole muuta kuin saarnata, eli ilmoittaa tapahtunut, mutta ei kutsua pelastukseen. 1 Piet 3:18 ei ole opetusta, että kuoleman jälkeen voisi pelastua. 1 Piet 3:18 kertoo meille sen, että Jeesus saarnasi kuolleille hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä ja todennäköisesti Hän saarnasi heille heidän tuomionsa, joka on synnin palkka.
 
1992:  2 Piet 1: 20 Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä.
33/38: 2 Piet 1: 20 Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

Alkutekstissä on sana propheteia, joka tarkoittaa profetoimista, eli asiaa jonka kautta Jumala puhuu. 1992 käännös kääntää pyhien kirjojen ennustukset, joka on todella huono ja harhaanjohtava käännös. Profetia ei ole sama asia kuin ennustus. Ennustus on asia jota okkultikot harrastavat ja ennustusten kautta riivaajahenget puhuvat. 1992 käännös on tässäkin kohden liberaaliteologian hengen mukainen, joka ei pidä Raamattua Jumalan sanana, vaan kirjana, jonka ovat ihmiset tehneet ja joka on kuin ennustamisen kirja. 1992 käännöksen kääntäjät ovat kääntäneet tämänkin jakeen täysin väärin ja harhaanjohtavasti.

1992: 2 Joh 1:  7 Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, lihaan tulleeksi. Siinä teillä on Antikristus, eksyttäjä
33/38: .2 Joh 1:7 Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus.

1992 käännös kääntää tämän jakeen väärin lisäämällä siihen sanan ihmiseksi, jota ei ole alkutekstissä sekä kääntämällä jakeen keskiosan väärin. 1992 kääntää väärin osan tekstistä; niitä jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi. Alkuteksti sanoo, että jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, eli Messiaaksi, joka on tullut lihaan. 33/38 kääntää alkutekstin mukaisesti. Jakeessa on kysymys siitä, että se joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi, joka on tullut lihaan on villitsijä ja antikristus. 1992 käännös kääntää, että se on villitsijä ja antikristus, joka ei tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi, kun alkuteksti sanoo, että se on villitsijä ja antikristus, joka ei tunnusta Jeesusta Messiaaksi, joka on tullut lihaan. Kysymys oli siis siitä, että Jeesus tulee tunnustaa Messiaaksi ja jos ei tunnusta, niin on antikristuksen hengestä.

1992 käännös on tässä jakeessa kääntänyt asian antikristillisesti, sillä se häivyttää jakeesta pois sen todellisen merkityksen, joka on Jeesuksen tunnustaminen Messiaaksi. 1992 käännös kääntää, että Jeesus Kristus tulee tunnustaa ihmiseksi. New Age uskonnot, islamilaisuus sekä idän uskonnot tunnustavat Jeesuksen Kristuksen voidelluksi ihmiseksi, mutta eivät Messiaaksi. Itse asiassa 1992 käännös tukee tässä jakeessa New Agea, islamilaisuutta ja muita uskontoja, jotka tunnustavat Jeesuksen kyllä ihmiseksi, mutta eivät Messiaaksi. Tämä jae on 1992 käännöksessä pahasti hakoteillä ja se korottaa ihmisyyttä, ei Jeesusta Messiaana. 1992 käännös on tässä kohden täysin ekumenian mukainen, ei Jumalan sanan opetuksen mukainen.

Jeesus Kristus tuli kyllä ihmiseksi, mutta alkutekstissä ei ole sanaa ihminen, sillä jae kirkastaa ja korottaa Jeesusta Messiaana ihmisten syntien sovittajana.


 

1992: Ilm 2: 14 Mutta kaikkea en sinussa hyväksy: Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia, tuon miehen, joka opetti Balakille, miten virittää israelilaisille ansa ja vietellä heidät syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja harjoittamaan siveettömyyttä. 15 Heitä on sinunkin luonasi, noita jotka seuraavat nikolaiittojen opetusta.
33/38: Ilm 2: 14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.
15 Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista.

Alkutekstissä on jakeessa 14 sana porneuo, joka tarkoittaa haureutta. 1992 käännös teksti käyttää sanaa siveettömyys, joka ei vastaa alkukielen sanaa, eikä kerro mistä on kysymys. 33/38 käännös kääntää oikein.

Molemmat käännökset jättävät pois jakeesta 15 alkutekstissä olevat sanat: "jota Minä vihaan". Vanha Biblia kääntää jakeen alkutekstin mukaisesti:

Biblia Ilm 2: 14 Mutta minulla on vähä sinua vastaan: että sinulla siellä on niitä, jotka Balaamin oppia pitävät, joka opetti Balakin antamaan pahennusta Israelin lasten edessä, epäjumalten uhria syödä ja salavuoteudessa maata.
15 Niin myös sinulla on niitä, jotka Nikolailaisten oppia pitävät, jota minä vihaan.

Ilmestyskirja oli Herran Jeesuksen ilmestys, jonka Hän antoi Johannekselle. Herra Jeesus sani vihaavansa Nikolaiittain oppia. Nikolaiitat opettivat epäjumalille uhratun ruoan syömistä sekä harjoittivat haureutta, eli heidän keskellään oli seksuaalisyntejä. Nikolaiitta on kreikaksi nikolaites, joka tulee sanoista nikos (voitto) ja laos (ihmiset, kansa). Nikolaiitoilla oli myös pappisvaltainen oppi, jossa yksi mies johti tätä harhaoppilahkoa. Nikolaiitat saivat nimensä siitä kun yksi johtaja otti voiton ja vallan ihmisiin nähden;  nikos (voitto) ja laos (ihmiset, kansa). Raamattu opettaa, että vanhimmat, jotka ovat johtajia ja paimenia johtivat paikallisseurakuntaa, eikä yksi mies. Jeesuksen todistuksen mukaan Hän vihaa haureutta ja oppia, jossa yksi mies johtaa paikallisseurakuntaa tai useampia paikallisseurakuntia, sillä seurakuntaa johtaa Jumala yksin siten että on asettanut paikkakunnan seurakuntaa vanhimmat paimentamaan seurakuntaansa. Kirkot ja monet erilaiset herätysliikkeet opettavat korostuneesti yhden johtajan oppia, joka oli asia jota Jeesus vihaa. Onhan kirkoilla ja monilla kirkkokunnilla olemassa käytännössä yksi mies, joka johtaa koko uskovien laumaa (arkkipiispa ja kirkkokunnanjohtaja). Herra Jeesus on koko seurakunnan johtaja, ollen seurakunnan pää. Lopun aikana Jumala ennallistaa seurakunnan elämän ja opin vastaamaan Raamatun opetusta ja tämän ennallistuksen vastaanottavat ne, jotka rakastavat enemmän Jumalaa kuin ihmisten perinteitä. Linkki: Johtajuus Jumalan seurakunnassa

Jumala on Pyhä ja oikeudenmukainen ja Hänen "vihansa" ei ole samanlaista kuin ihmisen viha, siksi Jeesuksen viha nikolaiittain tekoja vastaan ei ole syntiä, vaan Jumalan tuomio nikolaiittain syntejä vastaan.
1992: Ilm 11:  8 Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. 9 Kolmen ja puolen päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata.
33/38: Ilm 11: 8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
9 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.


1992 käännös kääntää väärin jakeen 8 keskiosan. Alkutekstissä lukee jota hengellisesti kutsutaan. 1992 käännöksen kääntäjät ovat tehneet oman tulkintansa jakeeseen 8. Sama kääntämisen periaate tulee näkyville monessa kohden 1992 kirkkoraamatussa. 1992 käännös ei ole uskollinen alkutekstille, vaan kääntää jakeita oman tulkintansa mukaisesti. Jakeessa 8 on kysymys Jerusalemin kaupingista.
1992 käännös kääntää väärin jakeen 9 sanoen, että kaikista kansoista ihmisiä käy katselemassa (kaksi säkkipukuista todistajaa) heidän ruumiitaan. 1992 käännös kääntää väärin ja johdattaa lukijan ymmärtämään, että kaikista kansoista ihmiset matkustavat Jerusalemiin katsomaan heidän ruumiitaan. 1992 käännöksen teksti on harhaanjohtava ja väärä. Alkuteksti sanoo, että kaikki kansat näkevät heidän ruumiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että he eivät matkusta Jerusalemiin, vaan kaikista kansoista ihmiset katselevat heidän ruumiitaan TV:n välityksellä. Tässä kohden Jumalan sana profetoi (Ilmestyskirja on kirjoitettu n. 2000 vuotta sitten) television olemassaolon. Jumalan sana on todella tarkka ja tulee toteutumaan siten kuin sinne on kirjoitettu ja profetoitu.


 

1992:  Ilm 19: 10 Minä heittäydyin hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi: "Älä tee niin! Minä olen vain Jumalan palvelija, niin kuin sinä ja veljesi, jotka olette Jeesuksen todistajia. Jumalaa sinun tulee kumartaa!" Jeesuksen todistajissa on profetoimisen Henki.
33/38: Ilm 19: 10 Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki."


1992 kirkkoraamattu kääntää tämän jakeen väärin. Alkuteksti sanoo, joilla on Jeesuksen todistus, eikä jotka olette Jeesuksen todistajia. 1992 käännös kääntää myös jakeen lopun väärin, sillä alkuteksti sanoo: Jeesuksen todistus on profetian henki.


 

1992: Ilm 22: 16 "Minä, Jeesus, olen lähettänyt enkelin luoksenne, jotta seurakunnat saisivat tämän todistuksen. Minä olen Daavidin juuriverso ja suku, kirkas aamutähti."
33/38: Ilm 22: Ilm 22:16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."


Tässä kohden 1992 kääntää jakeen lopun oikein juuri niin kuin sen kuuluukin olla alkutekstin mukaisesti. 33/38 käännös kääntää väärin ja tekee tässä kohden oikein emämunauksen.

Jes 14: 12 Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!

Jesajan kirjan 14 luvussa on kysymys Baabelin kuninkaasta, johon on myös väärin käännetty sana kointähti. Tässä jakeessa on kysymys Babylonian kuninkaasta, ei saatanasta niin kuin jotkut väärin ymmärtävät. Tämän väärän tulkinnan ja sen johdosta, että Jeesuksesta käytetään nimitystä kointähti 33/38 käännöksessä, niin jotkut (lähinnä ne jotka eivät usko Herraan Jeesukseen) luulevat, että Jeesus on sama kuin saatana. Edellä esitetty väite on Jumalanpilkkaa ja valhe, mutta harmillista on se, että kääntäjien täydellisen emämunauksen takia Jumalaa pilkkaavat pilkkapuhujat saavat pontta valheillensa.

Ilm 22:16 oikea käännös jakeen lopussa on siis kirkas aamun tähti. Vaikka 1992 käännös kääntää tässä kohden oikein ja 33/38 käännöksen kääntäjät ovat tässä kohden tehneet suuren emämunauksen, niin silti 1992 käännös on huono käännös ja 33/38 käännös on kokonaisuudessaan paljon uskollisempi alkutekstille kuin 1992 käännös.

Ilm 22:16 ja Jes 14 luvun selitys ja alkutekstit löytyvät tästä linkistä: Kointähti

 1992: Ilm 22: 18 Jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävikseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. 19 Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kerrottu.
33/38: Ilm 22: 18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;
19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.


Alkutekstissä on sana propheteia, joka merkitsee profetoimista, eli asiaa jonka Jumala sanoo. 1992 käännös kääntää propheteia sanalla ennus ja ennustusten. Ennustaminen on asia jota okkultikot harrastavat, eli asia joka nousee pimeyden lähteistä, siksi ennustaminen sana on todella huono sananvalinta ja johdattaa lukijan pois siitä mitä alkuteksti sanoo. Alkuteksti puhuu profetiasta, joka on Jumalan puhetta. 1992 käännös johdattaa lukijan tässä kohden pitämään ilmestyskirjaa tavallisena kirjana, joka kertoo ennustamisesta, jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan sanan kanssa. Lopun aikana nousee monia ennustajaeukkoja ja ukkoja, jotka pimeyden ja riivaajahenkien avulla ennustelevat. 1992 käännöksen kääntäjien sananvalinta tässäkin kohden paljastaa liberaaliteologian hengen, joka halveksuu Jumalan sanaa.


Vanhan testamentin käännösvirheet:


Esipuhe:Loppusanat

Olen kerännyt tähän kirjoitukseen vain muutamia 1992 käännöksen käännösvirheitä, mutta niitä löytyy lisää ja todella paljon. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa lisään tähän vielä muutamia 1992 käännöksen pahoja käännösvirheitä. Kirjoituksessani olen osoittanut muutamia tosi pahoja virheitä joita 1992 käännös sisältää. Näiden virheiden joukossa on sellaisia virheitä, jotka muuttavat kokonaan Raamatun opetuksen opettamalla vastoin Raamatun totuutta. Vielä lopuksi kehotan jokaista Jeesuksen opetuslasta hylkäämään vuoden 1992 käännöksen lukemisen, koska se sisältää pahoja virheitä ja johdattaa lukijan harhateille monessa kohden. Suosittelen sinulle 33/38 käännöstä, Raamattu kansalle käännöstä sekä Vanhaa Bibliaa (1776). Aapeli Saarisalon toimittama Uusi Testamentti on teos, jota myös suosittelen luettavaksi. Aapeli Saarisalon Uudessa Testamentissa on pyritty kääntämään kreikankielen tekstistä  sanatarkasti suomeksi. Aapeli Saarisalo on käännöksessään asettanut Raamatun kielenkäytön etusijalle. Englanninkielisistä Raamatun käännöksistä suosittelen sinulle Old King James Version käännöstä, Green's Literal Translation käännöstä ja American King James Version käännöstä. Mikään käännös ei ole täydellinen, mutta käännös voi olla hyvä ja alkutekstiin perustuva ja sellaisia ovat edellä mainitut käännökset. Jumala siunatkoon sinua runsaasti ja virvoittakoon sinun sielusi totuuden sanallansa.


 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- 1992 kirkkoraamattu
- King James Version (KJV) 1611
- 1917 Jewish Puclication Society Old Testament (JPS)
- Online Bible Hebrew and Greek lexicon
- Strong's concordance
- Biblia Hebraica
- Textus Receptus
- Byzantine Majority Greek Text


........................................................................ 
Loppusanat, Petri Paavola

Olen kerännyt tähän kirjoitukseen vain muutamia 1992 käännöksen käännösvirheitä, mutta niitä löytyy lisää ja todella paljon. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa lisään tähän vielä muutamia 1992 käännöksen pahoja käännösvirheitä. Kirjoituksessani olen osoittanut muutamia tosi pahoja virheitä joita 1992 käännös sisältää. Näiden virheiden joukossa on sellaisia virheitä, jotka muuttavat kokonaan Raamatun opetuksen opettamalla vastoin Raamatun totuutta. Vielä lopuksi kehotan jokaista Jeesuksen opetuslasta hylkäämään vuoden 1992 käännöksen lukemisen, koska se sisältää pahoja virheitä ja johdattaa lukijan harhateille monessa kohden. Suosittelen sinulle 33/38 käännöstä, Raamattu kansalle käännöstä sekä Vanhaa Bibliaa (1776). Aapeli Saarisalon toimittama Uusi Testamentti on teos, jota myös suosittelen luettavaksi. Aapeli Saarisalon Uudessa Testamentissa on pyritty kääntämään kreikankielen tekstistä  sanatarkasti suomeksi. Aapeli Saarisalo on käännöksessään asettanut Raamatun kielenkäytön etusijalle. Englanninkielisistä Raamatun käännöksistä suosittelen sinulle Old King James Version käännöstä, Green's Literal Translation käännöstä ja American King James Version käännöstä. Mikään käännös ei ole täydellinen, mutta käännös voi olla hyvä ja alkutekstiin perustuva ja sellaisia ovat edellä mainitut käännökset. Jumala siunatkoon sinua runsaasti ja virvoittakoon sinun sielusi totuuden sanallansa.


 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- 1992 kirkkoraamattu
- King James Version (KJV) 1611
- 1917 Jewish Puclication Society Old Testament (JPS)
- Online Bible Hebrew and Greek lexicon
- Strong's concordance
- Biblia Hebraica
- Textus Receptus
- Byzantine Majority Greek Text

………………………………………………….

…………………………………………………

 Loppusanat, Petri Paavola:

Olen kerännyt tähän kirjoitukseen vain muutamia 1992 käännöksen käännösvirheitä, mutta niitä löytyy lisää ja todella paljon. Ehkäpä joskus tulevaisuudessa lisään tähän vielä muutamia 1992 käännöksen pahoja käännösvirheitä. Kirjoituksessani olen osoittanut muutamia tosi pahoja virheitä joita 1992 käännös sisältää. Näiden virheiden joukossa on sellaisia virheitä, jotka muuttavat kokonaan Raamatun opetuksen opettamalla vastoin Raamatun totuutta. Vielä lopuksi kehotan jokaista Jeesuksen opetuslasta hylkäämään vuoden 1992 käännöksen lukemisen, koska se sisältää pahoja virheitä ja johdattaa lukijan harhateille monessa kohden. Suosittelen sinulle 33/38 käännöstä, Raamattu kansalle käännöstä sekä Vanhaa Bibliaa (1776). Aapeli Saarisalon toimittama Uusi Testamentti on teos, jota myös suosittelen luettavaksi. Aapeli Saarisalon Uudessa Testamentissa on pyritty kääntämään kreikankielen tekstistä  sanatarkasti suomeksi. Aapeli Saarisalo on käännöksessään asettanut Raamatun kielenkäytön etusijalle. Englanninkielisistä Raamatun käännöksistä suosittelen sinulle Old King James Version käännöstä, Green's Literal Translation käännöstä ja American King James Version käännöstä. Mikään käännös ei ole täydellinen, mutta käännös voi olla hyvä ja alkutekstiin perustuva ja sellaisia ovat edellä mainitut käännökset. Jumala siunatkoon sinua runsaasti ja virvoittakoon sinun sielusi totuuden sanallansa.


 

Lähteet:

- 33/38 Raamattu
- 1992 kirkkoraamattu
- King James Version (KJV) 1611
- 1917 Jewish Puclication Society Old Testament (JPS)
- Online Bible Hebrew and Greek lexicon
- Strong's concordance
- Biblia Hebraica
- Textus Receptus
- Byzantine Majority Greek Text

 Petri Paavola
 ………………………
*************************************************
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Raamattu – iankaikkinen Jumalan Sana
Raamattu, Bible, The Book, Bibeln, Biblia, käännnösvirheet, Kimmo Juutilainen, TV7, Martti Ojares,  pic.  Anne Lindell
Suomalainen raamatuntutkija Kimmo Juutilainen on tutkinut Jumalan Sanaa 56 vuoden ajan uskoontulostaan lähtien. Vuonna 2005 hän alkoi perehtyä Raamatusta löytyviin lukuihin. Juutilaisen mukaan Raamatun (VT ja UT) heprean- ja kreikankielisiin kirjoituksiin on piilotettu jopa koko ihmiskunnan historia.

Juutilainen on löytänyt Raamatun käännöksistä yli 1000 jaetta, joissa on ilmennyt jopa vakavia käännösvirheitä, ja nämä virheet hän on korjannut tutkimuksessaan (avaa linkki jaajan tutkimukseen tästä:   - - - >  www.jarmo10org/kj.htm  ), jonka maeteriaali riittäisi erinomaisesti jopa väitöskirjaan.

Suosittelen katsomaan videohaastattelun, sillä siinä pohditaan sellaisia aiheita kuin: Mikä Jeesus on ? `Onko hän Jumala, Jumalan Poika, Logos, Sana, jonka kautta kaikki on luotu? (Tämänhän jehovantodistajat kieltävät ja siksi he ovat poistaneet  kohdan kokonaan omasta Raamatustaan). Mitä pyhittäytyminen on? Tietääkö Jeesus toisen tulemisensa paluuhetken .. .ja paljon muuta mielenkiintoista.

Tässä Suora linkki TV7  ja Martti Ojareksen ”Isännän pöydässä –ohjeman ” keskusteluun Kimmo Juutilaisen kanssa : .. http://www.tv7.fi/vod/player/?program=27406
.........................................
.....................................

*********************************

Jakow” in blogilta poimittua- Linkki k.o. blogille tässä  :  https://yakov-sekalaista.blogspot.fi/2017/09/olennaisia-raamatunkaannosvirheita.html

3. Olennaisia raamatunkäännösvirheitä

Johdanto


Koin tarpeelliseksi laatia tämän blogikirjoituksen havaittuani Raamattua eri kielillä lukiessani useita käännösvirheitä, jotka johtavat täysin väärään tulkintaan verrattuna tarkimpina pidettyihin Pyhien Kirjoitusten tekstilähteisiin. Rukoilin äsken ennen tämän kirjoittamista ollen lattialla rähmälläni kasvot Jerusalemia kohti Adonai Yeshuan edessä, jotta voisin kirjoittaa Pyhän Hengen johdossa kiihkottomasti, asiallisesti, rakkauden valtaamana ja rakentavasti ilman tarkoitusta hyökätä ketään ihmistä tai kristillistä järjestöä vastaan. Miksi kirjoitan tämän tutkielman?

Kirjoitan tämän siksi, että rakastan Totuutta, joka on jumaluuden persoona, nimeltään Yeshua HaMashiach HaNostri. Hän on Adonai. Lisäksi minua innoittaa tämän kirjoittamiseen mm. seuraavat jakeet: (Käytän niissä vuoden 1933/38 käännöstä, paitsi että korjaan selvät kielioppivirheet ja käytän hebreankielisiä nimiä)

- Ps. 119:130 "Kun Sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä."

- Ps. 119:160 "Sinun sanasi on kokonaan totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti." 

- Joh. 6:68-69 "68. Simon Pietari vastasi hänelle (Yeshualle): "Adonai, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat; 69. ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Elohimin Pyhä."


Millä tavoin kirjoitan tämän?


En kirjoita löytämiäni virheitä tärkeysjärjestyksessä, vaan sitä mukaa kuin muistan ne tai ne tulevat eteeni Raamattua tutkiessani. Jatkan siis tätä tutkielmaani jatkossakin, jos Adonai suo ja siihen minua sisäisesti kehottaa. Lukija saa vapaasti kommentoida tätä, kuten muitakin kirjoituksiani. Jos kommentointi on asiallista ja puhtaasti Raamatulla perusteltua, niin olen siitä kiitollinen! Käytän ensisijaisesti suomenkielistä RK2012 raamatunkäännöstä, jota vertailen muihin käännöksiin. 


- - -

Olen löytänyt seuraavia käännösvirheitä


1) Yli 45 vuotta sitten huomasin selvän käännösvirheen jakeessa Matt. 28:19. 

Löysin sen itsenäisesti ja ikään kuin epäsuoraan muiden raamatunjakeiden kautta. Se kuuluu lähes kaikissa käännöksissä virheellisesti suomennettuna näin:

"19 "Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" ". Kun luin tarkoin miettien koko Apostolien teot ja panin merkille, miten tuon edellä mainitun lähetyskäskyn saaneet Yeshuan apostolit kastoivat käytännössä, niin olin perin tyrmistynyt, koska kukaan heistä ei kastanut "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen"!

Lukija voi tarkistaa asian lukemalla jakeet Ap.t. 2:38, 8:15-17, 10:47-48 ja 19:4-6. Yhteistä noille jakeille on se, että niissä käsketään kastamaan uskoon tulleet aina Yeshua-nimeen. (Ei siis edes Jeesuksen nimeen, kuten kaikki suomalaiset raamatunkäännökset opettavat! Perustelen syyn siihen alla, kohdassa 3).)

Eräällä ystävälläni oli 45 vuotta sitten englanninkielinen raamatunkäännös, jossa oli tämän jakeen kohdalla alaviite, jossa luki, että perimätiedon mukaan Eusebioksen raamatunkäännöksessä jae kuului: "Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät minun nimeeni".

Jotkut kirkkohistorioitsijat väittävät, ettei Matteuksen evankeliumin alkuperäisessä lähetyskäskyssä ollut lainkaan kastekäskyä. Se tuntuisi mielestäni perin omituiselta, koska esim. Markuksen evankeliumissa se on muodossa: "Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen." Mark. 16:16. Koska Markuksen evankeliumin mukaan uskova ja kastettu pelastuu, niin on johdonmukaista uskoa myös Matteuksen sisällyttäneen lähetyskäskyyn uskovien kasteen. 2) Vuonna 1980 tulin tietämään, että Vapahtajani hebreankieliset alkuperäisnimet ovat Yeshua HaMashiach. 


Pyhä Henki johdatti minua siihen seuraavasti: Kuuluin siihen aikaan Stadin Saalem-seurakuntaan ja olin ottanut töistä vapaata PEK:n (Pyhän Hengen Eurooppa Konferenssin) ajaksi, sillä kuuluin telttaryhmään, jonka tehtävänä oli pystyttää teltta. Kävelin vapaa-aikanani kuuntelemaan Esplanadi-puistikkoon PEK:hon osallistuneita ulkomaisia vieraita, jotka esittivät kauniita hengellisiä lauluja korokelavalla laulaen. 

Syvennyin siellä kuuntelemaan unkarilaista laulukvartettia, joka muodostui kahdesta keski-ikäisestä messiaanisesta juutalaispariskunnasta. He olivat opetelleet suomeksi seuraavan laulun: "Yeshua HaMashiach nimi on yli kaikkien. Alpha ja Omega, kaiken alku ja loppu hän on..." He siis lauloivat muutoin suomeksi, mutta käyttivät muiden lauluista poiketen Vapahtajamme alkuperäisiä hebrealaisia nimiä. Laulu osui suoraan sydämeeni ja etenkin tuo alkuperäisnimi Yeshua HaMashiach! Siihen asti olin näet itsekin laulanut Jeesus Kristus nimen olevan ylitse kaikkien. Noiden juutalaisten viesti tavoitti silloin ainakin minut.

Näitä Vapahtajamme alkuperäisnimiä ei juurikaan käytetä hebreankielisten raamatunkäännösten lisäksi kuin harvoissa englanninkielisissä raamatunkäännöksissä, kuten David H. Sternin "Complete Jewish Bible" ja siinäkin vain nimeä Yeshua, mutta HaMashiach on muodossa the Messiah eli jossain määrin muokattu englanniksi. Siksi löydämme niitä paremmin nuo oikeat nimet seuraavasta linkistä ja myös sen, miten ne lausutaan:
http://www.hebrew4christians.com/Names_of_G-d/Yeshua/yeshua.html 


3) Noin 3 kk sitten lukiessani jakeita Ap.t. 4:5-12 havahduin siihen, että Pietarin oli siinä puhuttava juutalaisten uskonnolliselle johdolle hebreaa, eikä kreikkaa, sillä muutoin hänet olisi todennäköisesti kivitetty!

Ajan säästämiseksi lainaan tähän alle vain siitä olennaisimmat jakeet 9-12 siten, että käytän erisniminä silloin Pietarinkin käyttämiä Vapahtajamme alkuperäisnimiä: 

"9 Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä teosta, siitä, kenen nimessä hän on parantunut, 10 niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: Yeshua HaMashiach HaNostri nimessä, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte mutta jonka Elohim herätti kuolleista, hänen nimessään tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. 11 Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte mutta josta on tullut huippukivi. 12 Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jossa meidän tulisi pelastua."

Pietari sitoi pelastuksen Vapahtajamme hebreankieliseen nimeen! Myös jakeissa Ap.t. 2:38-39 hän julisti evankeliumia vain juutalaisille hebreaksi ja käytti siinäkin Vapahtajastamme hänen hebreankielisiä erisnimiä. Jakeet kuuluvat näin:

"38. Pietari vastasi
(juutalaisille) : ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Yeshua HaMashiach nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. 39. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Yehowah, meidän Elohimimme, kutsuu."

Pietari sitoi myös Pyhän Hengen lahjan saamisen jo uskoon tulleille ja uskovina upotuskasteella Yeshua HaMashiach nimeen kastetuille!

Jos lukijan mielestä on yhdentekevää millaiseen ihmisten keksimään käännösnimeen ihmiset tulee kastaa, niin silloin hänen omaksumansa oppi poikkeaa selvästi alkuperäiskirjoituksista ja siksi kehotan häntä mielenmuutokseen ja kuuliaisuuteen HaMashiach'n evankeliumia kohtaan, jotta hän aidosti saisi Pyhän Hengen lahjan! 4) Noin 3 kk sitten löysin seuraavan käännösvirheen jakeesta Hebr. 6:1. 


Se kuuluu RK2012 käännöksen mukaan näin: 

"Jättäkäämme sen tähden HaMashiach'n opin alkeet ja edetkäämme täysi-ikäisyyteen, ryhtymättä uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista teoista ja uskoa Elohimiin,"

On surullista todeta, että siinä käytetyt sanat "edetkäämme täysi-ikäisyyteen" on täysin hatusta temmattu! Onko hattu ollut kipa, ei ilmene tekstistä :) 


Jopa vuoden 1938 käännös on tätä tarkempi, vaikkei sekään ole ihan oikein, koska siinä käytettyä sanaa "pyrkikäämme (täydellisyyteen)" ei löydy kreikkalaisista tekstilähteistä. Textus Receptuksen mukaan sen tulee kuulua (erisnimiä kreikaksi kääntämättä) näin:


"Siksi jättäen alun HaMashiach'n sanan täydellisyyttä tuottakaamme, ei taas perustusta laskien kääntymyksen kuolleista teoista ja uskosta Elohimiin,"

Sanoilla "täydellisyyttä tuottakaamme" on yhteys jakeisiin Matt. 5:48 ja Ilm. 3:2
- Matt. 5:48 "Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen."

- Ilm. 3:2 "Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka olivat jo kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut tekojasi täydellisiksi Elohimini edessä."

Myös Novumin kääntäjän suomentamat sanat "siirtykäämme täydellisyyteen" (vaikka sanaa "siirtykäämme" ei kreikk. tekstistä eikä sanaluettelosta löydy) kuvaavat hyvin sitä, ettemme voi omin ponnistuksin saavuttaa täydellisyyttä, vaan voimme siirtyä siihen vain uskon kautta, pitäen itsemme synnille kuolleina ja Elohimille elävinä siten, että Yeshua HaMashiach saa vapaasti elää elämäänsä ja toteuttaa tahtoansa meissä! 5) Tänään 21.9.2017 löysin seuraavan vakavan käännösvirheen ihan sattumalta: 


Se koskee jaetta Juud. 1:4 ja kuuluu eräissä suomalaisissa käännöksissä (erisnimiä suomentamatta) seuraavasti: 

a) RK2012 "Teidän joukkoonne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joista jo kauan sitten on ollut kirjoitettuna tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Elohimimme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme, Adonaimme Yeshua HaMashiach'n."

b) 1933/38 "Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Elohimimme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Adonaimme, Yeshua HaMashiach'n."


c) VK 1776 "Sillä muutamat ihmiset ovat luikahtaneet sisälle, jo muinen kirjoitetut tähän tuomioon, jumalattomat, jotka meidän Elohimin armon vetävät haureuteen ja kieltävät Elohimin, joka ainoa hallitsia on, ja meidän Adonai Yeshua HaMashiach'n."

Tuo vanhin käännös on lähes täysin oikein! Muissa käännöksissä ainoa valtias viittaa tässä väärään jumaluuden persoonaan eli Poikaan!


KJV (King James Version vuodelta 1611) on oikein käännetty! "For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our Elohim into lasciviousness, and denying the only Yehowah Elohim, and our Adonai Yeshua HaMashiach."

Textus Receptuksen sanatarkka käännös on seuraava:
"Pujahtivat sillä jotkut ihmiset, vanhastaan edeltä kirjoitetut tälle tuomiolle, jumalattomat, Elohimin meidän armon muuttavat irstaudeksi ja ainoan valtiaan Elohimin ja Adonain meidän Yeshua HaMashiach'n kieltävät."

Koska sanat "ainoan valtiaan" ovat kreikaksi "monon despoten", niin ne tulisi kääntää tässä "ainoan itsevaltiaan". Sanoittakin pitäisi olla selvää, että sellainen on vain taivaallinen Isämme "ainoa rakas despoottimme" ikuisuuksista ikuisuuksiin! :)


Paussi
_ _ _

Jatkan nyt  tätä kirjoittamista 25.11.2017.

6) Seuraavat jakeet on käännetty ihan mielivaltaisesti vuoden 1992 kirkkoraamatussa: Saarn. 11:1-2
"1. Lähetä leipäsi veden yli, ajan mittaan voit saada sen takaisin.
2. Talleta omaisuutesi seitsemälle, kahdeksallekin taholle -- ethän tiedä, mitä onnettomuuksia maassa vielä sattuu."


Vaikuttaa siltä, että joku sijoitusneuvoja on saanut tahtonsa läpi tätä käännöstä tehtäessä, sillä niin virheellinen se on, kun siinä kehotetaan tallettamaan rahat moneen eri koriin, eikä antamaan omastamme apua tarvitseville!


Oikea käännös kuuluu näin: (Ensin hebreasta englanniksi) 

http://www.bayithamashiyach.com/Ecclesiastes_11.pdf

"1.
Cast your bread on the surface of the waters, for you shall find it after many days.
Give a portion to seven, or even to eight, for you do not know what evil shall be upon the earth." 


Suomeksi sama kuuluu sanatarkasti näin:
"1. Heitä leipäsi vetten pinnalle, sillä tulet löytämään sen useiden päivien jälkeen. 
2. Anna osa seitsemälle, tai jopa kahdeksalle, sillä et tiedä mitä pahaa voi olla maan päällä."

Suomalainen vuoden 1933 käännös on alkuperäistekstin asiasisällölle uskollinen:
"1. Lähetä leipäsi vetten yli, sillä ajan pitkään sinä saat sen jälleen.
2. Anna osa seitsemälle, kahdeksallekin, sillä et tiedä, mitä onnettomuutta voi tulla maahan." 7) Seuraava käännös Isämeidänrukouksesta on kielellisesti perin vanhentunut. Matt. 6:9-13. 


"9. Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa;

11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;

12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen]."

Asiasisältö kyllä ymmärretään eikä käännös sinänsä ole virheellinen, mutta kieliasu on kovin kankeaa ja "epäsuomalaista". Mainittakoon, että jakeessa 12 on todellakin kyse velasta, eikä vain syntivelasta, johon usein rukoiltaessa viitataan. Meillä on myös rakkauden velkaa taivaallista Isäämme, tämän Poikaa ja lähimmäisiämme kohtaan! 

Mieti miltä kuulostaisi seuraava käännös sujuvuutensa vuoksi, vaikka se ei ole sanatarkka:"9. Rukoilkaa siis te näin: Isämme, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon nimesi.
10. Tulkoon kuningaskuntasi. Tapahtukoon tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. 

11 Anna meille tänään välttämätön leipämme, 

12 ja anna meille meidän velat anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme.
13 Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on kuningaskunta, voima ja kunnia ikuisesti. Amen." 

- Mitä tulee jakeisiin 10 ja 13, ilmenee Raamatusta, että Kyse on kuningaskunnasta, eikä tasavallasta. Sana "Valtakunta" on kyllä kreikkalaisissa teksteissä, mutta se on mielestäni virheellinen. Vapahtajamme Yeshua HaMashiach hallitsee kuninkaana siinä uudessa olotilassa, johon meidät valitut päästetään tuonpuoleisessa ja kyseessä on "Kuningaskunta". 

- Jakeessa 11 käytetään kreikk. teksteissä sanojen "jokapäiväinen leipämme" sijaan sanaa "välttämätön". 


8) En malta olla puuttumatta kieliopillisesti selvästi virheellisiin tapoihin taivuttaa Raamatussa seuraavia sanapareja ja sanatrioleja. Alla olevissa esimerkeissä ovat nimet muutenkin virheellisiä, koska ne ovat käännöksiä alkuperäisistä erisnimistä, sillä erisnimiä ei saa kääntää ja vielä vähemmän kreikannoksen ja ruotsennoksen kautta suomeksi! 

Herra Jumala, Herra Sebaot, Jeesus Kristus, Herra Jeesus Kristus, Jeesus Kristus Nasaretilainen. 

Otan jokaisesta yhden esimerkin ja sen alle vastaavan kieliopillisesti oikean ja vielä sen alle vastaavan perustelun, mistä ilmenee miksi korjausesimerkkini on oikea.

a) Herra Jumala. Dan. 9:3a "Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen..."

Pitää olla näin: "Ja minä käänsin kasvoni Herra Jumalan puoleen...". Muutenhan Jumalan oletetaan olevan Herran omaisuutta eli lauseessa olisi kolme persoonaa: Daniel, Herra ja Herran Jumala.

b) Herra Sebaot. Jes. 2:12a  "Sillä Herran Sebaotin päivä..."
Pitää olla näin: "Sillä Herra Sebaotin päivä...". Muutenhan lainauksessa olisi kaksi persoonaa: Herra ja Sebaot, jonka Herra omistaisi.

c) Jeesus Kristus. Juud. 1:1 "Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut."
Jakeen pitää olla seuraavasti, vaikka se tuntuu totutun tavan vuoksi perin oudolta: "Juudas, Jeesus Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isä Jumalan rakastamia ja Jeesus Kristukselle varjeltuja." Otan rinnalle esimerkin:
"Risto, Pekka Virtasen autokuski ja Timon veli, kutsutuille, jotka ovat äiti Virtasen rakastamia ja isä Virtasen varjelemia." Jos taivutan sen sillä tavalla kuin suomalaisissa Raamatuissa tehdään, olisi tulos seuraava: "Risto, Pekan Virtasen autokuski ja Timon veli, kutsutuille, jotka ovat äidin Virtasen rakastamia ja isän Virtasen varjelemia." Siis selviä taivutusvirheitä!


d) Herra Jeesus Kristus. Fil. 4:23 "Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa."

Jakeen pitää olla seuraavasti, vaikka tuntuukin totutun tavan vuoksi perin oudolta: 
"Herra Jeesus Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa." Otanpa esimerkin: 
"Ministeri Pekka Virtasen auto olkoon teidän kuskinne mukana." Jos taivutan sen Raamatun esittämällä tavalla niin se kuuluisi: "Ministerin Pekan Virtasen auto olkoon teidän kuskinne mukana." Siis selviä taivutusvirheitä!

e) Jeesus Kristus Nasaretilainen. Apt. 4:10b "...Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta..."
Pitää olla näin: "...Jeesus Kristus Nasaretilaisen nimen kautta..." Huom. Myös sana "Nasaretilainen" on erisnimenä ko. jakeessa, siksi sitä ei tule erotella pilkulla. 9) Seuraava yleinen virhe on lähinnä liturginen eli Raamatun opetusten vastainen käytäntö, mikä johtuu Roomalaiskatolisen kirkon jo varhain väärentämästä jakeesta Matt. 28:19, koskien liturgiaa "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen".

Kuten jo edellä kohdassa 1) mainitsin ei tuota litaniaa ole alkuperäiskirjoituksissa. Silti se on otettu esim. luterilaisissa kirkoissa (lähes kaikissa muissakin) toistuvaksi tavaksi alkaa sillä jumalanpalvelukset ja liittää se myös Herransiunauksen loppuun. Samalla heitetään "lapsi pesuveden mukana tunkiolle", mikä ilmenee alla olevasta perustelustani.

Apostoli Paavali on selvästi kieltänyt tuollaisen käytännön seuraavassa jakeessa, johon korjaan saman tien kohdassa esitetyn virheellisen sanojen taivutustavan ja väärin käännetyt erisnimet: Kol. 3:17 "Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Adonai Yeshuan nimessä, kiittäen Isä Elohimia hänen kauttansa."
Jos todella alettaisiin menetellä tuon mukaan, ei voitaisi käyttää edellä mainittua litaniaa "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen" vaikka se olisi ollutkin jakeessa Matt. 28:19. Koska Paavalin selvä ohje on hylätty, niin on heitetty "lapsikin pesuveden mukana tunkiolle". Valitettavasti se on opillisesti muutenkin jo tapahtunut tosiasia!


10) Seuraava jae painottaa oikean hebrealaisen erisnimen merkitystä pelastukseemme nähden: Joh. 3:18. 

"Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Elohimin ainosyntyisen Pojan nimeen." Koska uskon tulee kohdistua määrättyyn nimeen, niin on tärkeää selvittää mikä se nimi on! Väitän, ettei se ole Jeesus Kristus, eikä Jesus Christ, eikä muukaan käännösnimi, vaan se on Yeshua HaMashiach. Lähempi perustelu tähän löytyy edellä olevasta kohdasta 3).

Paussi
_ _ _

Jatkan tätä blogia myöhemmin, jos Adonai suo...
*********************************************************
.................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.
..............................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5.
................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6.
................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7.
................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita rohkeasti tähän ruutuun mitä ajatuksia kirjoitus sinussa herätti.